Førkommersielle anskaffelser skaper radikal innovasjon i offentlig sektor

Anbud365: Innkjøpere, forskning og næringsliv sammen – slikt kan det bli god fremtid avHele 60% av verdien av kontraktene fra førkommersielle anskaffelser i EU blir vunnet av konsortier med små eller mellomstore bedrifter. Det er dobbelt så mye som i vanlige anskaffelser, skriver adm. dir. John-Arne Røttingen i Norges forskningsråd på Anbud365.

Skriv ut artikkelen

Av administrerende direktør John-Arne Røttingen, Norges forskningsråd

Førkommersielle anskaffelser kombinerer kjøpekraften til det offentlige og markedets kreativitet til å utvikle banebrytende løsninger på noen av våre største utfordringer. Nå kan man søke Forskningsrådet om forprosjekt.

I førkommersielle anskaffelser er det kjøperen som beskriver et behov de ønsker løst og overlater til markedet å finne løsningen. Det største særtrekket her er at anskaffelsen er organisert som en innovasjonskonkurranse, der flere løsninger utvikles parallelt av forskjellige leverandører. Leverandørene er ofte konsortier som har med seg en eller flere forskningsinstitusjoner.

Gjennom tre faser konkurrerer leverandørene om å utvikle de beste løsningene. Etter hver fase blir løsningene evaluert og de beste tatt med videre. I siste fase blir minst to innovasjoner testet. Når den førkommersielle anskaffelsen er ferdig kan den offentlige virksomheten kjøpe den foretrukne løsningen. Deretter kan alle utviklerne selge sin innovasjon til andre med det samme behovet.

Internasjonal gründersuksess

I EU har man brukt førkommersielle anskaffelser i mange år og en fersk rapport slår fast at dette virkemidlet fungerer utmerket til å utvikle nye løsninger på store samfunnsutfordringer og samtidig skape vekst i små og mellomstore, ofte nyoppstartede, bedrifter.

Hele 60 prosent av verdien av kontraktene fra førkommersielle anskaffelser i EU blir vunnet av konsortier med små eller mellomstore bedrifter. Det er dobbelt så mye som i vanlige anskaffelser. (Kilde: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/impacts-eu-funded-pre-commercial-procurements )

Flere norske aktører er allerede involvert i internasjonale førkommersielle anskaffelser. Blant annet er Gjesdal kommune i Rogaland med i et prosjekt for utvikling av førerløse busser finansiert gjennom EUs rammeprogram for forskning og innovasjon Horisont 2020.

Tre spennende prosjekter i gang

I fjor lyste Forskningsrådet for første gang ut midler til førkommersielle anskaffelser i Norge og endte opp med å finansiere tre spennende prosjekter for til sammen 28 millioner kroner.

I Nord-Gudbrandsdalen skal seks kommuner samarbeide om anskaffelser som vil stimulere til utvikling av bedre sensorteknologi, kunstig intelligens og systemer som gir presise flomvarsel på et tidlig tidspunkt.

Trondheim og Oslo har gått sammen for å anskaffe løsninger for gravefri renovering av drikkevannsledninger ved hjelp av strømper som tåler det høye trykket i disse ledningene.

Miljødirektoratet leder prosjektet for å anskaffe verktøy for automatisk overvåking i ferskvann, slik at det store potensialet som ligger i ​miljø-DNA kan ​utnyttes maksimalt.

Nå kan du søke om forprosjektmidler

I år lyser vi tentativt ut inntil 40 millioner til hovedprosjekter med frist 16. september.

Men allerede 12. februar er det frist for forprosjektsøknader. Gjennom forprosjektene kan de offentlige aktørene få mer innsikt i behovene sine og dypere kjennskap til den nyeste forskning og innovasjonen på området.

At markedsaktørene utvikler løsningene innebærer at den offentlige virksomheten må skaffe seg god innsikt i behovet de trenger dekket. En avklaring av dette behovet kan enten gjennomføres på egenhånd, eller med støtte til et førkommersielt forprosjekt hos Forskningsrådet hvor forskningsinstitusjoner kan delta med sin kompetanse. I tillegg kan Leverandørutviklingsprogrammet bidra med hjelp til prosessen, og Digitaliseringsdirektoratet med juridisk bistand.

Les mer om forprosjekt-utlysningen her: https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2020/forprosjekt-til-for-kommersielle-anskaffelser/

Konkurrerende innovasjoner                              

En stor fordel med denne typen innovativ anskaffelse er at den bidrar til flere leverandører i det nye nyskapte markedet. Dette stimulerer til konkurranse på utvikling, kvalitet og pris og kan gjøre innovasjonene tilgjengelig for flere kjøpere i Norge og internasjonalt. I tillegg vil førkommersielle anskaffelser kreve at minst femti prosent av utviklingsarbeidet hos leverandørkonsortiene kan defineres som FoU.

En annen fordel er at kjøperen ikke er avhengig av kun én leverandør. Det reduserer sårbarheten til utviklingsprosjektet og lager større rom for at gründere og mindre bedrifter kan delta som utviklere. At forskjellige løsninger utvikles samtidig gjør også prosjekttypen egnet for å håndtere særlig vanskelige utfordringer.

I fremtiden vil det være behov for utvikling av nytt næringsliv og omfattende fornyelse i det offentlige. Med ambisiøse offentlige aktører kan førkommersielle anskaffelser bidra til begge deler.

Forskning gjør innovasjon i offentlig sektor bedre, billigere og mer bærekraftig.

Bli den første til å kommentere på "Førkommersielle anskaffelser skaper radikal innovasjon i offentlig sektor"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.