Gjennomførte konkurranse i bare seks av 26 anskaffelser

Anbud365: Gjennomførte konkurranse i bare seks av 26 anskaffelser- Jeg tar selvfølgelig revisjonsrapporten til etterretning, for den viser at vi helt klart har noe å jobbe mot, sier ordfører Tine Norman i Sigdal kommune til lokalavisen Bygdeposten. Revisjonsrapporten gjaldt anskaffelsespris i kommunen. På bildet ordføreren og kommunedirektør Jostein Harm (foto: Sigdal.no).

Skriv ut artikkelen

I bare seks av 26 kontrollerte anskaffelser i Sigdal kommune var det gjennomført konkurranse. Flere avtaler ligger 10, 15 og over 20 år tilbake, en inngått så tidlig som i 1995, konstaterte revisjonen. Og dens anbefaling til kommunen var krystallklar: Legg til rette for at anskaffelsespraksis i kommunen følger reglene og for at kompetansen heves.

Sigdal er en kommune i Buskerud i Viken fylke med om lag 3500 innbyggere. På oppdrag fra kommunens kontrollutvalg har Viken kommunerevisjon IKS (VKR) sett på kommunens etterlevelse av reglene om offentlige anskaffelser i kommunens interne regelverk. 26 anskaffelser fra 2021 ble valgt, ut fra en erfaringsbasert risikovurdering av hvilke typer anskaffelser, bransjer og leverandører revisjonen har erfart at det er størst sannsynlighet for å være brudd på regelverket. Samtlige av de valgte anskaffelsene gjelder kjøp for over NOK 100 000.

Gjennomgangen av de valgte 26 anskaffelsene viser at det bare er gjennomført konkurranse i 6 av dem de siste årene. For flere anskaffelser er det lagt til grunn gamle avtaler som har løpt i et betydelig antall år. Revisjonen påpeker at de ikke kjenner innholdet i kontrakter og anskaffelsesmetode for avtaler som ligger mange år tilbake. Det er henvist til flere avtaler som ligger 10, 15 og over 20 år tilbake, heter det, og revisjonen minner om reglene om at rammeavtaler ikke kan inngås for mer enn fire år med mindre det foreligger særlige forhold. En av avtalene er fra 1995, den gang inngått etter konkurranse. Denne kontrakten er senere forlenget i flere omganger, men konkurranse er ikke gjennomført etter 1995.

Stort forbedringspotensial

Revisjonen fremholder at Sigdal kommune har et stort forbedringspotensial i forbindelse med å overholde lov om offentlige anskaffelser og å gjennomføre konkurranse ved innkjøp. Men det påpekes at det er positivt at kommunen i etterkant av revisjonens undersøkelser har avviklet flere gamle forhold og har lyst ut rammeavtaler eller er i gang med å lyse ut rammeavtaler.

Revisjonen mener at det ser ut til at roller og ansvar er tydelig beskrevet i kommunens dokumenter, men en spørreundersøkelse som er gjort, viser at ikke alle ansatte er enige i det. Om lag 35 % mener at ansvarsforholdene ikke er tilstrekkelig klargjort.

Kompetanse og anbefalinger

Det å gjennomføre anskaffelser i samsvar med regelverket krever både kompetanse og erfaring, og svarene fra spørreundersøkelsen viser at et betydelig antall personer er av den oppfatning at de ikke har tilstrekkelig kunnskap om offentlige anskaffelser. Kompetansen på området bør økes, slår revisjonen fast og anbefaler kommunedirektøren i Sigdal kommune å gjennomføre følgende:

• Innrette kommunens praksis slik at anskaffelser skjer på bakgrunn av konkurranser  som er gjennomført i tråd med krav i regelverket.
• Innrette kommunens praksis slik at rammeavtaler benyttes.
• Innrette kommunens praksis slik at det oppbevares (arkiveres) tilstrekkelig  dokumentasjon i forbindelse med anskaffelser.
• Kartlegge og gjennomføre nødvendig kompetanseheving.
• Klargjøre ansvars- og myndighetsforhold i offentlige anskaffelser.

Bli den første til å kommentere på "Gjennomførte konkurranse i bare seks av 26 anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.