Høyesterett om leverandørsamarbeid: Trå varsomt!

Anbud365: Høyesterett om leverandørsamarbeid Trå varsomt!- Høyesterett tar ikke stilling til om samarbeidet mellom taxiselskapene hadde så positive virkninger at samarbeidet likevel må anses lovlig, ifølge advokatfullmektig Frida May Behrens i Arntzen de Besche Advokatfirma AS.

Skriv ut artikkelen

Høyesterett har nylig avsagt dom i den såkalte Taxi-saken, og fastholdt den strenge praksisen for når leverandørsamarbeid er lovlig etter konkurranseloven. Resultatet etter Taxi-saken er derfor at leverandører fortsatt må trå varsomt før det inngås leverandørsamarbeid, sier advokatfullmektig Frida May Behrens i Arntzen de Besche Advokatfirma AS.

Arntzen de Besche skrev tidligere i juni på Anbud365 om når leverandører lovlig kan samarbeide om anbud.

– Norske og nordiske konkurransemyndigheter har i lengre tid lagt til grunn at leverandørsamarbeid er ulovlig dersom det inngås mellom leverandører som kunne inngitt egne tilbud i anbudskonkurransen, understreker advokatfullmektig Frida May Behrens. Som Høyesterett også fastholder, er dette begrunnet i at konkurransepresset mellom leverandørene bortfaller dersom de i stedet for å konkurrere slår seg sammen og inngir felles tilbud. Høyesterett slår klart fast at et slikt leverandørsamarbeid er skadelig for konkurransen, og at samarbeidets skadelige natur lett lar seg påvise.

Skadelig mellom konkurrenter

Hun viser også til at Høyesterett påpeker at et leverandørsamarbeid som har skjedd åpent overfor oppdragsgiver indikerer at partene subjektivt sett ikke har ment å begrense konkurransen, og for øvrig at oppdragsgiver har et bedre grunnlag for sine beslutninger enn hva et hemmelig og skjult leverandørsamarbeid medfører. Høyesterett slår likevel fast at også et åpent leverandørsamarbeid mellom faktiske eller potensielle konkurrenter like fullt er skadelig på konkurransen i anbudsrunden. At samarbeidet ikke har skjedd i det skjulte, påvirker derfor i utgangspunktet ikke samarbeidets lovlighet.

– Høyesterett tar ikke stilling til om samarbeidet mellom taxiselskapene hadde så positive virkninger at samarbeidet likevel må anses lovlig, fremholder Behrens. Resultatet er dermed at dagens rettslige situasjon opprettholdes, hvorved leverandørsamarbeidets positive virkninger har underordnet betydning dersom leverandørene kunne inngitt egne tilbud i anbudskonkurransen.

Trå varsomt

Advokatfullmektig Behrens konkluderer med at resultatet etter Taxi-saken derfor er at leverandører fortsatt må trå varsomt før det inngås leverandørsamarbeid. Dette gjelder særlig ved vurderingen av om de hver for seg har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å inngi egne tilbud i anbudskonkurransen. Den klare rettesnoren fremover, er at leverandørene bør avstå fra å inngå leverandørsamarbeid dersom de kan inngi egne tilbud i hele eller deler av anbudskonkurransen.

Bli den første til å kommentere på "Høyesterett om leverandørsamarbeid: Trå varsomt!"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.