Fikk avslag på prisinnsyn, ville kunne skade konkurranseforhold

Anbud365: Fikk avslag på prisinnsyn, ville kunne skade konkurranseforholdDet er ikke grunn til å kritisere Samferdselsdepartementets avslag på kravet om innsyn i leieprisene, konstaterer Sivilombudsmannen i en klagesak. På bildet Hanne Harlem, sivilombudsmann.

Skriv ut artikkelen

Ved å få innsyn i minimums- og omsetningsbasert leie vil klageren få kunnskap til de andre tilbydernes pris- og forretningsstrategi, slik at de kan tilpasse fremtidige tilbud etter dette. Sivilombudsmannen kom til at innsyn derfor ville kunne skade konkurranseforholdene, og slo fast at opplysningene er underlagt taushetsplikt. Men, spør ombudsmannen, hvilken nytte kan klageren ha av disse opplysningene fem år etter at tilbudene ble gitt? Det gav Samferdselsdepartementet svar på.

Cappelen Damm ved Tanum vant i 2015 Avinors anbudskonkurranse om kommersiell drift av bokhandel på Oslo lufthavn, med oppstart 1. januar 2017. I februar 2019 ba Tanum om innsyn i de øvrige tilbydernes anbudsdokumenter. Avinor ga delvis innsyn. Blant annet var tabeller over tilbudt minimumsleie og omsetningsbasert leie sladdet. Advokat Thomas Nordby klaget på vegne av Tanum over denne sladdingen. I klagen ble det presisert at innsynskravet ikke gjaldt de elementene som dannet grunnlaget for utregningen, bare totalsummene. Innsynsbegjæringen omfattet også tilbydernes reviderte tilbud. Samferdselsdepartementet tok ikke klagen til følge.

Ombudsmannen har kommet til at innsyn i disse leieprisene vil gi innsikt i tilbydernes prisstrategi på en slik måte at det vil kunne utnyttes i en fremtidig anbudskonkurranse. Innsyn vil derfor kunne skade konkurranseforholdene, og er underlagt taushetsplikt. Det er etter dette ikke grunn til å kritisere Samferdselsdepartementets avslag på kravet om innsyn i leieprisene.

Tilpasse fremtidige tilbud

Ombudsmannen sier seg enig med departementet i at Tanum, ved å få innsyn i minimums- og omsetningsbasert leie vil få kunnskap til de andre tilbydernes pris- og forretningsstrategi, slik at de kan tilpasse fremtidige tilbud etter dette. Det vil i tilfelle kunne påføre de øvrige tilbyderne tap i form av tapte konkurranser og tapte markedsandeler.

– Spørsmålet er likevel hvilken nytte Tanum kan ha av disse opplysningene fem år etter at tilbudene ble gitt, fremholder Sivilombudsmannen. Som nevnt har Lovavdelingen i uttalelsen fra 2011 lagt til grunn at taushetsplikten kan variere over tid, men dersom prisopplysningene kan knyttes til senere forhandlinger, vil de være taushetsbelagte også etter at konkurransen er avsluttet.

Store endringer i markedet

Klageren har pekt på relativt store endringer i markedet i perioden 2015–2019, heter det. De har lagt til grunn at nye lesevaner, redusert omsetningsrunnlag og endret bokgruppesammensetning vil gjøre at tilbydere ved neste anbudskonkurranse «må ta utgangspunkt i helt nye kalkylemodeller». Disse endringene er kjent og like for alle tilbyderne. Selv om tilbyderne ved neste anbudskonkurranse vil ta utgangspunkt i nye kalkylemodeller, vil forutsetningene for disse være like for tilbyderne.

Det vil bli utlyst ny konkurranse om lokaler til bokhandel på Oslo lufthavn i løpet av 2020. Samferdselsdepartementet har vist til at disse konkurransene er «gjentagende, tilbyderne like og markedet gjennomsiktig» og at tilbyderne derfor har god kunnskap om hverandres marked. Dessuten har departementet pekt på at markedet konsoliderer, og at det blir svakere konkurranse med færre tilbydere i bokhandlermarkedet. En innsikt i de øvrige tilbydernes minimums- og omsetningsbaserte leie vil derfor kunne være skadelig for konkurranseforholdene, påpeker Sivilombudsmannen.

Bli den første til å kommentere på "Fikk avslag på prisinnsyn, ville kunne skade konkurranseforhold"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.