Inhabilitet felte kontraktinngåelse

Anbud365: Inhabilitet felte kontraktinngåelseDomstolen nedla forbud mot å inngå kontrakten som oppdragsgiverne hadde tildelt.

Skriv ut artikkelen

Domstolen nedla forbud mot å inngå kontrakten som oppdragsgiverne hadde tildelt. Begrunnelsen var at det forelå inhabilitet, og at den aldri ble identifisert eller forsøkt avhjulpet. Ved å ikke avvise den foretrukne leverandør – et søsterselskap – ISE til tross for at det foreligger inhabilitet, foreligger det et brudd på forsyningsforskriften § 20-2 første ledd bokstav b. Kjernen i spørsmålet var rollen til to personer som satt i styret både for oppdragsgiver og valgte leverandør.

Saken for Salten tingrett gjaldt et krav om midlertidig forføyning for å forby ISE Nett AS i å inngå kontrakt med ISE Entreprise AS for levering av nettjenester i henhold til utlyst anbudskonkurranse. ISE Nett er heleid av Indre Salten Energi AS. Også ISE Entreprise, som er innstilt som vinner av konkurransen, er heleid av Indre Salten Energi. Styret i ISE Nett består av styrets leder Kjell Sæterhaug og styremedlem Inger Lise Lund. Lund og Sæterhaug har også roller i søsterselskapet ISE Entreprise, hvor Lund er styrets leder og Sæterhaug er styremedlem.

Partenes anførsler

Påstanden fra tilbyderen bak kravet gikk ut på at ISE Nett skulle avvist ISE Entreprise som følge av den inhabilitet som kunne knyttes til rollene til Sæterhaug og Lund. Forholdet rammes av den absolutte inhabilitetsregelen i forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e) annet alternativ, heter det.

ISE Nett fremhevet på sin side at rollen til Sæterhaug og Lund har vært begrenset til å ta anskaffelsesteamets tildelingsbeslutning til etterretning. Under enhver omstendighet er det åpenbart at de involvertes tilknytning til ISE Entreprise ikke kunne påvirke deres standpunkt og verken offentlige eller private interesser tilsa at de skulle vike sete. Styret har ikke foretatt noen skjønnsmessige avgjørelser.

Absolutt regel

Retten mener at styret i alle tilfeller tilrettela grunnlaget for en avgjørelse, nemlig tildelingsbeslutningen. Forvaltningsloven § 6 første ledd gjelder uavhengig av om styrets behandling av saken i realiteten var formalia, og rammer alle typer avgjørelser i saken. Regelen er absolutt, og åpner ikke for skjønnsmessige vurderinger.

Konkurransen var utlyst som en konkurranse med forhandlinger, men ISE Nett forbeholdt seg retten til å inngå kontrakt uten å gjennomføre forhandlingen. Styret sluttet seg til innstillingen om å tildele kontrakt til ISE Entreprise uten forhandlinger. Objektivt sett er det heller ikke «åpenbart» at Sæterhaug og Lunds tilknytning til ISE Entreprise ikke ville påvirket deres standpunkt, skriver retten. Det er klart i ISE Entreprises interesse å bli tildelt kontrakten, samt at tildelingen skjer uten forhandlinger. Forhandlinger kunne potensielt ført til at kontrakten gikk til en konkurrent, eventuelt at ISE Entreprise måtte akseptere en lavere kontraktssum enn det som fremgikk av det opprinnelige tilbudet.

Offentliges interesser

Etter rettens syn tilsier også offentlige interesser at Sæterhaug og Lund skulle ha veket sine seter. Det vises her til anskaffelseslovens formål om å bidra til at det offentlige opptrer med integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. Også habilitetsreglenes formål er å bidra til å sikre tilliten til det offentlige og at ingen leverandør er favorisert. For omgivelsene fremstår det ikke tillitsvekkende at styremedlemmer tildeler en kontrakt til «eget» selskap.

Slik retten ser det, har ikke ISE Nett sannsynliggjort at det er gjort tiltak for å identifisere eller forebygge inhabilitet ved at Kjell Sæterhaug og Inger Lise Lund sitter i begge selskapenes styrer, og at nettopp disse personene skulle vært involvert i beslutningen om å tildele kontrakten til ISE Entreprise. Forholdet ble ikke synliggjort for tilbyderne, og ble heller ikke identifisert i styreprotokollen av 12. mars 2020, eller i avsnittet om inhabilitet i anskaffelsesprotokollen.

Bli den første til å kommentere på "Inhabilitet felte kontraktinngåelse"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.