Fikk hverken kontrakt eller erstatning – tvil om interessekonflikt og kvalifikasjon

Anbud365: Fikk hverken kontrakt eller erstatning – tvil om interessekonflikt og kvalifikasjonEtter rettens syn var det påvist en uheldig pågang fra Buypass mot Norsk Tipping, utenfor de formelle kommunikasjonskanalene i anskaffelsesprosessen, slår Østre Innlandet tingrett fast i en nylig avsagt dom. På bildet adm. dir i Norsk Tipping, Åsne Havnelid.

Skriv ut artikkelen

Selskapet ble tildelt kontrakt, men etter å ha blitt ettergått grundig i sømmene, glapp kontrakten. Kvalifikasjonskravene i anbudsinnbydelsen var ikke oppfylt, egenerklæring om interessekonflikt dekket ikke alle i selskapets konsern, og det var alvorlig tvil om hvorvidt selskapet oppfylte kravene til fravær av interessekonflikt. Dette fremgår av en nylig avsagt dom, der selskapet tapte kravet om erstatning. Oppdragsgiver, Norsk Tipping, hadde ikke brutt anskaffelsesreglene. Saken reiste også spørsmål om oppdragsgivers avklaringsplikt.

Norsk Tipping utlyste i 2020 konkurranse for levering av tjenester for elektronisk identifikasjon og betaling. To tilbydere ble kvalifisert: Buypass AS (eid av EVRY og Norsk Tipping) og EveryMatrix Software Ltd (spillselskap med base i Malta). Sistnevnte fikk kontrakten, fremgår det av en sak for Østre Innlandet tingrett (21-123210TVI-TOIN/THAM). Men etter en etterfølgende Integrity Due Diligence («IDD») av EveryMatrix og de selskaper som EveryMatrix skulle støtte seg på under leveransen, ble EveryMatrix avvist fra konkurransen og kontrakt tildelt Buypass.

Ikke dekkende bilde av virkeligheten

Retten peker på at tilbyderselskapet EveryMatrix Software Ltd. ikke selv rådet over tilstrekkelig kapasitet, kompetanse eller hadde tilstrekkelig erfaring til å være kvalifisert. Spørsmålet var om selskapet hadde oppfylt kravene til å støtte seg på resten av konsernets ressurser ved kvalifiseringen. Informasjonen fra selskapet om støttende virksomheter ga ikke et dekkende bilde av virkeligheten. Etter bevisførselen for retten fremstår det klart at tilbyderselskapet, som kun hadde én ansatt, måtte støtte seg på flere ulike konsernselskap for å ha den tilstrekkelige kompetanse, kvalitet og erfaring. Hvilke selskaper som faktiske skulle stille ressurser til rådighet fremgår ikke av kvalifikasjonssøknaden. Heller ikke senere er dette avklart.

Opplysningene er uriktige og misvisende knyttet til sentrale forhold ved hvordan tilbyder mente å utføre kontrakten, og at opplysningene rent faktisk fikk det resultat at tilbyderen ble kvalifisert og senere tildelt kontrakten på feilaktig grunnlag, skriver retten.

Rett til å be om avklaring

Retten kom imidlertid til, under noe tvil, at Norsk Tipping ville hatt anledning til å be om avklaring og ettersending av dokumentasjon. Tvilen knyttet seg bl.a. til om selskapet ville vært i stand til å avklare de relevante spørsmålene innen en kort tilleggsfrist.

Det har bare én ansatt, samt immaterielle rettigheter, og en avklaring av hvilke konsernselskap som skulle utføre hvilke deler av kontrakten, ville trolig medføre betydelig dokumentasjon. Det kan stilles spørsmål ved om avklaring av et slikt omfang medfører at EveryMatrix måtte konstruere en ny kvalifikasjonssøknad, bemerker retten. Dette kan i seg selv stride mot hensynet til likebehandling, selv om hensynet til etterprøvbarhet er ivaretatt.

Uheldig pågang

Etter rettens syn var det dessuten påvist en uheldig pågang fra Buypass mot Norsk Tipping, utenfor de formelle kommunikasjonskanalene i anskaffelsesprosessen. Uavhengig av hva som ble diskutert med Buypass mener retten at den direkte kontakten mellom Norsk Tipping og Buypass isolert sett taler for at EveryMatrix burde vært gitt adgang til å forsøke å avklare forholdene. EveryMatrix har anført at opplysningene Norsk Tipping har vist til er faktisk feil, at tilbud om betalingsløsninger for norske kunder var avsluttet før tildelingen av kontrakt og at det aldri har vært snakk om bidrag til omgåelse av det norske betalingsforbudet. Retten er enig i at det forelå en usikkerhet knyttet til interessekonflikt på avvisningstidspunktet.

Samlet mener retten det hverken er urimelig, uforholdsmessig eller i strid med likebehandlingsprinsippet at Norsk Tipping unnlot å la EveryMatix avklare manglene ved kvalifikasjonssøknaden.

Bli den første til å kommentere på "Fikk hverken kontrakt eller erstatning – tvil om interessekonflikt og kvalifikasjon"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.