Hvordan gå fra «angstskaffelser» til «vinnkjøp» i nord?

Anbud365: Hvordan gå fra «angstskaffelser» til «vinnkjøp» i nord?Med Trevarefabrikken i Henningsvær som ramme var innkjøpere, ordførere, enhetsledere og klimarådgivere fra Lofoten, Vesterålen, Nordland, Troms og Finnmark nylig samlet i Henningsvær for å snakke om grønn anskaffelsesstrategi og transportanskaffelser. DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring), Lofotrådet og Nasjonalt program for leverandørutvikling inviterte til workshop. Formålet var å bidra til å bygge grønne innkjøpsnettverk i nord, i tillegg til å drøfte hvordan ambisiøse miljømål kan konkretiseres til grønne anskaffelser innen kategorier som transport og bygg.

Skriv ut artikkelen

Bodø kommune har startet arbeidet med å ta ut potensialet som ligger i anskaffelser som et multiverktøy for at Bodø skal fortsette å utvikle seg i positiv retning for innbyggere og besøkende.  Spesialrådgiver i Bodø kommune John-Christian Lervik understreker at dette forutsetter at man beveger seg fra en risikostyrt tilnærming, det han har valgt å kalle «angstskaffelser», til en mulighetsorientert tilnærming – «vinnkjøp». Også i Lofoten har man noe på gang: De seks Lofotkommunene står sammen om å få på plass en felles, helhetlig strategi for grønne innkjøp for Lofotregionen innen året er omme.

Regionale målsetninger for kommunenes arbeid er vedtatt i samtlige seks kommuner som del av Veikartet for det offentlig-private samhandlingsprogrammet «Lofoten – De grønne øyene 2030». Motivasjonen er å styrke kompetansebygging, effektivisering og samhandling gjennom felles og ambisiøse prioriteringer for miljø og klima i anskaffelsene framover. Det at strategien er regional vil dessuten bidra til forutsigbarhet om kommunenes veivalg og marsjfart, og hvordan anskaffelser skal være et verktøy for kommunene til å nå ambisiøse mål, stimulere til innovasjon og bærekraftig samfunnsutvikling.

Opp på et strategisk nivå

En regional innkjøpsstrategi om grønne innkjøp skal gjøre det lettere for markedet å rigge seg for utvikling og leveranse på kommunenes økende miljø- og klimaambisjoner framover, understreker senior klimarådgiver i Lofotrådet, Ingrid Slungaard Myklebust. Skal vi nå ambisjonene som ligger i visjonen til De grønne øyene må vi løfte anskaffelser opp på et strategisk nivå, bygge kunnskap og dele erfaringer på feltet. Workshopen er i så måte et veldig viktig steg i denne prosessen.

Lofotens veikart har ambisiøse klima- og miljømål og i løpet av høsten vil en grønn anskaffelsesstrategi komme på plass. Grønne innkjøp skal dermed bidra til at Lofoten får flere nullutslippsløsninger innen transport og bygg. – En anskaffelsesstrategi er avgjørende for å få ambisjoner til å bli realitet – gjennom tydelige prioriteringer, felles virkelighetsforståelse og kraft i endringsarbeidet, sier seniorrådgiver Christian Sælemyr Johansen i DFØ i en kommentar. Trond Kroken, ordfører i Flakstad kommune fortalte bl.a. hvordan en samspillsentreprise har bidratt til at den nye skolen både blir bygget til lavere pris, med bedre kvalitet og bedre miljøløsninger enn man ville oppnådd ved en mer tradisjonell anskaffelse.

Akademisk stammespråk

Flere barrierer ble også diskutert i løpet av workshopen. Ordfører i Vestvågøy kommune, Anne Sand, mente at litt av utfordringen rundt forståelsen for nødvendige endringer blant politikere er den akademiske tilnærmingen når det handler om det grønne skiftet. Innholdet må kommuniseres på en måte og i en språkform som gjør at politikerne med enkle ord kan forklare hva endringene vil bety for innbyggerne, både praktisk og økonomisk.

Bodø kommune har startet arbeidet med å ta ut potensialet som ligger i anskaffelser som et multiverktøy for at Bodø skal fortsette å utvikle seg i positiv retning for innbyggere og besøkende.  Spesialrådgiver Lervik understreker at dette forutsetter at man beveger seg fra en risikostyrt tilnærming, det han har valgt å kalle «angstskaffelser», til en mulighetsorientert tilnærming – «vinnkjøp». – For å få til dette, fortsetter han, må man etablere en forståelse i hele organisasjonen for at det er viktig å ha en anskaffelsesstrategi som bygger opp under de mål som Bodø har satt seg innen blant annet samfunnsansvar, økonomi og tjenestekvalitet. Det å møte kollegaer fra andre organisasjoner som jobber med dette mulighetsrommet, hver på sine måter, gir inspirasjon, ny kunnskap, nye ideer og ikke minst et kontaktnett man kan bruke for å lufte ideer og be om råd i det videre arbeidet med dette viktige og spennende feltet.

Bodø og utslippsfri anleggsplass

Bodø kommune har i disse dager ute et anbud på utslippsfri anleggsplass der de bruker anskaffelser for å bidra til klimamål. Seniorrådgiver Odd Olaf Schei i DFØ understreker at «Seeing is believing» – det å se og oppleve de nye grønne løsninger gir innsikt og inspirasjon til å ta det i bruk». I løpet av workshopen fikk deltakerne også oppleve en av de grønne transportløsningene da de la ut på båttur fra Henningsvær til Skrova med den hybridelektriske BRIM.

Med workshopen traff arrangørene åpenbart et behov hos kommunene: Det er allerede kommet forespørsel om å gjennomføre tilsvarende både i Troms og Finnmark.

Bli den første til å kommentere på "Hvordan gå fra «angstskaffelser» til «vinnkjøp» i nord?"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.