Forsvaret: Internasjonale innkjøpsavtaler skaffet norske bedrifter oppdrag for 4 mrd i 2019

Anbud365: Internasjonale forsvarsavtaler skaffet norske bedrifter oppdrag for 4 mrd i 2019Det er et mål at anskaffelsene foregår korrekt, slik at vi unngår omdømmetap og sikrer effektiv ressursbruk, heter det i 2020-rapporten fra Forsvarsmateriell. Det er ingen fellende avgjørelser i Klagenemda for offentlige anskaffelser i perioden. På bildet Mette Sørfonden, direktør i Forsvarsmateriell.

Skriv ut artikkelen

Forsvaret skaffet i 2019 oppdrag for nær 4 milliarder til norske bedrifter – ikke minst SMB-ere – via de såkalte industrisamarbeidsavtalene med internasjonale leverandører. Det fremgår av årsrapporten for 2020 fra Forsvarsmateriell. Når det gjelder selve anskaffelsene til Forsvaret, er mange av de sikkerhetsgraderte. Porteføljen med avtaler som følge av disse lovkravene omfatter for tiden 640 leverandører. Antallet klareringssaker for norske leverandører økte med 42% fra 2019 til 2020. Klarering er viktig for leverandørenes evne til å levere og dermed dekke Forsvarets behov.

Det fremgår av «Årsrapport: Vi utruster Forsvaret 2020» at Forsvarsmateriell i fjor hadde en investeringsportefølje på i overkant av 200 godkjente prosjekter. Dessuten var 24 investeringsprosjekter under planlegging, og ti prosjekter ble ferdigstilt og avsluttet. Den største investeringen også i 2020 var anskaffelsen av F-35 kampfly. Investeringsutgiftene til kampfly var på 7,3 mrd og utgjør litt under halvparten av den samlede tildeling til investeringer.

Det ble i 2020 inngått omkring 100 nye kontrakter på mer enn 1 mill. Forsvarsmateriell forvalter ca 400 kontrakter, rammeavtaler og avrop. Hver av disse er på mer enn 1 million kroner, og alle er knyttet til aktive investeringsprosjekter, fremgår det av årsrapporten. Samtidig ble det i løpet av året inngått kontrakter om fremtidige leveranser til en samlet verdi av inntil 4,6 mrd.

Sikkerhetsgraderte anskaffelser

Mange anskaffelser til Forsvaret er, naturlig nok, sikkerhetsgraderte anskaffelser: Porteføljen med avtaler som følge av disse lovkravene omfatter for tiden 640 leverandører. Forsvarsmateriell yter også veiledning, inspiserer og assisterer med sikkerhetsklarering og med forholdet til andre myndigheter for de norske leverandørene. På oppdrag fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet utfører Forsvarsmateriell også kontrolloppdrag. Covid-19-situasjonen har gjort dette arbeidet vanskeligere, og veiledning og inspeksjon har vært spesielt utfordrende, konstaterer Forsvarsmateriell. Antallet klareringssaker for norske leverandører økte med 42% fra 2019 til 2020. Klarering er viktig for leverandørenes evne til å levere og dermed dekke Forsvarets behov.

Gjennom industrisamarbeidsavtaler med internasjonale leverandører bidrar Forsvarsmateriell til å hjelpe norsk industri med å få internasjonal markedsadgang: Ni nye industrisamarbeidsavtaler med utenlandske leverandører ble fremforhandlet i 2020. Den totale industrisamarbeidsforpliktelsen for disse avtalene er på om lag 500 mill. Syv av industrisamarbeidsavtalene er knyttet til rammeavtaler der totalverdien per nå ikke er kjent. I tillegg ble det fremforhandlet tre strategiske industrisamarbeidsavtaler med utenlandske bedrifter knyttet til fremtidige prosjekter. Hele porteføljen på 41 løpende industrisamarbeidsavtaler hadde ved årsskiftet en total forpliktelse på 15,1 mrd, ifølge årsrapporten.

Oppdrag til norske bedrifter

Aktiviteter i norsk industri som følge av industrisamarbeidsavtalene ble i 2020 godskrevet for 3,9 mrd. Dette gjelder industrisamarbeidsaktiviteter gjennomført i 2019. Avtalene berører og gir oppdrag til mange norske bedrifter over hele landet.

Forsvarsmateriell legger særlig vekt på forskningsprosjekter som kan redusere gjennomføringsrisikoen ved materiellanskaffelser. Et uniformsprosjekt har vist at det er mulig å hente ut stordriftsfordeler i Norden. Forsvarsmateriell vil arbeide for å utvikle den fellesnordiske prosessen for identifisering av felles prosjekter; dette både med tanke på flere anskaffelsesprosjekter, og også samarbeid knyttet til drift og vedlikehold. den hensikt å gi veiledning i hvordan miljøhensyn kan brukes som krav i anskaffelser.

Bli den første til å kommentere på "Forsvaret: Internasjonale innkjøpsavtaler skaffet norske bedrifter oppdrag for 4 mrd i 2019"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.