Hva slags Kofa–straff venter de som bryter konkurransekravet under ny terskelverdi?

Anbud365: Hva slags Kofa–straff venter de som bryter konkurransekravet under ny terskelverdi?For alle anskaffelser over 100 000 kroner er det imidlertid krav om konkurranse. Brudd på denne plikten kan klages inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser, som vil kunne uttale seg om kravet om konkurranse er brutt. Det skriver Nærings- og fiskeridepartementet, her ved statsråd Monica Mæland, til Anbud365.

Skriv ut artikkelen

Det knytter seg stor spenning til hva slags sanksjonslinje Kofa legger seg på overfor de som dropper kravet til konkurranse under den nye nasjonale terskelverdien. Overfor Anbud365 slår Nærings– og fiskeridepartementet (se nederst i saken) fast at der det ikke er kunngjøringsplikt, kan ikke den nye lovens § 12 om overtredelsesgebyr benyttes. Ellers er det opp til Kofa, så: Oppdages brudd på konkurransekravet, slå til med en klage til Kofa jo før jo heller!

Etter 1. januar 2017 er det ikke kunngjøringsplikt for anskaffelser under den nye nasjonale terskelverdien. Veldig mange av de offentlige innkjøperne vil likevel fortsette å kunngjøre for å etterleve lovens bestemmelse om konkurranse, i det minst forespørre tre–fem aktuelle leverandører. Men så kan det tenkes at noen offentlige virksomheter tyr til den aller største forenklingen, nemlig å holde seg med hoffleverandører, slik NHO har ropt «ulv–ulv» om. Er det noe ris bak speilet for disse om de blir oppdaget? Anbud365 tok kontakt med Nærings– og fiskeridepartementet for å få en autorativ forståelse av de nye reglene. Her er spørsmålet og premissene våre:

«I den nye anskaffelseslovens §12, står det «Dersom tvisteløsningsorganet kommer til at oppdragsgiveren eller noen som handler på dennes vegne forsettlig eller grovt uaktsomt har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse, skal organet ilegge oppdragsgiveren et overtredelsesgebyr. Dersom organet kommer til at oppdragsgiveren eller noen som handler på dennes vegne uaktsomt har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse, kan organet ilegge oppdragsgiveren et overtredelsesgebyr.» Og videre:

Overtredelsesgebyr?

I dag er overtredelsesgebyr knyttet til manglende kunngjøring på doffin («ulovlig direkteanskaffelse»). Over den nye nasjonale terskelverdien vil det også være slik fra 1. januar 2016. Men hva med alle de tusen oppdragene som ikke omfattes av kunngjøringsplikten lenger?

Et eksempel til illustrasjon (som godt kan tenkes å dukke opp i praksis): En oppdragsgiver tildeler en kontrakt verd 1 mill. kroner direkte til en leverandør uten å ha offentliggjort noe som helst om at en ren hyllevare–kontrakt skal inngås. Ingen andre leverandører er forespurt. Samme leverandør får fornyet kontrakten for stadig nye perioder. En annen ringer og spør om ikke også han kan få gi tilbud, men blir høflig avvist.

Vil det kunne, etter lovens bestemmelse, være en ulovlig direkteanskaffelse og således eventuelt berettiget til overtredelsesgebyr – eller slett ikke kalles ulovlig direkteanskaffelse, men likevel være berettiget til overtredelsesgebyr?»

Til dette svarte NFD:

«Overtredelsesgebyr etter den nye anskaffelseslovens paragraf 12 kan ilegges for ulovlige direkte anskaffelser. Med ulovlige direkte anskaffelser menes anskaffelser som ikke er kunngjort, selv om det foreligger en kunngjøringsplikt etter regelverket. Det innebærer at anskaffelser under den nye terskelverdien på 1,1 millioner kroner ikke vil kunne sanksjoneres etter denne bestemmelsen.

For alle anskaffelser over 100 000 kroner er det imidlertid krav om konkurranse. Brudd på denne plikten kan klages inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser, som vil kunne uttale seg om kravet om konkurranse er brutt.

Hvorvidt gjentatte anskaffelser under 1,1 millioner kr kan være en ulovlig direkte anskaffelse, beror på en konkret vurdering av om anskaffelsen er delt opp for å unngå kunngjøringsplikten.»

Bli den første til å kommentere på "Hva slags Kofa–straff venter de som bryter konkurransekravet under ny terskelverdi?"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.