Høyaktuelt om avlysning av konkurranse på dagens Anbud365-webinar

Anbud365: Høyaktuelt om avlysning av konkurranse på dagens Anbud365-webinarGrettes advokater Marie Braadland (t.v.) og Silje Grimseth Ullebust som for det faglige innholdet i dagens Anbud365-webinar om avlysning av konkurranser.

Skriv ut artikkelen

De som brukte halvannen time i formiddag til å følge Anbud365-webinaret i regi av Grette-advokater fikk en grundig gjennomgang av oppdragsgivers rett og plikt til å avlyse en konkurranse. Med utgangspunkt i «grunnmuren», nemlig krav om saklighet og en helhetsvurdering, ble det rullet ut en rekke aktuelle problemstillinger akkompagnert med eksempler fra rettspraksis.

Drøyt 600 fulgte dagens Anbud365- webinar om oppdragsgivers avlysningsplikt og – rett. Det var Grettes advokater Marie Braadland og Silje Grimseth Ullebust som sto for det faglige innholdet i webinar.

De som ikke fikk webinar med seg – eller vil se hele eller deler av det flere ganger, kan finne det på følgende lenke: https://www.streamlive.no/anbud365avlysninggrette. Her vil det ligge i 30 dager fra i dag.

Dersom noen ønsker kopi av presentasjonen, kan de for øvrig sende en e-post til mabj@grette.no.

Forutse avlysningsgrunnen

I de siste årene har det kommet en rekke nye avgjørelser knyttet til oppdragsgivers rett og plikt til å avlyse konkurransen. Det gjelder bl.a. betydningen av at oppdragsgiver kunne eller burde ha forutsett avlysningsgrunnen.

Braadland og Grimseth Ullebust gjennomgikk en hel rekke problemstillinger knyttet til avlysning av konkurranser.  De trakk fram avgjørelser fra domstolene og Kofa for å eksemplifisere de respektive forholdene som ble berørt.

Det er saklighet som gjelder når det er snakk om avlysning. Og en helhetsvurdering. En åpenbar feil i konkurransen er et eksempel på saklig grunn, likeledes forhold knyttet til selve konkurransesituasjonen som gjør at oppdragsgiver ikke får dekket behovet. Hvis det ikke er mulig å rette opp feil, er avlysning utveien.

Også subjektive forhold

Også subjektive forhold kan telle med. Eksempelvis kan å satse på en konkurranse bare for å teste markedet uten å ha planer om å fullføre, bare avlyse før kontrakt inngås være et subjektivt, om enn ikke saklig forhold. En «illojal» avlysningsgrunn kan dette karakteriseres som.

Men mellom slike forhold på den ene siden og de klart saklige avlysningsgrunnene på den andre, finnes en rekke andre motiver for å avlyse. Uansett må kravet til helhetsvurdering og saklighet veie tungt. Her kan det være snakk om avlysningsrett. Det er imidlertid på området behov for ytterligere avklaringer.

Lav terskel

De to understreket at terskelen for avlysning ble høyere jo lengre ut i konkurransen man kommer. Terskelen for avlysning, enten det dreier seg om avlysningsrett eller – plikt, bør generelt være lav – igjen avhengig av hvor i prosessen avlysning skjer, og forutsatt totalvurdering og saklighet.

Et annet tema var om en oppdragsgiver har rett eller plikt til å avlyse deler av en konkurranse, f.eks. en delkontrakt eller en eller flere produkter konkurransen dreier seg om.

Ved avlysning kan det for leverandørene dels oppstå spørsmål om erstatning, dels om å få ny mulighet til å delta i den konkurransen som kommer etter at eventuelle feil etc. er rettet opp.

Bli den første til å kommentere på "Høyaktuelt om avlysning av konkurranse på dagens Anbud365-webinar"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.