Full fart med sirkulære anskaffelser i Oslo i 2023

Anbud365: Full fart med sirkulære anskaffelser i Oslo i 2023Einar Wilhelmsen (t.h.), byråd for finans i Oslo kommune, har gitt avdelingsdirektør Gunnar Wedde i kommunens sentrale innkjøpsenhet og kompetansesenter innen anskaffelser årets «marsjordre».

Skriv ut artikkelen

Sirkulærøkonomi står høyt på dagsordenen i Oslo kommunes anskaffelsespraksis i år. Det fremgår av årets tildelingsbrev til kommunens sentrale innkjøpsenhet og kompetansesenter innen anskaffelser. Målet er bl.a. å bidra til at kommunens virksomheter reduserer andelen nyinnkjøp og øker andelen reparasjon, redesign, bruktkjøp eller ombruk i prioriterte produktkategorier. Ombruksplattform for bytte, dele og ombruke på tvers av virksomheter skal etableres. Og for å nå kommunens mål innenfor sirkulær økonomi kan utvalgte pilotanskaffelser komme på tale.

Oslo kommune anskaffer varer, tjenester, bygg og anlegg for rundt 30 mrd årlig, og Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) kommunens sentrale innkjøpsenhet og kompetansesenter innen anskaffelser. UKE inngår og forvalter kommunens konsernovergripende rammeavtaler (samkjøpsavtaler), bidrar med rådgivning, standardkrav, metodeutvikling og veiledning. I sitt tildelingsbrev fra kommunens byrådsavdeling for finans fremgår prioriteringene i år- basert på bystyrets vedtak.

Når det gjelder samfunnsansvarlige og grønne anskaffelser tilsier bystyrets budsjettvedtak for året at UKE skal utvikle kommunens samkjøpsportefølje slik at kommunens behov dekkes mest mulig kostnadseffektivt og samfunnsansvarlig. Likeledes skal etaten bidra til utvikling og oppfølging av Oslomodellen, slik at kommunens anskaffelser er et effektivt verktøy for å fremme respekt for menneskerettigheter og et seriøst og anstendig arbeidsliv. Det skal også videreutvikles anskaffelseskriterier, -veiledning og -maler for å legge til rette for at anskaffelsene effektivt bidrar til å akselerere det grønne skiftet.

Personvern og klimagassutslipp

Utover hva som fremgår av selve budsjettet heter det i tildelingsbrevet at det må stilles krav til personvern i alle avtaler og anskaffelser innenfor UKEs ansvarsområde og hva UKE gjør på vegne av andre virksomheter. Kravstillingen og ivaretakelsen av personvern må skje i alle ledd av livssyklusen.

Kommunen skal dessuten være en krevende kunde og utfordre leverandørmarkedet til nytenkning og omstilling for å redusere klimagassutslipp og skape et grønnere og mer bærekraftig og fremtidsrettet bysamfunn og næringsliv.

Kjøttforbruk og matsvinn

I tildelingsbrevet skriver byrådsavdelingen at UKE skal bidra til reduksjon i kommunens kjøttforbruk, samt utvikle nye indikatorer for matsvinn og testet måleverktøy for innhenting av matsvinndata.

Oslo kommunes anskaffelsesvirksomhet skal bidra til et anstendig arbeidsliv, heter det, inklusive arbeid som skal forhindre utnyttelse og ekskludering av sårbar arbeidskraft.

Resultatmålet for i år er å ha gjennomført nødvendig opplæring og utarbeidet veiledning til revidert Oslomodell, som inneholder en rekke seriøsitetskrav og krav til aktsomhetsvurderinger som standardkrav i kommunens anskaffelser.

Ansvarlig forbruker

Byrådets har målsetninger og ambisjoner om at kommunen skal bli en bærekraftig og ansvarlig forbruker. Dette omfatter bl.a. strategisk bruk av samkjøpsavtaler, kategori- og sortimentsstyring, samt nye arbeidsmetoder for en mer bærekraftig anskaffelsespraksis og et mer bærekraftig forbruk i kommunen. Det skal, heter det i tildelingsbrevet, tilrettelegges for at kommunen når målsetninger innenfor sirkulær økonomi gjennom samkjøpsporteføljen, utvalgte pilotanskaffelser og gjennom økt bruk av innovative anskaffelser. Det skal tilrettelegges for effektiv utnyttelse, lang levetid og sirkulært forbruk og for vedlikehold, reparasjon, oppgradering, ombruk og bruktkjøp for å redusere nykjøp gjennom samkjøpsporteføljen.

Bli den første til å kommentere på "Full fart med sirkulære anskaffelser i Oslo i 2023"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.