Ikke glem kontraktsoppfølgingen

Anbud365: Ikke glem kontraktsoppfølgingenMålsetninger innen klima og miljø, sosialt ansvar og lønns- og arbeidsvilkår er viktige og offentlige anskaffelser spiller en sentral rolle. Det er gjennom kontraktsoppfølgingen at virksomhetene sikrer at målsetningene oppnås, men det må stilles krav som er lovlige og realistiske å følge opp. Dette krever tilstrekkelige ressurser og nødvendig kompetanse, ifølge seniorrådgiver Magne Hareide i Divisjon for offentlige anskaffelser i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) på DFØ-bloggen.

Skriv ut artikkelen

Stadig flere kommuner vedtar høye politiske målsettinger innenfor miljø og sosialt ansvar. Ambisiøse handlingsplaner og strategier godkjennes. Seriøsitetsmodeller for bygg og anlegg skal motvirke arbeidskriminalitet. – Jeg spør meg om det er like stor vilje til å styrke innkjøpsmiljøene slik at de kan øke sin kompetanse og få tilstrekkelig ressurser til å faktisk gjøre denne jobben? Det spør seniorrådgiver Magne Hareide i Divisjon for offentlige anskaffelser i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) på DFØ-bloggen.

Hareide fremholder at det som om ansatt i anskaffelsesdivisjonen i DFØ er spennende å se at offentlige innkjøp stadig oftere brukes som strategisk verktøy for å møte samfunns- og miljømessige utfordringer. Ambisiøse mål som inkluderes i offentlige anskaffelser er et signal om at det offentlige ønsker å bidra til det grønne skiftet, til et seriøst arbeidsliv, innovasjon og bærekraftig utnyttelse av ressurser. De ambisiøse politiske målsettingene og anskaffelsesstrategiene krever imidlertid at det faktisk følges opp i kontraktene. Det krever kompetanse og ressurser hos virksomhetene.

Ulik kompetanse hos virksomhetene

DFØs modenhetsundersøkelse avslører at de fleste virksomheter oppgir å ha tilstrekkelig kompetanse på områder som konkurransegjennomføring, behovsplanlegging og digitalisering av anskaffelser. På lønns- og arbeidsvilkår, sosialt ansvar og klima og miljø oppgis kompetansen å være under gjennomsnittet, og scorer lavt sammenlignet med de andre kategorier. Manglende kompetanse er nok en av årsakene til at 32% følger «sjelden» eller «aldri» opp krav til sosialt ansvar eller etisk handel i høyrisikoanskaffelser. Tilsvarende tall er 23% for kategoriene lønns- og arbeidsvilkår og miljø.

Lønns- og arbeidsvilkår er viktig, konstaterer Hareide på DFØ-bloggen. Mennesker kan utnyttes dersom det ikke sørges for at de får de vilkårene de har krav på. Det krever kompetanse å følge lovpålagte bestemmelser om samfunnsansvar i anskaffelser. Resultatene i modenhetsundersøkelsen tyder på at flere virksomheter opplever å ikke ha den nødvendige kompetansen. Hvis lønns- og arbeidsvilkår ikke følges tilstrekkelig opp kan vi ikke vite om arbeidstakerne får det de har krav på.

Usikkerhet rundt miljø i anskaffelser

Miljø vektlegges i økende grad i anskaffelser, men vi hører at mange er usikre på hvordan de skal evaluere det i tilbudssammenheng. Vet du ikke hva du har bedt om kan det være vanskelig å vite om du har fått det levert. Ved kjøp av transporttjenester har Ruter fått tilbyderne til å konkurrere om hvem som kan fase inn nullutslippskjøretøy/elbusser raskest i løpet av kontraktsperioden. Dette viser målsetninger som er enkle å forstå for både tilbyder og oppdragsgiver, poengterer Hareide. På kvalitet skal Ruters leverandør dokumentere kundetilfredshet gjennom å selv gjennomføre kundeundersøkelser. Her bes leverandør selv ta større eierskap – og ansvar, for å rapportere på kontraktskravene. Flere burde gjøre som Ruter, tildelingskriterier på miljø som er enkle å forstå og at leverandøren selv er aktiv i målrapporteringen.

Målsetninger innen klima og miljø, sosialt ansvar og lønns- og arbeidsvilkår er viktige og offentlige anskaffelser spiller en sentral rolle. Det er gjennom kontraktsoppfølgingen at virksomhetene sikrer at målsetningene oppnås, men det må stilles krav som er lovlige og realistiske å følge opp. Dette krever tilstrekkelige ressurser og nødvendig kompetanse.

Bli den første til å kommentere på "Ikke glem kontraktsoppfølgingen"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.