Fem anskaffelses-tiltak etter busskaos-vinter

Anbud365: Fem anskaffelses-tiltak etter busskaos-vinterI Norconsult-rapporten «Evaluering av Ruters busstilbud vinteren 2024» finnes også vurderinger anskaffelsesprosessene i forbindelse med elbuss-kjøp. På bildet, adm.dir. Bernt Reitan Jenssen i Ruter (foto: Peter Gløersen / Nucleus).

Skriv ut artikkelen

Ut av kaosvinteren i år har Ruter, med ansvar for kollektivtrafikken i Oslo, fått med seg forslag på fem anskaffelsestiltak som kan redde dem fra noe liknende i fremtiden. De fem tiltakene finnes i erfarings-rapporten som Norconsult har laget i etterkant av den hektiske snøperioden der elbussene slet. Blant tiltakene er økte fokus på kvalitet og kvalitetssikring i anbudsprosessene og mer bruk av en-til-en-møter i markedsdialogen.

Som mange husker, var det tidvis busskaos i Oslo i vinter. Det ble registrert uvanlig mange forsinkelser og innstillinger. På oppdrag fra Ruter har Norconsult gjort en uavhengig evaluering av busstilbudet denne vinteren 2023-24. Blant de forhold Norconsult har tatt for seg i rapporten, er anskaffelsesprosessene bak de elbusskontraktene som har hatt oppstart i Oslo og i Ruters Vestregion mellom 2020 og 2023. Formålet var å se om det er noe der som indirekte har bidratt til at busstilbudet i vinter ble dårligere enn man burde forventet.

Tre forhold

Norconsult trekker fram tre forhold i anskaffelsesforløpet som kan ha bidratt negativt til vinterens situasjoner. Det første gjaldt om man var godt nok forberedt til innfasingen av den nye teknologien i fullskala. Med den relativt hurtige innfasingstakten for kontrakter i Oslo med 100% elbusser, hadde man ikke innført tilstrekkelige reserveløsninger for situasjoner hvor den nye teknologien ikke fungerte som ønsket, konstateres det.

Det andre forholdet handler om hvilket utslag selve konkurransesituasjonen i anbudene på kontrakter i Oslo gav, og hvor viktig det var for operatørene å vinne flere kontrakter for å klare seg økonomisk. Her konkluderer Norconsult med at den skarpe konkurransen kan ha bidratt til at kvalitetselementer som sikrer høy regularitet om vinteren har blitt tillagt for liten vekt når operatørene har utformet sine tilbud, og at de dermed har tatt for høy risiko.

Undervurderte energiforbruket

Det tredje forholdet Norconsult tar tak i, er at operatørene i sine beregninger sterkt undervurderte energiforbruket både til framdrift og til oppvarming av bussene på vinterstid, og at dette er deres ansvar. Likevel er det grunn til å reflektere over om Ruter som innkjøper kunne bidratt mer til å fange opp at dette var feil, heter det, ettersom dette var anskaffelse av ny teknologi, og usikkerheten i leveransene var større enn for anskaffelser av tradisjonelle busser.

Fem tiltak

Ut av sine vurderinger, tar Norconsult fram fem tiltak fram mot neste kontrakt/anbud:

1. Se på hvordan man kan skape en mer fleksibel oppstart av de neste elbusskontraktene, slik at nødvendige tester kan gjøres før full drift og slik at det finnes reservekapasitet for bussene for å ta av for oppstartsproblemer.
2. Jobbe med timingen av fremtidige anbud, spesielt de med ny teknologi, for å skape mer rom for erfaringsoverføring og læring.
3. Øke fokus på kvalitet og kvalitetssikring i anbudsprosessene gjennom å se på bruken av krav og kriterier og hvordan forhandlingene gjennomføres.
4. Bruke mer en-til-en-møter i markedsdialogen for å sikre bedre innsikt i operatørenes kunnskap og erfaringer.
5. Forenkle vurderingssystemet i anbudene og gjøre det enklere å forstå og bruke for operatørene.

Bli den første til å kommentere på "Fem anskaffelses-tiltak etter busskaos-vinter"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.