Foreslår grep; trenger innovative anskaffelser for å nå klima- og miljømålene

Anbud365: NHO-konferanse med en serie anskaffelses-godbiterPå NHOs anskaffelseskonferanse skal leder av Anskaffelsesutvalget, professor Halvard Haukeland Fredriksen (t.h.) foredra om utvalgets to delinnstillinger. De to er grunnlaget for det videre arbeidet med å utvikle en nye anskaffelseslov som næringsminister Jan Christian Vestre har ansvaret for. Statsråden er også blant foredragsholderne på konferansen. Bildet er fra da utvalgs delinnstilling nr. 1 ble fremlagt sist høst (foto: NFD).

Skriv ut artikkelen

Flere grep tas fra Anskaffelsesutvalgets side for å løfte innovasjon og innovative anskaffelser opp og frem i ny anskaffelseslov: innovasjon inn i lovens formål, og ny bestemmelse om innovasjon i samfunnshensyn-kapitlet. I tillegg synliggjøres innovasjonspartnerskap som en egen konkurranseform, og inn i prosedyren konkurransepreget dialog kommer en mulighet til å «forbedre» der det i dag er forhandlingsforbud. I bakgrunnen for innovasjons-satsingen ligger behovet for løsninger på klima- og miljøutfordringene.

Anskaffelsesutvalget under ledelse av professor Halvard Haukeland Fredriksen er i gang med sin delutredning nr. 2 som skal leveres næringsministeren tidlig i mai neste år. Samme minister fikk nylig delutredning nr. 1, som nå er ute på høring med frist 10. februar 2024.

Synliggjøring

Utvalget legger i den avleverte delutredningen betydelig vekt på verdien for samfunnet av innovasjon og innovative anskaffelser. Imidlertid mener utvalget i utgangspunktet at anskaffelsesregelverket er tilstrekkelig tilrettelagt for innovasjon, og at det ikke er behov for store regelverksendringer for å fremme innovative anskaffelser. Likevel tar de til orde for å synliggjøre innovasjon i formålsbestemmelsen. I tillegg foreslås en egen bestemmelse om innovasjon under lovens kapittel om samfunnshensyn, som viser til noen av de viktigste verktøy for innovative anskaffelser.

Konkurransepreget dialog

Utvalget mener at det er også hensiktsmessig å gjøre enkelte endringer i eksisterende prosedyrebestemmelser for å fremme innovasjon. Bl.a. griper de fatt i konkurransepreget dialog. Når ønsket løsning ved denne prosedyren er fastslått, gjennomføres det en endelig konkurranse, uten mulighet for forhandlinger i henhold til gjeldende regelverk. Dette er uheldig med tanke på at det i implementeringsfasen ofte oppstår utfordringer som oppdragsgiver ikke var klar over under dialogfasen, heter det.

Dersom det hadde vært mulig å forhandle i den etterfølgende konkurransen, ville handlingsrommet vært større, og prosedyreformen enda mer innovasjonsvennlig. Heller ikke direktivet åpner for at det kan gjennomføres ordinære forhandlinger, men angir at det i avklaringsfasen er adgang til å forbedre tilbudet. Dermed foreslår utvalget å bruke ordlyden «forbedre» i ny lov for å tydeliggjøre handlingsrommet i denne fasen.

Klima- og miljøinnovasjon

Utvalget peker bl.a. på at innovasjon i offentlige anskaffelser i stor grad er opp til praktiseringen hos den enkelte oppdragsgiver. Forslag til ny klima- og miljøbestemmelse forutsetter og inneholder betydelig muligheter for innovasjon, heter det dessuten.

Bruk av innovative anskaffelser i Norge er ifølge Anskaffelsesundersøkelsen (2022) begrenset. Andelen som oppgir at de bruker innovative anskaffelser er 8%.

Fra 2017 til 2022 er det blitt igangsatt omtrent 30 innovasjonspartnerskap, og like mange før-kommersielle anskaffelser (hvorav 19 er StartOff-prosjekter). Med dette er Norge i toppen i Europa når det gjelder bruk av metodene innovasjonspartnerskap og før-kommersielle anskaffelser. Antallet plan- og designkonkurranser og forhandlede prosedyrer benyttet til anskaffelse av innovasjon, er det ikke tall på.

Bli den første til å kommentere på "Foreslår grep; trenger innovative anskaffelser for å nå klima- og miljømålene"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.