Flere lokale SMB’er med kontrakter med Forsvaret i nord styrker beredskapen

Anbud365: Flere lokale SMB’er med kontrakter med Forsvaret i nord styrker beredskapenSamarbeid mellom det sivile samfunnet og Forsvaret har aldri vært mer relevant. Situasjonen har tvunget frem en mer tydelig tenkning rundt hvordan det sivile samfunnet kan bidra i totalforsvaret. Det konstaterte Karin Eriksen, fylkesråd for næring, miljø og plan, i Troms og Finnmark fylkeskommune på en leverandørsamling i regi av Prosjekt leverandørutvikling Forsvaret (foto: Sunniva Tønsberg Gaski/Troms og Finnmark fylkeskommune).

Skriv ut artikkelen

Forsvaret oppfordres til å utnytte mulighetsrommet i regelverket for å få enda flere lokale små og mellomstore bedrifter inn i sin leverandørportefølje. Det sa Karin Eriksen, fylkesråd for næring, miljø og plan, i Troms og Finnmark fylkeskommune, under en temasamling i regi av Prosjekt leverandørutvikling Forsvaret for SMB’ene. Beredskapen styrkes gjennom økt bruk av lokale leverandører, heter det fra forsvarshold. Eriksen slo fast at Forsvarets tilstedeværelse i Troms og Finnmark er svært viktig, også sett i lys av dagens sikkerhetssituasjon og økt beredskapsnivå i Norge. Og det er business å hente for lokale SMB’er.

Forsvaret ønsker flere små og mellomstore bedrifter som leverandører, ikke minst nord i landet. Troms og Finnmark fylkeskommune har bl.a. i gang et prosjekt i samarbeid med Sapmi næringshage, der det jobbes målrettet for å få flere SMB’ere inn i forsvarsmarkedet. Nylig inviterte Prosjekt leverandørutvikling Forsvaret til temasamling i Sør-Varanger, der bedriftene bl.a. fikk innsikt i Forsvarets kommende anbudskonkurranser og fikk vite hva Forsvarets fremtidige behov for varer og tjenester var.

Initiativet til samlingen ble tatt av brigader Tomas Beck, nylig avtroppende sjef for Finnmark landforsvar. I invitasjonen til samlingen er han sitert på at beredskapen styrkes gjennom økt bruk av lokale leverandører, da det bidrar til å skape flere arbeidsplasser og attraktive lokalsamfunn. Kompetansehevingstiltak er sentralt og bidrar til å bremse den demografiske utfordringen regionen står overfor.

Mye å hente

Karin Eriksen, fylkesråd for næring, miljø og plan i Troms og Finnmark fylkeskommune, peker i en melding på at Forsvarets tilstedeværelse og oppbygging av Finnmark landforsvar kan og gode forretningsmuligheter og økt omsetning for lokale bedrifter.

– Vi ser hittil god uttelling for lokale entreprenører som bygger blant annet boliger, renseanlegg, ny kaserne og kvarter i forbindelse med re-etableringen av Finnmark landforsvar. Dette kan tyde på at de siste utlysningene treffer lokale næringsaktører, noe som lover godt også for framtidige utlysninger, sa Eriksen på samlingen. Mange av bedriftene representert her i dag ønsker mulighet for å kunne delta i forsvarets anbud på ramme- og driftsavtaler på ulike områder eller levere varer og tjenester til Forsvarets øvelser og alliert trening. Her er potensialet stort for å få med flere små og mellomstore bedrifter i Forsvarets leverandørportefølje.

Utnytte handlingsrommet

Eriksen minnet om at Forsvarets tilstedeværelse i Troms og Finnmark er svært viktig, også sett i lys av dagens sikkerhetssituasjon og økt beredskapsnivå i Norge. Samarbeid mellom det sivile samfunnet og Forsvaret har aldri vært mer relevant. Situasjonen har tvunget frem en mer tydelig tenkning rundt hvordan det sivile samfunnet kan bidra i totalforsvaret. Hun oppfordret Forsvaret til å utnytte mulighetsrommet i regelverket for å få enda flere lokale små og mellomstore bedrifter inn i sin leverandørportefølje.

På samlingen kom det frem at SMB-markedet i nord ikke er tilstrekkelig kjent for flere organisasjoner i Forsvaret. Men det er forsvarsaktører som arbeider aktivt med dialog og samarbeid med dette markedet for å bli bedre kjent med det.

Søk dialog og direkte kontakt

Mindre bedrifter med erfaring fra leveranser til Forsvaret anbefalte å ha så direkte kontakt og dialog som mulig med beslutningstaker eller bestiller. Likeledes å søke om sikkerhetsgodkjenning i god tid, ettersom behandlingstiden for en slik søknad kan ta opptil et år. Vær fleksibel, ble det pekt på, fordi kunden, eller din mulige kunde, er stadig i bevegelse. NHOs ekspert på offentlige anskaffelser, advokat Arnhild D. Gjønnes, deltok på samlingen og hadde med seg flere råd til interesserte leverandører. Det er ikke regelverket som er begrensende, men politikerne og oppdragsgiverne, sa hun, og pekte på at nøkkelen er å skaffe seg god kompetanse på regelverket fort offentlige anskaffelser.

Bli den første til å kommentere på "Flere lokale SMB’er med kontrakter med Forsvaret i nord styrker beredskapen"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.