Flytogets gjenbruk av mal i konkurransegrunnlag var ikke ulovlig

Anbud365: Flytogets gjenbruk av mal i konkurransegrunnlag var ikke ulovligFlytoget, her ved sin adm.dir. Ståle Nistov, har fått medhold i Oslo tingrett for bruk av en tilpasset utgave av et konsulentutviklet malverk.

Skriv ut artikkelen

Mange år etter at Flytoget dro nytte av et malverk som et konsulentselskap de da hadde avtale med, hadde utviklet, benyttet de en tilpasset utgave av det i en ny anskaffelse. Tilfeldigvis kom konsulentselskapet over dette og reagerte så skarpt at saken havnet i retten. Men Flytoget hadde sitt på det tørre, de benyttet ikke original-malverket, men den utgaven som i sin tid ble tilpasset dem. Og det mente retten de hadde rett til etter den avtalen som da gjaldt dem imellom i sin tid.

I sak 22-139978TVI-TOSL/03 for Oslo tingrett var tema om en virksomhet kan gjenbruke et konkurransegrunnlag som de fikk utarbeidet med bistand fra en konsulent. Uenigheten gjaldt den delen av konkurransegrunnlaget som bygger på konsulentselskapets standard mal.

Flytoget hadde en kontrakt med et konsulentselskap som hadde et omfattende malverk som kan brukes både ved private og offentlige anskaffelser. I forbindelse med en anskaffelse i 2013 ble dette malverket benyttet og tilpasset det aktuelle behovet. Da denne anskaffelsen var avsluttet opphørte også kontrakten med konsulentselskapet.

Skrivebeskyttet

I 2022 gjennomførte Flytoget så et anbud der kravspesifikasjonen bygget på konsulentselskapets malverk. Flytoget tilpasset også kravspesifikasjonen til behovene i den nye anskaffelsen, og gjorde andre oppdateringer av dokumentet. Dokumentet fra konsulentselskapet hadde skrivebeskyttelse. Kravene ble derfor klippet ut og limt inn i et nytt dokument.

Spørsmålet er hvordan avtalen mellom partene regulerer retten til å gjenbruke Flytogets konkurransegrunnlag fra 2013-anskaffelsen. Uenigheten gjelder den delen av konkurransegrunnlaget som er basert på konsulentselskapets mal, og som ikke er særlig tilpasset eller fylt ut for Flytogets anskaffelse.

Ikke i strid med rettigheter

Retten har kommet til at avtalen gir Flytoget rett til å bruke hele kravspesifikasjonen fra 2013-anskaffelsen slik de gjorde i 2022. Flytogets bruk av kravspesifikasjonen fra 2013-anskaffelsen var derfor ikke i strid med konsulentselskapets rettigheter, hverken etter åndsverkloven eller markedsføringsloven. Flytoget ble frifunnet.

Retten til å gjenbruke konkurransegrunnlaget følger klart av avtalen mellom partene, heter det. Flytoget har dermed ikke overtrådt opphavsrettighetene til malen – i den grad malverket er opphavsrettslig vernet.

Resultat av tjenesten

Det er på det rene at malverket som sådant ikke er en del av resultatene fra tjenestene, konstaterer domstolen. Dette har konsulentselskapet bygget opp uavhengig av konsulentavtalen. Vurderingstema er slik retten ser det, om arbeidet med å tilpasse malen for Flytogets bruk i 2013 var tilstrekkelig omfattende til at den endelige kravspesifikasjonen skal anses som «en del av tjenestens resultater». Dersom ikke annet er avtalt, får kjøper alle rettigheter til resultatene av tjenesten etter hvert som den utføres, fremgår det av Flytogets avtale med konsulentselskapet.

Det ble altså gjort et betydelig arbeid med å tilpasse kravspesifikasjonen til Flytogets anskaffelse, både av konsulenten og Flytogets ansatte. Det ble også gjort betydelige endringer i dokumentet fra den opprinnelige malen. Retten mener at Flytogets kravspesifikasjon fra 2013 derfor må anses som utarbeidet «i forbindelse med tjenesten», slik at det var en del av «tjenestens resultater» etter avtalen mellom partene.

Hvem har rettigheter til hva

Dette betyr ikke at konsulentselskapet blir avskåret fra å bruke sitt eget malverk. Flytoget har ingen rettigheter til selve malverket slik det var i opprinnelig form. Flytoget har bare rettigheter til «resultatet» – altså til dokumentene som er utarbeidet i forbindelse med tjenestene for Flytoget.

Etter rettens vurdering er det ikke avgjørende at konsulentselskapet hadde lagt inn en opphavsrettsnotis og skrivesperre i Flytogets konkurransegrunnlag fra 2013.

I saken har det ikke vært tvil om tolkningen av avtalen mellom partene, skriver retten. Ordlyden i avtalen er klar, og den objektive tolkningen av avtalen understøttes av andre reelle hensyn. I tillegg er avtalen inngått mellom to profesjonelle parter i et forretningsforhold. Etter rettens vurdering kan ikke konsulentselskapet anses som en svak part i forhold til Flytoget. Det hadde høy ekspertise innenfor sitt område, og inngikk mange lignende kontrakter hvert år. De hadde også utviklet egne standardvilkår og standardkontrakter som de normalt brukte i sine avtaleforhold, noe som underbygger at dette var en profesjonell aktør.

Bli den første til å kommentere på "Flytogets gjenbruk av mal i konkurransegrunnlag var ikke ulovlig"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.