Fortsatt over 115 000 papirfakturaer fra leverandører til Oslo kommune

Anbud365: Fortsatt over 115 000 papirfakturaer fra leverandører til Oslo kommuneTotalt i 2016 mottok fakturasentralen i Utviklings– og kompetanseetaten i Oslo kommune ble det mottatt og behandlet mer enn 647 000 fakturaer til en verdi av ca. kr 43 mrd.

Skriv ut artikkelen

Oslo kommune mottok i 2016 fortsatt 18% av fakturaene i papirform – det er godt over 115 000 fakturaer. Det fremgår av en fersk rapport fra Kommunerevisjonen i Oslo. Revisjonen hadde gjort tre undersøkelser knyttet til offentlige anskaffelser, og med noen unntak gitt godkjent til de undersøkte etatene. Men en oppfordring til virksomhetsledere om å sørge for gode rutiner og god innkjøpskompetanse fulgte med.

I en fersk rapport presenterer Kommunerevisjonen i Oslo resultatet fra tre undersøkelser på innkjøpsområdet.

Fakturamodulen i økonomisystemet

Totalt i 2016 mottok fakturasentralen i Utviklings– og kompetanseetaten i Oslo kommune ble det mottatt og behandlet mer enn 647 000 fakturaer til en verdi av ca. kr 43 mrd. (internhandel16 mrd. og eksternhandel27 mrd.). Kommunen har et uttalt mål om at alle leverandører etter hvert skal levere etter EHF-standarden. Fortsatt mottar kommunen et vesentlig antall fakturaer (18 % i 2016) i papirfakturaer som blir skannet.

Denne undersøkelsen ble gjennomført høsten 2016. – Vi har, skriver revisjonen, ved vår gjennomgang ikke avdekket vesentlige feil og mangler i den interne kontrollen i og rundt leverandørmodulen hos Fakturasentralen i Utviklings- og kompetanseetaten.

Anskaffelsesdokumentasjon

Kommunerevisjonen har også gjennomgått deler av anskaffelsesdokumentasjonen for 68 utvalgte anskaffelser i 16 virksomheter i kommunen. Undersøkte anskaffelser utgjorde til sammen kr 698 millioner i bokførte utgifter på tidspunktet for undersøkelsen.

Når det gjelder etterlevelse av dokumentasjonskrav i lov og forskrift, avdekket kommunerevisjonen 14 avvik av 284 utførte tester. For etterlevelse av dokumentasjonskrav i internt regelverk i kommunen, avdekket vi 10 avvik av 249 utførte tester. Kommunerevisjonen konkluderte med 16 avvik av 195 utførte tester når det gjelder dokumentasjon for bokførte utgifter. De fleste avvikene gjaldt dokumentasjon for varemottakskontroll.

Resultatet av undersøkelsen viste at virksomhetene stort sett hadde etterlevd regelverket. Kommunerevisjonens anbefaling er at virksomhetsledere må sørge for at det er etablert gode rutiner for etterlevelse og at innkjøpere har tilstrekkelig kompetanse om offentlige anskaffelser.

Anskaffelser av kunstgressbaner

Oslo kommune har de senere årene etablert en rekke kunstgressbaner. Bymiljøetaten har vist svakheter ved etatens anskaffelse- og kontraktsoppføling for to kunstgressbaner. Kommunerevisjonen skriver at Bymiljøetaten har forbedret sitt arbeid med kontraktsoppfølgingen av kunstgressbaner. Etaten har fortsatt forbedringspotensial når det gjelder oppfølging og dokumentasjon av vilkårene i de inngåtte avtalene.

Revisjonen anbefalte at det etableres rutiner for å sikre at vilkårene og prisene i avropskontraktene samsvarer med rammeavtalen. – Bymiljøetaten burde etter vår vurdering, ha benyttet minikonkurranser på de banene hvor det er lite bruk av elementene og prisene i rammeavtalen, heter det.

Bli den første til å kommentere på "Fortsatt over 115 000 papirfakturaer fra leverandører til Oslo kommune"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.