Her går det en grense for det innkjøpsfaglige skjønnet

Anbud365: Her går det en grense for det innkjøpsfaglige skjønnetOslo byfogdembete fant det sannsynlig at et tildelingsvedtak i en Statnett-anskaffelse er gjort i strid med prinsippene om likebehandling og forutsigbarhet i anskaffelsesloven § 4.

Skriv ut artikkelen

Det var stor usikkerhet rundt den fremtidige finansielle kapasiteten, men Statnett tildelte likevel kontrakten til denne leverandøren. Oslo byfogdembete (TOBYF-2021-11220) mente imidlertid at det var et utenforliggende – usaklig – hensyn som lå bak. Det gjaldt et strategisk hensyn – et ønske om å opprettholde leveransekapasitet. Men slikt kan man ikke ta med i vurderingen av om kvalifikasjonskravet er oppfylt, fastslo retten. Der gikk grensen for utøvelse av det innkjøpsfaglige skjønnet.

Saken gjelder spørsmålet om valgte tilbyder skulle vært avvist fra konkurransen på grunn av manglende oppfylling av kvalifikasjonskravet om tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet. Bakgrunnen er en anskaffelse i regi av Statnett om en ledningsentreprise. Kontrakten skulle tildeles den av de kvalifiserte leverandørene som hadde det beste forholdet mellom pris og kvalitet/prosjektgjennomføring.

Kontrakten ble tildelt Rebaioli S.p.A.. Kraftmontasje som ble innstilt som nr. 2, bad om midlertidig forføyning med krav om forbud mot å gjøre kontrakt.  Retten gav klageren medhold.

Stor usikkerhet om finansiell kapasitet

Det heter i premissene for avgjørelsen at Statnett var kommet frem til at det var stor usikkerhet rundt den fremtidige finansielle kapasiteten til Rebaioli. Et uuttalt premiss er at Rebaioli har en synkende og negativ drift, men at Statnett likevel ser gode utsikter til at driften kan bli «voksende og positiv». Etter rettens syn foreligger det risiko knyttet til den framtidige driften, og at Rebaioli har «usikker evne til å håndtere risikoen».

Av Statnetts konklusjoner forbindelse med kontraktstildelingen fremgår det at, skriver retten, man likevel kan være villig til å inngå kontrakt dersom man av strategiske hensyn skulle se seg tjent med dette.

Strategiske hensyn

Slike strategiske hensyn, her i form av et ønske om å opprettholde leveransekapasitet, er det ikke anledning til å ta i vurderingen av om kvalifikasjonskravet er oppfylt, fremholder retten. Hensynet er usaklig. Det vil også stride mot det grunnleggende prinsippet om likebehandling, å behandle leverandører ulikt på bakgrunn av oppdragsgiverens trang for å «opprettholde viktig leveransekapasitet». Det er heller ikke forutsigbart for leverandørene at Statnett åpner for å ta slike hensyn.

Retten mener at det ikke bare er slik at Statnett har vurdert å ta et utenforliggende hensyn, men mener også at det utenforliggende hensynet ble vektlagt og var avgjørende for at Rebaioli ikke ble avvist. Det er mest trolig at Statnett, om de ikke hadde la vekt på leveransekapasiteten, ville ha konkludert med at Rebaioli skulle avvises fra konkurransen som følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravet om tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet.

Tok utenforliggende hensyn

Konklusjonen ble at retten finner det sannsynlig at tildelingsvedtaket er gjort i strid med prinsippene om likebehandling og forutsigbarhet i anskaffelsesloven § 4, at Statnett har gått utenfor rammene til det innkjøpsfaglige skjønnet og tatt usaklige, utenforliggende omsyn, og at Rebaioli skulle ha vært avvist fra konkurransen.

Avgjørelsen er anket, Borgarting lagmannsrett LB-2021-52198.

Bli den første til å kommentere på "Her går det en grense for det innkjøpsfaglige skjønnet"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.