Fylkeskommunal millionstøtte til kommuneinnkjøp hos innovative bedrifter

Anbud365: Fylkeskommunal millionstøtte til kommuneinnkjøp hos innovative bedrifterUtfordringen sett fra kommunal side er knyttet til en oppfatning av at innkjøpsreglementet er til hinder for offentlig-privat samarbeid. Konsekvensene av dette er at gode løsninger på kommunale behov ikke blir utvikla, poengterer fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik i Møre og Romsdal i sin innstilling om en støtteordning for offentlig-privat samarbeid (foto: Terje Aamodt).

Skriv ut artikkelen

Møre og Romsdal setter av 1,8 mill. kroner til en ny støtteordning for innovative innkjøp i kommunene – en regional StartOff-ordning basert på lokal kompetanse. Ordningen skal åpne for utviklingskontrakter mellom kommune og bedrift. Om kommunen sitter med en samfunnsutfordring knyttet til bærekraft, kan satsing på innovative bedrifter gi løsningen. Hvert prosjekt kan få inntil 450 000 kroner i støtte. Kommunene har allerede fått opplæring i innovative anskaffelser og laget rapport om status for bærekraftsutviklingen sin.

Formålet med ordningen er å finansiere prosjekter der kommunen sitt med en samfunnsutfordring knyttet til bærekraft, og der innovative bedrifter kan utvikle løsningen. Ordningen er spesielt rettet inn mot gründere og oppstartselskap. Kommunene kan i tillegg få prosess-støtte i innkjøps- og utviklingsfasen, kan man lese på nettsidene til fylkeskommunen.

Fylkeskommunedirektøren skriver i sin innstilling til saken at ønskemålet er å etablere en regional ordning etter modell fra StartOff, men der de benytter de lokale inkubatormiljø og Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) som rådgivere for kommunene og gründerne. Ved å etablere en regional ordning bygges kompetansen i de regionale miljøene og i kommunene og man får bedre læring og erfaringsdeling på tvers av kommunene og inkubatormiljøene, heter det.

Bidra til næringsutvikling

– Som den første fylkeskommunen i Norge viser Møre og Romsdal nå hvordan man aktivt kan kople bærekraftkartlegging og innovative innkjøp for å få fram innovasjon og bidra til næringsutvikling, sier Hilde Sætertrø i LUP. Å bruke midler på en så målrettet måte er et godt eksempel på hvordan fylkeskommuner kan sørge for mer samhandling mellom offentlig sektor og bl.a. oppstartsbedrifter.

Kommuner er nøkkelaktører for å realisere en bærekraftig samfunnsutvikling og nå FN sine bærekraftmål i Norge, slår fylkeskommunedirektøren fast i sin saksfremstilling. Skal målene nås, trengs målrettet forbedringsarbeid innen flere ulike samfunnsområder. Dette er det lagt til rette for i Møre og Romsdal ved at alle kommuner i fylket nå har fått utarbeidet en rapport om bærekraftstatusen i sin kommune.

Handlingsplan for mobilisering

Fylkeskommunen har sammen med LUP utarbeidet en handlingsplan for å mobilisere til flere innovative innkjøp i kommunal sektor i fylket. Handlingsplanen omfatter også fylkeskommunen. Et av tiltakene er å teste ut en ordning som skal bidra til mer offentlig-privat samarbeid.

Gjennom LUP er det gjennomført opplæringstiltak i kommunene knyttet til innovative innkjøp. Bakgrunnen er mulighetene som innovative innkjøp representerer for å utvikle bedre og mer effektive tjenester og bidra til økt lokal verdiskaping gjennom leverandørutvikling.

Engstelige kommuner

Utfordringen sett fra kommunal side er knyttet til en oppfatning av at innkjøpsreglementet er til hinder for offentlig-privat samarbeid. Kommunene er redd for følgene av å inngå ulovlig samarbeid og lar derfor være. Konsekvensene av dette er at gode løsninger på kommunale behov ikke blir utvikla, poengterer fylkeskommunedirektøren.

Han peker dessuten på at kommunene i tillegg har utfordringer knyttet til ressurser og kompetanse på drive utviklings- og innovasjonsprosjekt i samarbeid med næringslivet. Dette var også bakgrunn for etableringa av den statlige StartOff-ordningen, som nå Møre og Romsdal skal etablere en regional utgave av.

Bli den første til å kommentere på "Fylkeskommunal millionstøtte til kommuneinnkjøp hos innovative bedrifter"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.