«Forslagsmassakre» i Stortinget i dag– gjelder også 11 forslag om offentlige anskaffelser

Anbud365: «Forslagsmassakre» i Stortinget i dag– gjelder også 11 forslag om offentlige anskaffelserKetil Kjenseth (v) leder Stortingets energi- og miljøkomite, som nylig avgav sin innstilling til regjeringens forslag til klimaplan.

Skriv ut artikkelen

I dag skjer en real «forslags-massakre» i Stortinget. Da behandles regjeringens forslag til klimaplan, der nær 500 forslag blir nedstemt. Av disse dreier 11 seg om offentlige anskaffelser. Disse 11, sammen med nær 140 andre, fikk riktignok flertall bak seg da klimaplanen ble behandlet i energi- og miljøkomiteen i Stortinget. Men der har jo opposisjonen flertall.

Saken dreier seg om Innst. 325 S (2020–2021), innstilling fra energi- og miljøkomiteen i Stortinget om Meld. St. 13 (2020–2021) Klimaplan for 2021–2030. Fra energi- og miljøkomiteen kommer det nærmere 500 forslag, hvorav bare fire er enstemmige. Ytterligere to får trolig flertall likevel i Stortingets behandling i dag. Ingen av disse berører offentlige anskaffelser.

Det gjør imidlertid 11 av de nær 500 forslagene som har fått flertall i energi- og miljøkomiteen. Alle disse 11 ender nok – tross flertallet i komiteen – i Stortingets arkiv, med mindre Fremskrittspartiet ombestemmer seg fra hvordan de stemte i komiteen. At det er slik, skyldes at opposisjonen har flertall i denne komiteen, selv uten Frp. Rødt er ikke med i komiteen.

De 11 forslagene om offentlige anskaffelser som fikk flertall i komiteen ble fremmet av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne – og er disse:

Stortinget ber regjeringen …

 • … innføre krav til økt andel klima- og miljøvennlige offentlige innkjøp.
 • … innføre krav om at miljø og klima skal vektes minst 30 prosent i offentlige anskaffelser der innkjøpene har miljø- og klimapåvirkning.
 • … sikre at stat, fylkeskommuner og kommuner gjennom sine offentlige anskaffelser sidestiller biogass med elektrisitets- og hydrogenalternativene knyttet til miljø- og klimahensyn.
 • … stille krav om ombruk og bruk av resirkulert materiale ved offentlige anskaffelser og komme tilbake til Stortinget med forslag til endring av loven om offentlige anskaffelser som sørger for dette.
 • … utrede hvordan man kan stille krav om synliggjøring av livsløpskostnader i offentlige innkjøp, med mål om sterkere vektlegging av varighet, kvalitet, mulighet for ombruk og vedlikehold.
 • … legge til rette for at innkjøpsmakten i stat og kommune brukes for å utvikle og ta i bruk ny teknologi for klimavennlig maritim transport, og legge til rette for overføring av gods fra vei til sjø.
 • … utrede og legge frem en plan for hvordan biogass kan sidestilles med el og hydrogen i offentlige innkjøp.
 • … i handlingsplanen for økt andel klima- og miljøvennlige offentlige innkjøp, innføre krav om nullutslippsteknologi der denne er tilgjengelig, og lavest mulige tilgjengelige direkte og indirekte utslipp der nullutslippsalternativer ikke finnes.
 • … legge til rette for å utvikle markeder for restråstoff og sirkulære produkter gjennom krav i offentlige innkjøp.
 • … stille krav om resirkulerte råvarer i offentlige innkjøp.
 • … legge til rette for at offentlig innkjøp, herunder Statsbygg, styrker etterspørselen etter produkter basert på norsk skog.

Bli den første til å kommentere på "«Forslagsmassakre» i Stortinget i dag– gjelder også 11 forslag om offentlige anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.