Gravplass–ansvar: Bruk virksomhetsoverdragelse, glem anskaffelsesreglene

Anbud365: Gravplass–ansvar Bruk virksomhetsoverdragelse, glem anskaffelsesregleneAvdelingsdirektør Monica Auberg, Nærings- og fiskeridepartementet har avlevert en vurdering til Kulturdepartementet om forholdet til anskaffelsesregelverket ved overføring av forvaltningsansvaret for gravplasser til norske kommuner.

Skriv ut artikkelen

Dersom en kommune ønsker å kjøpe tjenester knyttet til driften av gravplasser de har ansvaret for, gjelder anskaffelsesregelverket. Mulig kan den praktisk situasjon i det enkelte tilfelle gjøre at unntak fra regelverket kan legges til grunn, men det krever grundige avklaringer. Det enkleste er da virksomhetsoverdragelse – la stillingene knyttet til forvaltning av gravplassene overføres til kommunen. 

Da gjelder ikke anskaffelsesregelverket, konkluderer Nærings– og fiskeridepartementet (NFD) i en vurdering. Kulturdepartementet (KUD) arbeider med en ny helhetlig lov for tros– og livssynssamfunn, og har i den forbindelse kontaktet NFD. Bakgrunnen er at KUD vil vurdere dagens ordning med forvaltning av gravplasser i norske kommuner.

Spørsmålet er hvilke anskaffelsesrettslige problemstillinger som kan oppstå ved endring av dagens ordning. I dag ligger forvaltningsansvaret for gravplasser hos den enkelte kommune.  I enkelttilfeller kan ansvaret overføres til kirkelig fellesråd.

Underlagt anskaffelsesregelverket

Praktisk drift av gravplasser kan bestå både av håndtering av selve gravene i form av utgraving og faktisk gravlegging, samt andre tilknyttede tjenester som eksempelvis gartnerarbeid, skriver NFD til KUD. Kjøp av denne typen tjenester er underlagt anskaffelsesforskriften dersom den har en verdi som er lik eller overstiger 100 000, men det må dreie seg om en såkalt gjensidig bebyrdende kontrakt. Det betyr at situasjonen må være at den enkelte kommune ikke selv ønsker å forvalte driften av gravplassene den har ansvaret for, men vil la kirkelig fellesråd gjøre dette med egne ansatte mot betaling.

NFD konkluderer med at det ut fra en anskaffelsesrettslig vurdering er den mest nærliggende løsningen at det ved en virksomhetsoverdragelse organiseres slik at kommunenes egne ansatte utøver arbeidet med forvaltningen av gravplasser. Unntak fra anskaffelsesregelverket skal på generelt grunnlag tolkes snevert og det er, heter det, i alminnelighet vanskelig å si noe om hvorvidt vilkårene for unntak er oppfylt.

Mulige unntak vurdert

I vurderingen som er sendt KUD er unntak som offentlig myndighetsutøvelse, utvidet egenregi, samarbeidsavtaler og enerett gjennomgått av NFD. Vurderingen av om unntakene gjør seg gjeldende, krever helt konkrete og detaljerte vurderinger av om vilkårene i og begrunnelsen bak unntakene kan legges til grunn i de konkrete, faktiske situasjonene. Dette krever, skriver NFD, inngående kjennskap til en slik faktisk situasjon og detaljer knyttet til denne. Det er derfor KUD, eller kommunene selv, som er nærmest til å foreta den endelige avklaringen under hvert av de mulige unntakene for å se om det kan gjøres unntak fra anskaffelsesregelverket.

Bli den første til å kommentere på "Gravplass–ansvar: Bruk virksomhetsoverdragelse, glem anskaffelsesreglene"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.