Gode søkertall til årsstudiet i offentlige anskaffelser; nå er det tid for Anskaffelsesakademiet

Anbud365: Gode søkertall til årsstudiet i offentlige anskaffelserFor å sikre en videre vekst er Anskaffelsesakademiet avhengig av ressurser for bl.a. å øke forskningsmiljøenes kompetanse. Det er sentralt for å sikre forskningsbasert utdanning på feltet. Kanskje det er på tide å tenke å prioritere Anskaffelsesakademiet i 2020-budsjettet, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, spør Geir Svenning, krumtapp i arbeidet med Anskaffelsesakademiet.

Skriv ut artikkelen

– Årets gode søkertall til det tredje kullet i årsstudiet i offentlige anskaffelser er et tegn på at offentlig toppledelse nå erkjenner verdien av å investere i anskaffelseskompetanse, understreker Geir Svenning som koordinerer gjennomføringen av disse studiene. Studiet holder et høyt akademisk nivå, og er dermed med på å dekke et behov dette fagfeltet har manglet: Et akademisk studium som står på egne ben – ikke som del av et annet. Det betyr et løft og prestisje for dette som et selvstendig fagfelt, sier han.

Høgskolen i Molde (HiMolde) er i gang med å ta opp det tredje kullet i årsstudiet i offentlige anskaffelser. Søknadsfristen er som tidligere 1 august, men de 27 studentene som har søkt så langt vil ventelig få en tilbakemelding om opptak før sommerferien. Årsstudiet i offentlige anskaffelser er et samarbeidsstudium sammen med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges Handelshøyskole (NHH), Universitetet i Bergen (UiB) og Høgskolen i Molde.

Kan gjennomføres parallelt med jobb

Årsstudiet i offentlige anskaffelser foregår på deltid, som innebærer at det kan gjennomføres parallelt med jobb. Studiet er skreddersydd for innkjøpere i offentlig sektor og undervisningen gjennomføres av lærekrefter fra alle de samarbeidende institusjonene.
– Årets gode søkertall er et tegn på at offentlig toppledelse erkjenner verdien av å investere i anskaffelseskompetanse, understreker Svenning. Utdannelsestilbud på høyt nivå er indirekte også en fordel for leverandørmarkedet. Innkjøpere med høy kompetanse fører til at representantene for tilbyderne må være skjerpet. Ikke bare i selve anskaffelsesprosessen, men også i produktutvikling. Konkurranse er av det gode, som viser seg i større grad dersom kvaliteten i konkurransen gradvis blir bedre og bedre.

Positiv trend

Svenning fremholder at innkjøpere i det offentlige (og i det private) søker kompetansepåfyll og at arbeidsgiverne er villig til å finansiere etterutdanning. Det er en trend i tiden som også forteller at det er økende oppmerksomhet på innkjøpets betydning innenfor det offentlige, sier han.
Årsstudiet er en del av det nasjonale kompetanseløftet som er organisert under Anskaffelsesakademiet. Malin Arve fra Norges Handelshøyskole er styreleder i Anskaffelsesakademiet. Øvrige styremedlemmer: Anita Sundal fra Virke, Kjetil Istad fra Sykehusinnkjøp, Marianne Breiland fra LO, Gunn Lise Jacobsen fra KS, Barbro Bottheim fra DIFI, Arnhild Gjønnes fra NHO, Ronny Gjendemsjø fra UiB, Tim Torvatn fra NTNU og Tarjei Bjørkly fra HiMolde. De er alle levende engasjert i forskning og utdanning knyttet til offentlige anskaffelser.

Forskning og utdanning

– Tendensen vi ser i forbindelse med årets opptak til årsstudiet er positiv. Det er en utvikling vi alle er tjent med og jubler for, poengterer Svenning, som også er Anskaffelsesakademiets senterleder.
For å sikre en videre vekst er Anskaffelsesakademiet avhengig av ressurser for å kunne utvikle dette tilbudet videre, og for å øke forskningsmiljøenes kompetanse som er sentralt for å sikre forskningsbasert utdanning på feltet. Han siterer i den forbindelse fra den nylig fremlagte stortingsmeldingen: «Økt bruk av spesialisert fagkompetanse er viktig for å oppnå økt profesjonalisering av offentlige anskaffelser. En viktig forutsetning for å få dette til er et helhetlig utdanningstilbud på bachelor-, master- og doktorgradsnivå, samt forskning. For offentlige innkjøpere er ikke et slikt system for strukturert kompetansebygging på plass, og behovet for en tverrfaglig og praktisk orientert utdanning er stort.»

Anskaffelsesakademiet i statsbudsjettet for 2020?

– Anskaffelsesakademiet er glad for at regjeringen særlig har lagt vekt på tiltak knyttet til økt kompetanse og styrket profesjonalitet, understreker Svenning. Men vi etterlyser midler til forskning innenfor fagfeltet offentlige anskaffelser, og oppfordrer næringsministeren til å prioritere Anskaffelsesakademiet i 2020-budsjettet. Det er fine og gode ord i meldingen, men de må følges konkret opp for å nå regjeringens mål om et helhetlig utdanningstilbud på bachelor-, master- og doktorgradsnivå, samt forskning, innenfor offentlige anskaffelser.
Formålet med Anskaffelsesakademiet er å skape et rom for dialog mellom innkjøpsmiljøene og utdanningsinstitusjonene der de i fellesskap kan finne gode løsninger som kan dekke behovet for forskningsbasert utdanning innen offentlige anskaffelser. I tillegg til årsstudiet arrangeres det en F&U dag innen offentlige anskaffelser, hvor forskere fra alle utdanningsinstitusjonene deltar og deler sin kompetanse.

Bli den første til å kommentere på "Gode søkertall til årsstudiet i offentlige anskaffelser; nå er det tid for Anskaffelsesakademiet"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.