Forsvarets klimautslipp på vei opp – satser på skjerpede anbudskrav

Anbud365: Forsvarets klimautslipp på vei opp – satser på skjerpede anbudskravForsvarsminister Frank Bakke-Jensen opplyser i hans departements forslag til 2021-budsjett at bare om lag en pst. av Forsvarets administrative kjøretøy er el-biler. Gjennom å øke denne andelen vil det kunne oppnås en betydelig reduksjon i klimautslipp, påpeker Forsvarsdepartementet (foto: Torgeir Haugaard, Forsvaret).

Skriv ut artikkelen

Forsvarssektorens direkte klimautslipp utgjør om lag 0,5% av det totale utslippet i Norge (2018-tall). Fartøyer og fly står for mer enn 85% av sektorens totale utslipp. Utslippene forventes å øke svakt de kommende fem årene på grunn av styrking av Forsvarets kapasitet. Forsvarssektoren skjerper derfor sin oppmerksomhet mot mulige utslippsreduksjoner, bl.a. i enda større grad benytte muligheten for å oppnå klima- og miljøgevinster gjennom anskaffelser og krav til leverandører. Dette fremgår av Forsvarsdepartementets budsjettforslag for 2021.

Det er en målsetting at norsk forsvarsindustris mulighet til å vinne frem i utenlandske forsvarsmarkeder skal styrkes. I denne sammenheng vil det i enkelte tilfeller være nødvendig å benytte krav om industrielt samarbeid som et særlig virkemiddel i forbindelse med forsvarssektorens anskaffelser fra leverandører i utlandet, skriver Forsvarsdepartementet. Dette virkemiddelet er sentralt for å sikre forsvarsindustrien markedsadgang.

Foruten industrisamarbeidet knyttet til anskaffelsen av nye kampfly, ble det i 2018 godskrevet samarbeidsprosjekter med en gjenkjøpsverdi for om lag 1,4 mrd. kroner mellom utenlandsk industri og 48 norske bedrifter fra 14 fylker (etter fylkesinndelingen i 2018). De fleste av bedriftene som er involvert i industrisamarbeidet, utenom kampflyanskaffelsen, er små eller mellomstore.

Forsering av anskaffelser

Koronapandemien har vært en utfordring for forsvarsindustrien, og regjeringen og Forsvarsdepartementet har lagt frem krise- og tiltakspakker for å håndtere situasjonen. Dette har blant annet omfattet forsering av anskaffelser og oppgradering av materiell og andre tiltak som har bidratt til å ivareta behovene knyttet til forsyningssikkerhet.

Det skal stilles miljøkrav når forsvarssektoren inngår avtaler om anskaffelser og sektoren skal sikre at leverandører dokumenterer at leveranser ikke bryter med relevante konvensjoner. For nye forsvarssystemer stilles det også krav til å ta miljømessige hensyn og følge miljøkrav ved utfasing av eldre materiell, bygninger og anlegg. I de senere år har Forsvarsdepartementet og etater i forsvarssektoren lagt stadig større vekt på levetidskostnader fra anskaffelser til avhendinger som grunnlag for beslutninger om anskaffelse.

1 % el-biler

Det er også et mål at anskaffelsesvirksomheten skal bli bedre til å følge opp krav til leverandører innenfor etisk handel og sosialt ansvar i kontraktsoppfølgingsmøter med leverandørene.

Bli den første til å kommentere på "Forsvarets klimautslipp på vei opp – satser på skjerpede anbudskrav"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.