Fikk 12 dager til å lage tilbud i en konkurranse verd fire mill.

Anbud365: Fikk 12 dager til å lage tilbud i en konkurranse verd fire mill.Kragerø, her ved sin ordfører, Jone Blikra, skulle gjennomføre en anbudskonkurranse med Drangedal kommune – med sistnevnte som operatør. Det endte ikke bra i Kofa.

Skriv ut artikkelen

De fikk 12 dager på seg – fra kunngjøring til tilbudsfristens utløp – til å utarbeide tilbud i en konkurranse med verdi drøyt fire mill. Fristen var så knapp at tilbyderne fikk ikke avklart noe så viktig som taushetsplikt. Kofa var ikke tvil, her var det brudd på regelverket, og ikke bare ett, men tre. Resten lot Kofa ligge.

Drangedal kommune skulle inngå kontrakt om klinisk veterinærvakt for seg selv og Kragerø kommune. Konkurransen ble kunngjort som en tjenesteanskaffelse. Kofa mente det kan reises spørsmål ved om kontrakten rettslig sett vil kunne klassifiseres som en tjenestekonsesjonskontrakt. All den tid kontrakten er kunngjort som en tjenestekontrakt antar imidlertid nemnda at dette må være avgjørende.

I Kofa-sak 2019/140 var et av punktene på klagernes agenda at tilbudsfristen i konkurransen var for kort. Kommunen har opplyst at kunngjøringen ble sendt til TED-databasen 11. januar 2019, mens tilbudsfristen var satt til 23. januar 2019. Oppdragsgiveren erkjenner at tilbudsfristen var for kort, i strid med forskriften, men mener at det likevel ikke foreligger en avlysningsplikt.

Avlysningsplikt?

For at det skal foreligge en avlysningsplikt må det i utgangspunktet kunne påvises at konkurransen kunne ha fått et annet utfall for klager dersom feilen ikke var begått. Feilen må heller ikke kunne rettes på annen måte enn ved at konkurransen utlyses på nytt.

Når det, som her, er gitt en frist som er vesentlig kortere en minimumsfristene, kan det være grunn til at feilen har kunnet påvirke konkurransen, skriver Kofa. Klagerne har konkret vist til at de ikke fikk avklart spørsmål knyttet til at dokumentasjonen oppdragsgiveren ba om i konkurransedokumentene, ville inneholde informasjon underlagt taushetsplikt i dyrehelsepersonelloven.  Når klagerne ikke fikk svar på henvendelsen innen tilbudsfristen, leverte de tilbud uten denne informasjonen. Dette ga trekk i evalueringen av tildelingskriteriet «Oppdragsforståelse, herunder erfaring fra lignende vaktordninger og samarbeidsevne». Nemnda forstår det også slik at fordi denne dokumentasjonen manglet i klagernes tilbud, ble klagerne tildelt færre vakter.

Veterinærers eller kommunens taushetsplikt?

Kommunen hevder at konkurransegrunnlaget inneholdt tilstrekkelig informasjon om taushetsplikt til at klager måtte forstå at taushetsbelagt informasjon kunne inngå i tilbudet. Informasjonen oppdragsgiveren viser til, inneholder en beskrivelse av kommunens alminnelige taushetsplikt om forretningshemmeligheter i leverandørenes tilbud. Spørsmålet gjaldt imidlertid ikke oppdragsgivers taushetsplikt, men den lovpålagte taushetsplikten veterinærer er pålagt i dyrehelsepersonelloven, påpeker Kofa, og:

– En avklaring av spørsmålet om taushetsplikt kunne dermed ha påvirket utfallet av konkurransen for klagerne. Feilen kan ikke rettes på annen måte enn ved avlysning og ny kunngjøring med en tilstrekkelig lang tilbudsfrist. Det foreligger dermed en plikt til å avlyse konkurransen.

Kommunen erkjente også at det var brudd på regelverket at tildelingskriteriene ikke var vektet i konkurransegrunnlaget, likeledes at det i kunngjøringen var angitt at det ikke var åpnet for delkontrakter.

Mer har ikke Kofa å bemerke i saken.

Bli den første til å kommentere på "Fikk 12 dager til å lage tilbud i en konkurranse verd fire mill."

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.