Fire Jær-kommuner sammen om skjerpet klimasatsing

Anbud365: Fire Jær-kommuner med Klimasats-støtte sammen om skjerpet klimasatsingInnkjøpssjef Marianne Espedal Boge (t.v.) i Hå kommune og Andrea Haarr, rådgiver – bærekraft i anskaffelser, forteller til Anbud365 om Klimasats-prosjektet til de fire Jær-kommunene Hå, Time, Klepp og Gjesdal.

Skriv ut artikkelen

Kompetanseløft, utarbeidelse av lokalt tilpasset veiledning og innfase klimakrav i konkrete anskaffelser. Det er overskriftene i det Klimasats-støttede to-årige prosjektet som de fire Jær-kommunene Hå, Time, Klepp og Gjesdal nå er i gang med. Og allerede etter noen få uker er flere tiltak under planlegging – prosjektet har allerede grepet fatt i en konkret anskaffelse.

De fire samarbeidende kommunene har sammen fått Klimasats-tilskudd til en prosjektstilling på to år. Den har Andrea Haarr fått. Hun har bachelor i bærekraftig utvikling, master i internasjonale miljøstudier. Anbud365 møter henne sammen med innkjøpssjef Marianne Espedal Boge i Hå kommune.

– Ved systematisk og strukturert å etterspørre klima‐ og miljøvennlige løsninger kan offentlige anskaffelser være en stor bidragsyter på området. Mangel på kompetanse, ressurser og felles systemer for miljøkrav, dokumentasjon og oppfølging gjør at vi i altfor liten grad klarer å få ut potensialet på Jæren i dag. Det er det vi skal ta tak i, konstaterer Andrea, som bærer tittelen rådgiver – bærekraft i anskaffelser. Økt kompetanse om klimahensyn i alle ledd av anskaffelsesprosessen kan i bedre utnyttelse av handlingsrommet i anskaffelsesregelverket, og ikke minst er gode rutiner for oppfølging av kravene veldig viktig.

Innspillsmøte og leverandørkonferanse

– I løpet av mars/april er planen å samle representanter for innkjøpsmiljøene i de fire kommunene med sikte på å utveksle og innheten innspill til bruk i prosjektet, forteller Marianne og Andrea. Noe lenger frem kommer en leverandørkonferanse, der aktuelle leverandører inviteres dels for å bli informert om prosjektet, dels for å komme med innspill. Gjennom å stille klima og miljøkrav i våre innkjøp og gjennom dialog med leverandørene håper vi at vi kan få det lokale næringslivet til å satse mer på klima‐ og miljøvennlige løsninger.

Men allerede nå er prosjektet med i vurderingene knyttet til anskaffelse av en rammeavtale for kjøp av arkitekttjenester. – Vi jakter arkitekter som har noe å vise til når det gjelder å tegne inn miljøhensyn i bygg, opplyser de to. Dette vil også gi oss en god pekepinn på hvordan dette markedet er.

Lokalt tilpasset veiledning

Etter hvert står også en veiledning på programmet. Den skal tjene som en lokal tilpasset utgave av det mer omfattende, generelle veiledningsmateriellet fra DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring). I veiledningen skal de som kjøper inn og lager avtaler for de fire kommunene, kunne hente informasjon om hvordan de går frem, hvilke krav som kan stilles hvor etc.

Potensialet for klimagassreduksjon ved at det stilles klimakrav i de enkelte anskaffelsene er særlig stort innenfor transport – enten anskaffelser av kjøretøy eller anskaffelser som krever hyppig levering av varer. Også innenfor bygg og anlegg vil det være et stort potensial. For 2017 har Time kommune fått estimert et klimagassutslipp på 20 000 tonn CO2‐ekvivalenter. De andre kommunene har ikke tilgang på samme data, men vi antar at kommunene er direkte sammenlignbare. Vi ser derfor på totale utslipp på 70 – 80 000 tonn CO2‐ekvivalenter.

Viktig med forutsigbarhet

De fire kommunene har allerede et innkjøpssamarbeid. I snitt kjøper hver kommune inn for ca. 400 mill i året, totalt innkjøpsvolum er derfor på ca. 1,6 mrd.  Kommunene inngår også en del avtaler hver for seg, og her vil det være veldig nyttig å kunne forholde seg til standardiserte krav. – Det at flere kommuner gjør dette sammen, tror vi er viktig med tanke på forutsigbarheten for det regionale næringslivet. Det vil være uheldig viss alle gjør det på sin måte, slår prosjektleder Andrea Haarr og innkjøpssjef Marianne Espedal Boge fast.

Bli den første til å kommentere på "Fire Jær-kommuner sammen om skjerpet klimasatsing"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.