Fire industrikrav til innkjøp – vil ha forpliktende, minst 30% miljøvekting

Anbud365: Fire industrikrav til innkjøp – vil ha forpliktende, minst 30% miljøvektingHåvard Moe, Elkem AS, er leder av styringsgruppen i Prosess21, som er kommet med rapporten «Vertskapsattraktivitet Prosess21», der offentlige anskaffelse fremheves som viktig virkemiddel (Skjermdump).

Skriv ut artikkelen

Økt andel grønne offentlige anskaffelser. En nasjonal strategi for forpliktende grønnere offentlige anskaffelser på leveranser fra prosessindustri knyttet til kravspesifikasjoner og tildelingskriterier. Et introduksjonsprogram og kompetanseheving for oppdragsgivere av offentlige anskaffelser. Forskriftsregelen om 30% vekting av miljø bør skjerpes og gjøres forpliktende – vektlegges med minst 30% ved offentlige innkjøp. Dette er fire sentrale krav fra en ekspertgruppe i prosessindustrien i Norge.

Samhandlingsforumet Prosess21 leverte nylig rapporten «Vertskapsattraktivitet Prosess21 Ekspertgrupperapport». Prosess21 ble etablert av Nærings- og fiskeridepartementet i 2018, og er et gruppearbeid der ekspertene i norsk prosessindustri skal gi anbefalinger om hvordan vi best kan få til minimale utslipp i industrien parallelt med bærekraftig vekst. Mandatet er å utarbeide en strategi for en konkurransedyktig og bærekraftig prosessindustri i Norge.

Prosessindustrien i Norge er blant verdens mest effektive og klimavennlige når det gjelder produksjon av materialene verden trenger for å bygge bærekraftige samfunn for en stadig voksende befolkning. Industrien opererer i et marked hvor de fleste konkurrentene leverer produkter med vesentlig lavere klima- og miljøstandard enn materialer produsert i Norge. Konkurrentene i markedet er dermed også ofte billigere i innkjøp.

Vil gå i front

Ekspertgruppen ønsker at Norge skal gå i front:

– Det er en utfordring at innkjøpere ofte ikke har tilstrekkelig oversikt over hva markedet kan tilby eller for dårlig kunnskap om hvordan regelverket kan brukes til å fremme innovative og miljøvennlige løsninger, heter det i rapporten. Det er også en utfordring at det er lite kunnskap om hvordan sette gode innkjøpskriterier basert på et materiale eller produkts totale miljøbelastning og fotavtrykk, som tar inn over seg hele produksjonskjeden, vedlikeholdsbehov, varighet samt mulighet for gjenvinning eller gjenbruk.

Rapporten fremholder at målrettet kompetanseheving, veiledningsmateriell, og kriterieveivisere vil være til god hjelp i anskaffelsesprosessene. Veiledninger kombinert med krav må gjøre det enkelt å vektlegge miljø og innovasjon ved innkjøp, og bidra til å premiere en utvikling mot mer klima- og miljøvennlige produkter. Definisjonen av hva som er klima- og miljøvennlig, må settes basert på kriterier som tar innover seg totaliteten av et produkts fotavtrykk, inkludert utvinning, produksjon, transport, forventet levetid og vedlikeholdsbehov samt resirkuleringsgrad.

30% miljøvekting

– I dagens regelverk for offentlige anskaffelser kan oppdragsgiver stille miljøkrav og kriterier i alle trinn av anskaffelsesprosessen der det er relevant og knyttet til leveransen. Dette må medføre at det offentlige får en plikt til å legge listen meget høyt når det gjelder miljø- og klimakrav, fastslår ekspertgruppen i sin rapport. Videre heter det i dagens anskaffelsesforskrift at “der miljø brukes som tildelingskriterium, bør det som hovedregel vektes minimum 30 prosent”. Dette er bra, men erfaringen er at forskriften ikke fungerer etter hensikten. Fremdeles vektlegges for ofte pris på innkjøpstidspunktet for høyt, på bekostning av elementer som varighet, klimaeffekt, kvalitet, innovasjon og miljø. Forskriftsregelen bør skjerpes og gjøres forpliktende ved at materialets og produktets totale miljøbelastning og klimaeffekt som tildelingskriterium, skal vektlegges med minst 30% ved offentlige innkjøp. Skal Norge bidra til den grønne vekststrategi (European Green Deal), må 30%-kriteriet som minimum bli en forpliktelse og helst øke i omfang.

Bli den første til å kommentere på "Fire industrikrav til innkjøp – vil ha forpliktende, minst 30% miljøvekting"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.