Industrien: Krever minst 30% vekting av miljø som tildelingskriterium

Anbud365: Industrien: Krever minst 30% vekting av miljø som tildelingskriterium– Ved å stille strenge klima‐ og miljøkrav, krav til innovative løsninger mm. vil det offentlige spille en viktig rolle i å skape markeder for nye produkter og tjenester for norske leverandører, påpeker Norsk Industri, her ved sin adm.dir., Stein Lier-Hansen.

Skriv ut artikkelen

– Der miljø brukes som tildelingskriterium, bør det minimum vektes 30 %. Hvilke konkrete bærekraftsaspekter som vektlegges i en konkret anskaffelse, vil naturlig avhenge av anskaffelsen og i stor grad være opp til et innkjøpsfaglig skjønn. Dette skriver NHO–foreningen Norsk Industri i sin høringsuttalelse til innstillingen om grønn konkurransekraft.

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft avgav for en tid tilbake sin innstilling, som senere har vært på en høringsrunde. Ekspertutvalget tok bl.a. til orde for at offentlige anskaffelser skal være grønne. Livssyklusperspektivet skal legges til grunn i anskaffelser. Det foreslår Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, samtidig som utvalget oppfordrer til aktive innkjøpsprosesser for å fremme innovative og klimavennlig produkter og tjenester, og stimulere grønn innovasjon. Innkjøpsprosessene i dag stemples som passive.

Maskinentreprenørenes forbund

Flere av høringsinstansene har kommentert utvalgets synspunkter på offentlige anskaffelser. Blant disse er Maskinentreprenørenes forbund:

– For å teste ut og fase inn nullutslippsteknologi bør det offentlige legge til rette for kontrakter med bruk av alternative drivstofftyper og nullutslippsmaskiner, når disse foreligger. Det er imidlertid viktig at det settes realistiske krav som bedriftene kan imøtekomme og som ikke svekker konkurransen i markedene dramatisk.

Fellesforbundet

Fellesforbundet peker på at Staten, både som innkjøper og eier, og andre myndigheter må være profesjonelle bestillere, slik at de gjennom krav stimulerer til innovasjon og bidrar til å skape marked for energieffektive og klimavennlige bygg samt bruk av bærekraftige byggematerialer. Forbundet uttrykker glede over at rapporten påpeker behov for profesjonalisering både av bestiller og utøver.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge viser til at det offentlige pr dags dato i for liten grad benytter sin innkjøpsposisjon ovenfor næringslivet, som dermed gis redusert tilgang på krevende, stabil og bred etterspørsel etter innovative bærekraftige løsninger. Innovasjon Norge vil understreke betydningen av at det offentlige går foran som en krevende bruker og en krevende lovgiver. Slik kan det offentlige være med på å stimulere til innovasjon i norsk næringsliv.

Norsk Industri

– Ved å stille strenge klima‐ og miljøkrav, krav til innovative løsninger vil det offentlige spille en viktig rolle i å skape markeder for nye produkter og tjenester for norske leverandører, påpeker Norsk Industri, den største landsforeningen i NHO. Dette kan i neste omgang bidra til å gi norske teknologi og tjenesteleverandører forsprang i det globale markedet der forespørselen etter mer klima‐ og miljøvennlig produkter med stor sikkerhet antas å øke sterkt.

Norsk Industri er også positive til en ny forskriftsbestemmelse om miljø i anskaffelsesforskriftene:

– Dette vil innebære, heter det, at oppdragsgiver skal legge vekt på å minimere miljøbelastningen ved sine anskaffelser ved å stille miljøkrav/‐kriterier i anskaffelsesprosessen der det er relevant og knyttet til leveransen. Der miljø brukes som tildelingskriterium, bør det minimum vektes 30 %. Hvilke konkrete bærekraftsaspekter som vektlegges i en konkret anskaffelse, vil naturlig avhenge av anskaffelsen og i stor grad være opp til et innkjøpsfaglig skjønn.

Bli den første til å kommentere på "Industrien: Krever minst 30% vekting av miljø som tildelingskriterium"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.