Helhetsbilde mangler i debatten om like vilkår for offentlige og private

Anbud365: Helhetsbilde mangler i debatten om like vilkår for offentlige og privateI sin høringsuttalelse til rapporten «Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører» påpeker KS Bedrift bl.a. at arbeidsgruppen bak rapporten i liten grad har analysert mulige konsekvenser av de tiltakene man foreslår. På bildet Øivind Brevik, administrerende direktør KS Bedrift (foto: Jill Johannessen).

Skriv ut artikkelen

Hva legges i begrepet «like vilkår»? Kommuner og kommunalt eide bedrifter er pålagt plikter og pålegg som private bedrifter ikke må forholde seg til. Dette helhetsbildet mangler etter helt i debatten om like konkurransevilkår for offentlige og private aktører – når de konkurrerer om å levere de samme tjenestene – i det samme markedet, fastslår KS Bedrift i en høringsuttalelse til rapporten «Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører».

Rapporten ble overlevert Nærings- og fiskeridepartementet i januar i år. Arbeidsgruppen bak rapporten ble ledet av professor Erling Hjelmeng. Bakgrunnen for utredningen var at ESA i 2015 foreløpig konkluderte med at kommunenes generelle skattefritak og ubegrensede garanti (konkursimmunitet) kan gi økonomiske fordeler, som utgjør ulovlig statsstøtte, når de tilbyr varer eller tjenester på markedet sammenlignet med privateide konkurrenter.

Arbeidsgruppen har foreslått en rekke konkrete tiltak for å utjevne konkurransen mellom private og offentlige aktører når de opererer på samme marked. KS Bedrift er enige i at dersom det offentlige driver EØS-rettslig økonomisk virksomhet i konkurranse med private og hensikten er markedsmessig avkastning, kan tiltak som skatteplikt og etterlevelse av markedsaktørprinsippet være rimelig. KS Bedrift har allikevel enkelte bemerkninger til tiltakene foreslått av arbeidsgruppen.

Pålegge utskillingsplikt?

ESA foreslår all økonomisk aktivitet skal skilles ut i egne rettssubjekter som betaler inntektsskatt og som kan gå konkurs. KS Bedrift støtter arbeidsgruppens vurdering om at det ikke foreligger EØS-rettslig grunnlag å pålegge norske myndigheter en utskillingsplikt.

Arbeidsgruppen konkluderer med at mesteparten av vare- og tjenestetilbudet der kommunene har rene forretningsmessige intensjoner allerede er utskilt i rettssubjekt som betaler skatt og kan gå konkurs. KS Bedrift mener omfanget av EØS-rettslig økonomisk aktivitet innen kommunen og innen kommunalt eide selskap er så begrenset at en omfattende reform som foreslått av arbeidsgruppen fremstår som lite proporsjonal og overflødig.

Hva er «like vilkår»?

KS Bedrift peker dessuten på ett perspektiv som etter deres mening mangler i rapporten og i debatten ellers, nemlig hva som legges i begrepet «like vilkår». Skal man ta utgangspunkt i like vilkår, må man se hele bildet, heter det. Kommuner og kommunalt eide bedrifter har en rekke forpliktelser som private bedrifter ikke har. Det offentlige har gjerne leveringsplikt og restriksjoner på finansiering.

– I tillegg må regelverk om offentlige anskaffelser følges når varer og tjenester skal kjøpes inn, bestemmelsene i offentlighetsloven og forvaltningsloven må følges, fremholder KS Bedrift i sin høringsuttalelse. Kommuner og kommunalt eide bedrifter har også ofte helt andre (og mer kostbare) pensjonsforpliktelser, og de har et særlig ansvar for å gi anstendige lønns- og arbeidsvilkår for sine ansatte. Alt dette er pålegg og plikter som kommuner og kommunalt eide bedrifter er pålagt, men som private bedrifter ikke må forholde seg til. Dette helhetsbildet mangler etter vår mening helt i debatten om like konkurransevilkår for offentlige og private aktører – når de konkurrerer om å levere de samme tjenestene – i det samme markedet.

Konsekvensutredning nødvendig

KS Bedrift påpeker at arbeidsgruppen i liten grad har analysert mulige konsekvenser av de tiltakene man foreslår. Det at man heller ikke har tatt konkret stilling til hvilket vare- og tjenestetilbud tiltakene skal gjelde for, gjør det etter KS Bedrifts vurdering vanskelig å forutse konsekvensene av de foreslåtte tiltak. Dette er en svakhet med arbeidsgruppens rapport, mener KS Bedrift og fastslår at en konsekvensutredning er helt nødvendig før man gjennomfører generelle endringer i lovverket som her er foreslått.

Bli den første til å kommentere på "Helhetsbilde mangler i debatten om like vilkår for offentlige og private"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.