Ikke tillatt å ta betalt for leverandørers adgang til konkurransegrunnlag

Anbud365: Ikke tillatt å ta betalt for leverandørers adgang til konkurransegrunnlagStatssekretær Magnus Thue (H) i Nærings- og fiskeridepartementet påpeker at den konkrete saken fra BDO om tilgang til konkurransegrunnlag reiser flere problemstillinger som departementet vil se nærmere på fremover.

Skriv ut artikkelen

Det er nå innført krav om at oppdragsgiveren skal gi gratis, direkte og ubegrenset elektronisk tilgang til konkurransegrunnlaget. At det skal gis gratis tilgang innebærer at det ikke er tillatt å ta betalt for at leverandørene skal få adgang til noen del av konkurransegrunnlaget. Det vil ikke være tillatt å stille noen form for krav om registrering. Dette skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en fersk, oppdatert utgave av veiledningen til reglene om offentlige anskaffelser.

– Departementet har mottatt en forespørsel fra Difi i forbindelse med henvendelser de har fått fra BDO og andre om innkjøpsløsninger for offentlige anskaffelser.  En oppdatert versjon av veilederen til reglene om offentlige anskaffelser ble publisert i går. Der tar vi stilling til en av problemstillingene. Vi har tydeliggjort hva som ligger i kravet om gratis, direkte og ubegrenset tilgang til konkurransegrunnlaget, kommenterer statssekretær Magnus Thue (H), som legger til at saken reiser flere problemstillinger som departementet vil se nærmere på fremover.

Anbud365 har tidligere omtalt saken. Rådgivningsselskapet BDO mener i sin henvendelse at det må være ulovlig at leverandørmarkedet blir tvunget til å betale for å levere tilbud. De ber om at det utformes en veiledning for hva som kan anses for å være lovlige finansieringsmodeller.

Slik formuleringene er i den oppdaterte veiledningsteksten, må den forstås slik at kravet gjelder den juridiske enheten «as such» som i egenskap av offentlig oppdragsgiver skal sikre potensielle leverandørbedrifter full og ubegrenset tilgang til konkurransegrunnlag. Det peker i retning av en organisering der oppdragsgiveren har ett kontaktpunkt leverandørbedriftene skal forholde seg til for å få sikret en slik tilgang.

Ny veilednings-tekst

Den nye teksten i veiledningen finnes på side 150, og ser slik ut (fotnote-henvisningene er utelatt):

«Det er innført et krav om at oppdragsgiveren skal gi gratis, direkte og ubegrenset elektronisk tilgang til konkurransegrunnlaget. At det skal gis gratis tilgang innebærer at det ikke er tillatt å ta betalt for at leverandørene skal få adgang til noen del av konkurransegrunnlaget. At tilgangen må være direkte og ubegrenset innebærer at det ikke må etableres noen skranker eller hindringer for leverandørenes tilgang til eller muligheter til å laste ned konkurransegrunnlaget. Det vil ikke være tillatt å stille noen form for krav om registrering. Oppdragsgiveren kan imidlertid gi interesserte leverandører anledning til å registrere en epostadresse for å få tilsendt rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget, jf. punkt 19.5. Kunngjøringen skal inneholde internettadressen der konkurransegrunnlaget er gratis, direkte og ubegrenset tilgjengelig.

Dersom oppdragsgiveren ikke kan gi gratis, direkte og ubegrenset tilgang til deler av konkurransegrunnlaget, skal han i kunngjøringen angi hvordan leverandørene kan få tilgang til disse dokumentene. Oppdragsgiveren skal i så tilfelle forlenge fristen med fem dager med mindre det er tale om et hastetilfelle. Hastetilfeller er tilfeller der det er umulig å overholde minimumsfristene. Unntaket gjelder kun for de grunnene som er nærmere angitt i § 22-4. Disse grunnene omhandler eksempelvis at anskaffelsens art innebærer bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler som ville kreve særlige verktøy, løsninger eller filformater som ikke er alminnelig tilgjengelig eller som ikke kan behandles av alminnelig tilgjengelig programvare, eller at det er tale om levering av fysiske modeller eller skalamodeller som ikke kan leveres ved hjelp av elektroniske kommunikasjonsmidler.

I tillegg til de grunnene som er angitt i § 22-4, kan det oppstå tilfeller hvor oppdragsgiveren ikke kan gi gratis, direkte og ubegrenset elektronisk tilgang til deler av konkurransegrunnlaget fordi det inneholder opplysninger av fortrolig karakter. Dersom dette er tilfellet, skal oppdragsgiveren angi i kunngjøringen hvilke tiltak som er nødvendig for å sikre opplysningenes fortrolighet, og hvordan leverandørene kan få tilgang til dokumentene.»

Bli den første til å kommentere på "Ikke tillatt å ta betalt for leverandørers adgang til konkurransegrunnlag"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.