Gjennom kommunale innkjøpssamarbeid kan milliardbeløp spares

Anbud365: Gjennom kommunale innkjøpssamarbeid kan milliardbeløp sparesNoen opplever at innkjøpssamarbeid har en negativ virkning på vekst for små og mellomstore bedrifter, demokratisk styring og utvikling av lokalt næringsliv. Det kan skyldes at innkjøpssamarbeid kan bidra til å muliggjøre større kontrakter, å øke avstanden fra politikere til innkjøpsrådgivere, og avstanden fra innkjøpsrådgivere til lokale leverandører, fremgår det av en utredning gjort på oppdrag av Nærings- og fiskeridepartementet. På bildet næringsminister Iselin Nybø (foto: Marte Garmann).

Skriv ut artikkelen

Innkjøpssamarbeid sparer kommunesektoren for administrasjonskostnader mellom 400 til 700 mill årlig, sammenlignet med en situasjon uten innkjøpssamarbeid. Dette fremgår av en fersk rapport, der det også anslås av effekten av bedrede innkjøpsbetingelser takket være slikt samarbeid kan være minst én mrd i året. I tillegg oppleves innkjøpssamarbeid som positivt når det gjelder å kunne følge reglene og etterleve kravene i regelverket til samfunnshensyn i anskaffelser. Men det er også negative virkninger, f.eks. på utvikling av lokalt næringsliv.

Nylig ble utredningsrapporten «Innkjøpssamarbeid i kommunesektoren» lagt frem. Utredningen er laget av Oslo Economics, i samarbeid med Inventura og NIVI Analyse, på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Utredningen er en oppfølging av stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser, som ble lagt frem våren 2019.

Virkningene av innkjøpssamarbeid må vurderes etter hvordan de påvirker målene for offentlige anskaffelser i kommunesektoren, sammenlignet med en situasjon uten samarbeid, heter det. Derfor ble det som ledd i utredningen gjennomført en spørreundersøkelse i tillegg til intervjuer.

Nær en tredel svarte

KS bisto med å sende ut spørreundersøkelsen til Norges 356 kommuner og 11 fylkeskommuner. På undersøkelsen kom det inn 95 svar, hvorav 89 var fra enkeltstående kommuner, 5 fra innkjøpssamarbeid og 1 fra en fylkeskommune. Ettersom innkjøpssamarbeidene svarte på vegne av sine deltakerkommuner, innebærer dette at spørreundersøkelsen er dekkende for 115 av landets kommuner, hvilket tilsvarer 32%, konstateres dret i rapporten.

Resultatene av spørreundersøkelsen gjengitt i rapporten viser andel som oppgir henholdsvis positiv og negativ virkning av formaliserte, helhetlige samarbeid på ulike mål. På alle, så nær som to er det en klar overvekt av positiv virkning – størst for regeletterlevelse (88%) og betingelser i kontrakt (84%). Også på behovsdekning (76%), administrasjonskostnader (75%) og samfunnshensyn 76%) er de som svarer, positive til virkningene av et slikt samarbeid. I mindre grad ser man positivt på virkningen for kontaktoppfølgingen (52%) – for ikke å si «demokratisk styring», der 19% oppgir positive, 17% negative virkninger av et slikt samarbeid.

Negative virkninger også

Når det gjelder utvikling av lokalt næringsliv, er det en vesentlig større andel (33%) som mener et slikt samarbeid har negativ virkning enn positiv (13%). Også på målet «effektiv konkurranse og vekst for små og mellomstore bedrifter» tipper det over på den negative siden (28%), mens 20% mener samarbeidet kan ha positive virkninger.

Det er også kartlagt vurderingen av virkningen på de samme målene av andre typer samarbeid. Mønsteret er det samme. På den positive sider topper effekten på administrasjonskostnader (68%), betingelser i kontrakt (65%) og regelverksetterlevelse (58%). På den negative siden finner vi utvikling av lokalt næringsliv (31% mener denne typen samarbeid har negativ effekt), «effektiv konkurranse og vekst for små og mellomstore bedrifter» (også 31% mot 10% positive) og demokratisk styring (21% negative mot 3% positive).

Kontraktsoppfølging

Nederst på listen over målene og andre typer samarbeid ligger kontraktsoppfølging, der 30% mener at slike samarbeid kan ha en positiv effekt, mens 19 mener det er negative virkninger.

Det er klart grunnlag for å si at innkjøpssamarbeid bidrar til bedre behovsdekning, reduserte transaksjonskostnader, bedre betingelser i kontrakt og, for formaliserte, helhetlige samarbeid; bedre kontraktsoppfølging, heter det i kommentarene fra utrederne til resultatene. I sum anslås at innkjøpssamarbeid sparer kommunesektoren for administrasjonskostnader mellom 400 til 700 millioner kroner årlig, sammenlignet med en situasjon uten innkjøpssamarbeid. Den økonomiske verdien av bedrede innkjøpsbetingelser takket være samarbeid er mer usikker, men i rapporten gis det et anslag – minst én milliard kroner årlig, gitt en prisforbedring på minst 2% av en fjerdedel av innkjøpsvolumet i kommunesektoren. Samarbeidet har også en klart positiv virkning på ivaretakelsen av samfunnshensyn og regelverksetterlevelse.

Større kontrakter og avstand

Det er en viss overvekt av respondenter, samt intervjuobjekter, som opplever at innkjøpssamarbeid har en negativ virkning på vekst for små og mellomstore bedrifter, demokratisk styring og utvikling av lokalt næringsliv. Dette forklarer utrederne med at innkjøpssamarbeid kan bidra til å muliggjøre større kontrakter, å øke avstanden fra politikere til innkjøpsrådgivere, og avstanden fra innkjøpsrådgivere til lokale leverandører.

Bli den første til å kommentere på "Gjennom kommunale innkjøpssamarbeid kan milliardbeløp spares"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.