Hvordan går det med alle forslagene i stortingsmeldingen, tro?

Anbud365: Hvordan går det med alle forslagene i stortingsmeldingen, troStortingsmeldingen om offentlige anskaffelser ble lagt fram av daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Nå er det Iselin Nybø som er næringsminister – med ansvar for å følge opp forslagene i Røe Isaksens stortingsmelding.

Skriv ut artikkelen

Det er snart et år siden meldingen «Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser» ble lagt fram – snart 10 måneder siden Stortinget sa sitt. Nærings- og fiskeridepartementet er, på vegne av regjeringen, i gang med å virkeliggjøre de ca. 35 varslede tiltakene i meldingen. Anbud365 bad departementet om en statusrapport:

Kapittel 2 – Effektivisering og profesjonalisering

Varslet
tiltak:   Vurdere arbeidsdelingen mellom privat og offentlig sektor, og statlige virksomheters bruk av markedet på ulike områder, herunder se nærmere på hva som gjøres internt og hva som overlates til markedet innen IKT i offentlig sektor.

Status: Faller inn under anmodningsvedtak nr. 1004 (2016-2017), der regjeringen ble bedt om å gjøre en gjennomgang av prinsipper og retningslinjer for samarbeid mellom staten og private aktører, med siktemål å redusere offentlige aktiviteter i velfungerende private/kommersielle markeder. Anmodningsvedtaket ble besvart             i Prop. 1 S (2019-2020) for Kommunal- og moderniseringsdepartementet:

«Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomførte våren 2018 en kartlegging hos alle departementene av hva som finnes i ulike statlige virksomheter av prinsipper, retningslinjer og praksis knyttet til bruk av markedsaktører. Hovedinntrykket fra kartleggingen er at virksomhetene er bevisste på hvorvidt de opererer i et såkalt velfungerende marked eller ikke. Regjeringen har de siste årene gjennomført en rekke tiltak som skal sikre samarbeid mellom offentlige og private virksomheter, øke konkurransen og stimulere innovasjonskraften hos private markedsaktører. Det pågår fortsatt viktig arbeid som utvikler samarbeidet mellom staten og private aktører».

Kapittel 5 – Bedre konkurranse

Varslet
tiltak:   Evaluere hevingen av nasjonal terskelverdi i anskaffelsesregelverket.

Status: Det skal gjennomføres en ekstern utredning. Planlagt oppstart for utredningen er i 2020.

Varslet
tiltak:   Foreta en todelt utredning av de markedsmessige konsekvensene av store offentlige anskaffelser og oppdragsgivernes etterlevelse av             regelverket “del opp eller begrunn-prinsipp”, for utvalgte områder der vi     vet at det er utfordringer med store kontrakter.

Status:  Det gjennomføres en ekstern utredning. Det er inngått avtale med Oslo Economics som skal ta for seg tre utvalgte markeder: anlegg, hotell og  storhusholdning. Utredningen skal leveres før sommeren 2020.

Varslet
tiltak:   I samarbeid med næringslivet og oppdragsgivere utarbeide felles kjøreregler for offentlige anskaffelser.

Status: Det har vært avholdt møter med utvalgte aktører. Kjørereglene m/spredningsstrategi ferdigstilles i 2020.

Kapittel 6 – En åpen forvaltning uten korrupsjon

Varslet
tiltak:   Videreutvikle og styrke veiledningen om antikorrupsjon og åpenhet i forvaltningen.

Status: Digdir (Digitaliseringsdirektoratet)skal videreutvikle veiledningen. Dette vil blant annet bli sett i sammenheng med pågående arbeid for tilgjengeliggjøring av innkjøpsdata om leverandører, kompetansetilbud for innkjøpere og ledere, samt profesjonalisering av innkjøpsvirksomheten. Det skal gjennomføres en kartlegging av beste praksis og brukerbehov.

Kapittel 7- Innovative offentlige anskaffelser

Varslet
tiltak:   Videreføre Leverandørutviklingsprogrammet. I forbindelse med Nærings- og fiskeridepartementets næringsrettede virkemiddelgjennomgang vil innretningen på programmet bli vurdert.

Status: Tilskuddet til Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) er videreført.  Oppfølgingen av anbefalingene fra områdegjennomgangen vedrørende LUP  er til vurdering.

Varslet
tiltak:   Fortsette satsingen på risikoavlastning gjennom ordningen med  innovasjonskontrakter.

Status: Ordningen med Innovasjonskontrakter videreføres.

Varslet
tiltak:   Styrke Difis – nå Digitaliseringsdirektoratet – rolle innen veiledning og oppbygging av kompetanse på innovative anskaffelser.

Status: Dette ses i sammenheng med oppfølging av anbefalingene fra            områdegjennomgangen av virkemiddelapparatet.

Bli den første til å kommentere på "Hvordan går det med alle forslagene i stortingsmeldingen, tro?"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.