Fikk smekk på fingrene, brukte altfor lang tid på å behandle innsynsklage i en Kofa-sak

Anbud365: Fikk smekk på fingrene, brukte altfor lang tid på å behandle innsynsklage i en Kofa-sakDet er ikke gitt nærmere informasjon om det er enkeltsaker som trekker opp den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden i Nærings- og fiskeridepartementet, men det fremstår uansett som uakseptabelt med en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 49 virkedager, ifølge Sivilombudet. På bildet sivilombud Hanne Harlem.

Skriv ut artikkelen

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har fått smekk over fingrene av Sivilombudet for altfor lang behandling av en innsynsklage i en Kofa-sak. Det gikk over 14 måneder fra klagen ble sendt til departementet fattet vedtak i klagesaken, fremgår det av Sivilombudets avgjørelse. Innsynsklagen gjaldt en anbudskonkurranse i regi av Bodø kommune – en sak som i tillegg til en runde i rettsapparatet også har påført kommunen nær 11,6 millioner i gebyr for ulovlig direkteanskaffelse.

Advokaten til Braathe Gruppen AS bad 2. juli 2020 om innsyn i enhetspriser i Kofa-sak 2018/568. Det gjaldt Bodø kommune som hadde gjennomført en begrenset anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale med én leverandør om kjøp av IKT-driftstjeneste, bredbåndstjenester, konsulenttjenester og tilhørende utstyr. Klagenemnda kom til at kommunens kjøp av kontorutstyr på rammeavtalen utgjorde en ulovlig direkte anskaffelse, og ila kommunen et gebyr på nær 11,6 millioner.

Innsynssaken havnet hos Nærings- og fiskeridepartementet 13. august 2020, og etter en serie purringer – siste 13. september i år, 2021, sendte advokaten saken inn for sivilombudet 15. september 2021.

Var NFD rette klageinstans?

Den lange saksbehandlingstiden var begrunnet i at klagen krevde flere undersøkelser og reiste vanskelige spørsmål, kombinert med generelt stor arbeidsmengde i departementet. Bl.a. var det første gang departementet mottok klage fra Klagenemndssekretariatet og det måtte avklares om departementet var rette klageinstans. Kombinert med en betydelig saksmengde førte dette til at behandling av saken tok lang tid.

Saksmengden hadde også økt betydelig som følge av koronapandemien. Bl.a. hadde antall innsynskrav økt med 44 %. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for innsynsklager i departementet avgjort hittil i 2021 var 49 virkedager.

I strid med lovens krav

Ombudet slo fast at departementets saksbehandlingstid i denne saken var for lang og i strid med lovens krav. Selv om innsynsklagen kan ha vært omfattende og krevd avklaring av prinsipielle eller vanskelige spørsmål, overstiger en saksbehandlingstid på over ett år klart hva som kan anses som akseptabelt, heter de ti avgjørelsen.

Departementet bes om å iverksette tiltak for å få ned saksbehandlingstiden i innsynssakene. Sivilombudet har i en rekke tidligere uttalelser lagt til grunn at de fleste innsynskrav bør kunne behandles innen én til tre arbeidsdager, men at det i enkelte tilfeller kan ta lengre tid. en saksbehandlingstid som overstiger åtte virkedager, normalt vil måtte regnes som uakseptabel lang.

Pandemien

Det må være åpenbart at en samlet klagesaksbehandlingstid på over 14 måneder klart overstiger hva som kan anses som akseptabelt. Til tross for at saksmengden til departementet har økt, kan ikke departementet sies å ha vært i en ekstraordinær eller uventet situasjon og ombudet presiserer at det ikke er gjort endringer i offentleglova som følge av koronapandemien.

Det er ikke gitt nærmere informasjon om det er enkeltsaker som trekker opp den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden i departementet, men det fremstår uansett som uakseptabelt med en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 49 virkedager, slår ombudet fast.

Bli den første til å kommentere på "Fikk smekk på fingrene, brukte altfor lang tid på å behandle innsynsklage i en Kofa-sak"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.