Høy gevinst, lav oppdagelsesrisiko trigger korrupsjon i offentlige innkjøp

Anbud365: Høy gevinst, lav oppdagelsesrisiko trigger korrupsjon i offentlige innkjøpNasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) er et samarbeid mellom Politiet, Skatteetaten, Økokrim, Tolletaten, NAV og Arbeidstilsynet. Formålet er å legge til rette for å utnytte den samlede analyse- og etterretningsinformasjonen som disse etatene besitter, i arbeidet mot økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet. NTAES la nylig frem rapporten «Leverandører til det offentlige Egenskaper ved leverandører som har begått lovbrudd».

Skriv ut artikkelen

Gevinsten ved korrupsjon er for leverandører høy, både i form av legitimitet og i økonomisk lønnsomhet. Lav oppdagelsesrisiko kan utnyttes av kriminelle leverandører for å oppnå en potensiell høy gevinst. Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) vurderer at det forekommer korrupsjon, konkurransekriminalitet, og en kombinasjon av dette i offentlige anskaffelser. I en fersk NTAES-rapport heter det også at det er grunn til å tro at mulighetsrommet for lovbrudd vil fortsette å finne sted om oppfølging av plikten til å sjekke underleverandører nedprioriteres til fordel for pris, tid og kvalitet.  

NTAES la nylig frem rapporten «Leverandører til det offentlige Egenskaper ved leverandører som har begått lovbrudd». Der heter det bl.a. at offentlige anskaffelser fremheves som ett av de største risikoområdene for korrupsjon. Personlig gevinst og gevinst i form av å vinne anbud er motivasjon for korrupsjonshandlinger fra oppdragsgiver og leverandør. Mulighet til å påvirke innkjøpsfunksjonen fremstår avgjørende for om korrupsjon forekommer i offentlige anskaffelser.

Korrupsjonssaker er ofte sammensatte saker, hvor det er begått flere lovbrudd, som økonomisk utroskap, grove bedragerier og skatte- og avgiftskriminalitet. Bevisbildet i disse sakene er i tillegg komplisert. Etterforskingen er ressurskrevende og særlig utfordrende dersom det er tilknytning til utlandet, for eksempel ved at utbyttet skjules utenfor Norge.

I utvalget i rapporten fremgår det to saker, hvorav én leverandør har blitt ilagt og vedtatt forelegg, og én har fått påtaleunnlatelse for korrupsjon eller grov korrupsjon. Informasjon fra intervjuer, opplysninger i straffesaker i politiets registre og andre etterretningsprodukter tilsier at omfanget av korrupsjon er større enn det datagrunnlaget i denne rapporten viser. Det fremgår av Næringslivets sikkerhetsråds kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelse at 6% av de deltagende offentlige virksomhetene har svart at de kjenner til tilfeller av korrupsjon i egen bransje.

Inhabilitet

Det stilles strengere krav til habilitet i offentlige anskaffelser enn i andre forvaltningssaker grunnet ivaretagelse av likebehandling og konkurranse, fastslås de tei NTAES-rapporten. Relasjoner fremkommer sjeldent i tilgjengelig informasjon for oppdragsgiver. KOFA opplyser at det er svært krevende for dem å avdekke om habilitetsreglene er brutt i anskaffelsesprosessen. Det er registrert to dommer på inhabilitet og én kjennelse per 2021.Det er 65 avgjorte habilitetssaker hos KOFA, hvorav 30 saker med avgjørelser som bekrefter «brudd på regelverket».

Underleverandører

Strategien for å forebygge arbeidslivskriminalitet i offentlige anskaffelser, inneholder tiltak som omhandler å begrense antall underleverandører til to ledd. KS og én oppdragsgiver har erfart at underleverandører benyttes til å skjule kriminalitet, bl.a. gjennom ulike former for hvitvasking, bruk av fiktive fakturaer og ved svart betaling, ifølge NTAES-rapporten. Konkurransetilsynet opplyser at en fremgangsmåte de ser blant leverandører, er at antall underleverandører endres etter kontraktsinngåelse. En annen fremgangsmåte som trekkes frem for å oppnå gevinst, er at leverandører samarbeider ved å fordele kontraktene mellom seg og bruke hverandre som underleverandører.

Halvparten sjekker ikke

De fleste oppdragsgivere opplyser i intervju ifm rapporten at de innhenter opplysninger på underleverandører som er registrert i anbudet. Funn fra intervju med oppdragsgivere viser at dette etterfølges i varierende grad. Undersøkelser fra Næringslivets sikkerhetsråd og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) viser at halvparten av oppdragsgiverne ikke oppfyller påseplikten, eller undersøker lønns- og arbeidsvilkår hos leverandører. Dette i motsetning til at pris på anbudet, tid og kvalitet svært ofte følges opp.

Bli den første til å kommentere på "Høy gevinst, lav oppdagelsesrisiko trigger korrupsjon i offentlige innkjøp"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.