Finansdepartementet brøt regelverket

Anbud365: Finansdepartementet brøt regelverketEn som klaget på finansminister Siv Jensens departement, fikk medhold i Kofa.

Skriv ut artikkelen

Finansdepartementet brøt regelverket for offentlige anskaffelser da de benyttet et ulovlig tildelingskriterium i forbindelse med en rammeavtale for konsulenter. Konkurransen skulle dessuten vært avlyst, fordi den kunne fått et annet utfall for klageren i saken dersom feilen ikke var begått, fastslo Kofa i sin avgjørelse.

Finansdepartementet kunngjorde i februar i fjor en åpen anbudskonkurranse for å inngå rammeavtale om konsulenttjenester for kvalitetssikring av store statlige investeringer. Klageren i denne Kofa–saken (2016/17) påsto at det forelå et regelbrudd. Det var ikke var klart hvilke vurderinger som skulle gjøres i kvalifikasjonsfasen, mente han, og hvilke forhold som skulle vurderes ved evalueringen av tildelingskriteriet “Kvalitet”.

I konkurransegrunnlaget var det opplyst at oppdragsgiveren ville foreta en helhetsvurdering av tilbudene under kvalitetskriteriet. Kofa fastslår at underkriteriene i stor grad korresponderte med de enkelte underkapitlene i konkurransegrunnlagets kapittel om kvalifikasjonskrav. Det var derfor nærliggende, fremholdt klagenemnda, at dokumentasjonen innlevert i den forbindelse, også ville være relevant ved tildelingsevalueringen.

Tildelingskriteriene

Med denne bakgrunn må tildelingskriteriene forstås slik at de rettet seg mot leverandørenes “Grad av erfaring med [ulike analyser]”, og ikke utelukkende mot de ressursene som skulle utføre oppdrag under rammeavtalen. Dersom erfaring skal benyttes som tildelingskriterium, er det, ifølge hva Kofa tidligere har uttalt, en forutsetning at det er tilbudt personells erfaring som gjøres til et vurderingstema, og ikke leverandørens erfaring mer generelt.

Anskaffelser av rammeavtaler for konsulenttjenester med flere leverandører er gjerne særpreget av at de konkrete oppdragene under rammeavtalen ikke er kjent når rammeavtalen etableres. I dette lys vil leverandørens mer generelle kompetanse etter omstendighetene kunne være et relevant kriterium for å identifisere hvilke tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige ved etableringen av rammeavtalen.

Noenlunde jevn fordeling av oppdrag

I foreliggende sak fremgikk det at tildeling av kontrakter innenfor rammeavtalen ville foretas på grunnlag av vilkårene som fastsatt i rammeavtalen, uten at det gjennomføres ny konkurranse. Dessuten var det opplyst at oppdragsgiveren ville tilstrebe en “noenlunde jevn fordeling av antall oppdrag på de anbydere som tildeles rammeavtale”. Kofa:

– I den grad en slik fordelingsmekanisme overhodet oppfyller kravet om at vilkårene for tildeling av kontrakt skal være fastsatt i rammeavtalen i henhold til forskriften § 15-3 (2), er konkurransen om rammeavtalen uansett ikke innrettet slik at leverandørens generelle kompetanse lovlig kunne benyttes som tildelingskriterium. Innklagede har i realiteten kun opprettet en rammeavtale med en rekke leverandører, basert på overordnede kriterier uten en klar tilknytning til arbeidet som skal utføres under kontrakten, og står nokså fritt til å tildele de enkelte kontrakter til den leverandøren man ønsker ved de kommende oppdragene.

Bli den første til å kommentere på "Finansdepartementet brøt regelverket"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.