Var hverken vesentlige endringer eller ulovlig direkteanskaffelse

Anbud365: Var hverken vesentlige endringer eller ulovlig direkteanskaffelseKofa-saken gjaldt Oslo kommunes åpne anbudskonkurranse om parallelle rammeavtaler om eiendomsskattetaksering. En klager hevdet at kommunen hadde gjort en ulovlig direkteanskaffelse, men fikk ikke Kofas gehør for det. På bildet byrådsleder Raymond Johansen i Oslo (foto: CF-Wesenberg/kolonihaven).

Skriv ut artikkelen

I forbindelse med innføring av eiendomsskatt i Oslo kommune i 2016, gjennomførte leverandører på rammeavtaler med kommunen eiendomstaksering for drøyt 11 mill. I det vesentlige var det den valgte leverandøren som utførte oppdragene. Underveis skiftet han ut ansatte og underleverandører. En konkurrent klaget til Kofa og mente dette var vesentlige endringer og at en ulovlig direkteanskaffelse forelå. Det avviste Kofa.

Oslo kommune kunngjorde for litt over to år siden en åpen anbudskonkurranse for å inngå parallelle rammeavtaler om eiendomsskattetaksering. Halvannet år etter kunngjøringen kom det en klagesak i anledning disse avtalene på Kofas bord (sak 2017/69) – med påstand om at kommunen hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse.

Klageren mente det var gjort vesentlige endringer i avtalen med valgte leverandør. Valgte leverandør hadde skiftet ut store deler av det personellet som ble tilbudt i konkurransen, heter det – personell som, ifølge klager var helt avgjørende for at valgte leverandør ble kvalifisert til å delta i konkurransen.

Vesentlig endring = ny kunngjøring

Selv om praksis fra EU-domstolen tilsier at oppdragsgiver ikke kan gjøre vesentlige endringer i kontrakten med den valgte tilbyderen, er skifte av underleverandør som regel ikke en vesentlig endring.  I noen tilfeller, jf. domstolens avgjørelse i sak C-91/08 (Wall), kan likevel et slikt skifte utgjøre en vesentlig endring. Står man overfor vesentlige endringer dreier det seg om en ny kontrakt som oppdragsgiver skulle ha kunngjort i henhold til anskaffelsesregelverket.

Adgangen til å skifte ut personell reguleres i Kofa-saken er regulert i standardkontrakten (SSA-B) og kommunens særbestemmelser til denne. Av disse bestemmelsene går det frem at utskifting krever skriftlig samtykke fra innklagede. Utskiftinger foretatt uten oppdragsgiverens samtykke vil anses som vesentlig mislighold dersom forholdet ikke er rettet innen rimelig frist gitt med skriftlig varsel.

Skjedde flere utskiftninger

Det er på det rene at det i en periode skjedde flere utskiftinger av personell uten samtykke fra kommunen, fremholder Kofa, men da kommunene ble kjent med dette, ble forholdet imidlertid fulgt opp på flere måter. Alt personellet som valgte leverandør har byttet inn, har deltatt på kurs i taksering av næringseiendom. Det hadde derfor ikke vært saklig grunn til å motsette seg noen av utskiftingene. Selve prosjektlederen, som var valgte leverandørs “nøkkelpersonell”, ble ikke byttet ut.

– Tilbake står spørsmålet om utskiftingen av underleverandører og ansatte i seg selv representerer en vesentlig endring, fortsetter Kofa. Selve konkurransen skulle avgjøres utelukkende på pris, og kvalifikasjonskravet gjaldt “evne til å håndtere en relativt stor andel av det totale omfanget av eiendomsskattetaksering i denne kontrakten”. Dette kvalifikasjonskravet skulle dokumenteres gjennom en “beskrivelse av enheter (også underleverandører) leverandøren disponerer over til oppfyllelse av kontrakten, vedlagt organisasjonskart og en kort beskrivelse av de ansattes kompetanse …”.

Klagenemnda ser det slik at kjernen i kvalifikasjonskravet er de ansatte og underleverandørenes kompetanse generelt sett. Saken har dermed ingen likhetstrekk med EU-domstolens avgjørelse i sak C-91/08 (Wall).

Bli den første til å kommentere på "Var hverken vesentlige endringer eller ulovlig direkteanskaffelse"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.