Handlingsplan-pilot: Flere miljøgrep inn i de statlige fellesavtalene

Anbud365: Handlingsplan-pilot Flere miljøgrep inn i statlige fellesavtaler- En stor del av våre fellesavtaler gjelder varer, og her er transport av leveransene viktig å ta tak i, poengterer avdelingsdirektør Kjetil Østgård i Statens innkjøpssenter overfor Anbud365. I et nordisk samarbeid arbeider vi med tildelingskriterier som sikrer nullutslipp-transport og som kan inngå i vareanskaffelser.

Skriv ut artikkelen

Flere miljøgrep skal inn i dagens og i kommende fellesavtaler, varsler avdelingsdirektør Kjetil Østgård, leder av Statens innkjøpsenter, i en samtale med Anbud365. Senteret er blant de utpekte pilotvirksomhetene i den nylig fremlagte miljø- og innovasjonshandlingsplanen. Brukere av avtaler på reise- og IKT-området vil være blant dem som merker miljøkravene: Når det gjelder så vel IKT-utstyr som møbler er planen ellers å etablere avtaler for gjenbruk/ombruk. Og tilhørende vareleveranser skal etter hvert foregå uten utslipp.

Handlingsplanen skal bl.a. bidra til å gjøre krav om grønne og innovative offentlige anskaffelser mer forutsigbare for næringslivet. Målet er også, heter det i planen, at den skal gjøre det lettere for de offentlige etatene å innrette sin grønne anskaffelsespraksis slik at de drar utviklingen i markedet i ønskelig retning. Det vil bidra til at Norge når viktige samfunnsmål, samtidig som norsk næringsliv styrker konkurranseevnen sin.

Blant de ti hovedgrepene i planen er et som går ut på at statlige nøkkelvirksomheter, som Statens innkjøpssenter, skal bane vei for økt andel klima- og miljøvennlige innkjøp i viktige markedssegmenter, i kraft av sin kompetanse, størrelse og markedsposisjon.

Kompetanse – og reiser

Så, avdelingsdirektør Kjetil Østgård, leder av Statens innkjøpsenter, hva betyr det i praksis? Overfor Anbud365 understreker han at i og med at innkjøpsenteret inngår i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), kan de i sin pilotrolle trekke på den kompetansen på område innovasjon og miljø som fins der.

– En av kategoriene i innkjøpssenterets portefølje omfatter reiser, der reisebyråavtalen er med, forteller han. I den avtalen inngår et miljøkrav som går ut på å være forpliktet til å integrere tog når noen bestiller tjenestereiser. I praksis betyr det at dersom man f.eks. skal reise mellom Oslo og Bergen, og sikter seg inn på å bestille fly, skal man få en pop-up med oppfordring til å vurdere bruk av tog i stedet.

Endre leiebil-markedet

I samme kategori inngår en leiebil-avtale, som er under arbeid. Her, opplyser Østgård, vil det inngå et krav om at bruk av nullutslippsbiler skal være hovedregelen når statsansatte skal leie biler i tjenesten. Vi ønsker å bidra til å skape endring, og dette grepet i kommende leiebil-avtale er en del av denne strategien.

Flere liknende grep vil etter hvert finne sin plass på andre avtaleområder i reise-kategorien.

Statens innkjøpssenter fikk for øvrig nylig, i form av en Kgl. resolusjon, utvidede fullmakter, blant annet til å utvikle et såkalt rammedokument til hjelp og støtte for de som skal praktisere fellesavtalene. – I utgaven av dokumentet som gjelder reiser, vil vi legge til rette for hvordan virksomhetene på best mulig måte kan bidra til at flest mulig velgere miljøvennlige reise-løsninger, forteller Østgård.

Ombruk/gjenbruk av IKT

Også på IKT-området skjer det ting:

– Vår kategoristrategi på området er ikke helt klar ennå, men vi regner med å legge den fram for Statens innkjøpsråd før jul. Strategien vil omfatte både eksisterende og nye avtaler. Vi er allerede i gang med å tenke på en avtale som omfatter ombruk/gjenbruk av IKT-utstyr – basert på gjenvinning på en sikker og miljøvennlig måte. Siktemålet er å ha avtalen klar et stykke ut i 2022, ifølge innkjøpssenterets leder.

En ny avtale for mobile enheter er også på gang. Det er en fornyelse av avtalen for mobiltelefoner og nettbrett. Formålet er å åpne for miljøvennlige løsninger når brukerne på avtalen skal velge – nettopp! – mobil enhet. Muligheten for å kjøpe brukte enheter inngår her.

– En stor del av våre fellesavtaler gjelder varer, og her er transport av leveransene viktig å ta tak i, poengterer Østgård. I et nordisk samarbeid arbeider vi med tildelingskriterier som sikrer nullutslipp-transport og som kan inngå i vareanskaffelser.

Ny kategori – kontor

En ny kategori – kontor – er også på trappene i Statens innkjøpssenter. Planen for denne kategorien skal først innom Statens innkjøpsråd, men forbruksmateriell er blant de avtaleområdene som kommer til å bli en del av kategorien. – Men vi ser også på møbler som del av denne kategorien, fortsetter Østgård. Det fremgår av handlingsplanen at Statens innkjøpssenter skal vurdere en avtale for kjøp av brukte møbler. Foreløpig er det ikke klart når en slik avtale vil være på plass, men vi jobber parallelt med møbelavtaler og med kategoristrategien.

Østgård antyder at kategoristrategien vil bli lagt frem for Statens innkjøpsråd i annet kvartal neste år, og at møbelavtaler vil kunne komme i kjølvannet av denne. Han minner i tillegg om at innkjøpssenteret er i gang med avtaler på markedsplassen for skytjenester.

Bli den første til å kommentere på "Handlingsplan-pilot: Flere miljøgrep inn i de statlige fellesavtalene"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.