Innkjøpsmiljøet (III): Delte meninger om å kutte ut ikke–anskaffelsesfaglige krav

Anbud365: KSIs årssamling – viktig møteplass for kommunale innkjøpereKl. 1200 i dag, 20. april, åpner styreleder i KSI, Lin Helliesen årets årsamling. (Foto: Knut Otto Pedersen)

Skriv ut artikkelen

Kommunale innkjøperes fagforum – KS Innkjøpsforum – mener at ikke–anskaffelsesfaglige krav bør tas ut av regelverket. Det mener også advokat Marianne Dragsten. Men det er delte meninger i den delen av spørrerunden som anbud365.no har gjort og gjengir her.

Produktivitetskommisjonen la fram sin andre rapport i februar i år. Den ble så sendt på høring med frist 5. april – en drøy uke før Stortingets næringskomite har sin høring om forslag til ny lov om offentlige anskaffelser. I sin rapport antyder kommisjonen at ikke–anskaffelsesfaglige krav ikke bør være en del av anskaffelsesregelverket. Anbud365 har invitert representanter for det offentlige innkjøpsmiljøet til å komme med svar – og fått svar:

Marianne Dragsten, advokat MNA, Advokatfirmaet AnskaffelseXperten AS:

– Jeg er enig i kommisjonens syn på at regelverket ikke bør regulere andre hensyn enn de anskaffelsesfaglige kravene. Ikke-anskaffelsesfaglige krav kan imidlertid være viktig for den enkelte offentlige oppdragsgiveren og det offentlige som sådan, og det bør derfor være veiledere som viser hvilket mulighetsrom det offentlige har til å vektlegge denne type hensyn i sine anskaffelser.

Ulla Listerud, innkjøpsleder i Ski kommune

– Jeg er enig i kommisjonens antydning på dette punkt. Hvert av de områdene her er krevende å følge opp og krever også til stor grad egen spesialkompetanse. En innkjøpsfaglig har ikke kompetanse på lønn- og arbeidsvilkår, tariffer etc. eller er ekspert på miljø med CO2 utslipp, miljøfarlige stoffer etc. Det er mer naturlig og riktig at det er det enkelte offentlige organs styre/toppledelse som tar stilling til disse saker. For øvrig koster det å ha ambisjoner på disse områder. Hvor stor ambisjon skal vi ha? Spesialister på lønn- og arbeidsvilkår, miljø etc. må sammen med anskaffelsesenheten tilpasse kravene på disse områder utfra beslutning i styre/toppledelse på disse områder.  Jeg er helt klart for at det offentlige må ha noen krav på disse områder – spørsmålet er bare hvor langt skal det dras? Strengere krav betyr imidlertid mer tid og ressurser til oppfølging/kontroll av at leverandører etterlever dette.

På vegne av KSI (KS Innkjøpsforum) svarer styrelederen, Lin Helliesen, slik:

– KS Innkjøpsforum (KSI) støtter synet om at bestemmelser som regulerer ikke-anskaffelsesfaglige hensyn, bør tas ut av regelverket. Forenklinger, eksempelvis fjerning av forhandlingsforbud, vil dessuten legge bedre til rette for at det er mulig å ta nettopp ikke-anskaffelsesfaglige hensyn og for innovative løsninger. Samtidig bør offentlige virksomheter i langt større grad ta i bruk det betydelige handlingsrommet regelverket allerede i dag gir for mer effektive og bedre anskaffelser gjennom dialog med markedet. Ikke minst benytte virkemidler som dialogkonferanser, 1:1-møter med leverandørene og høring av konkurransegrunnlag. Dette er allerede tatt i bruk av offentlige virksomheter med hell, og gir svært gode muligheter for fremtidsrettede og bærekraftige anskaffelser med bedre behovsdekning. Men det er da tilsvarende viktig at det gis veiledning i å ta i bruk disse virkemidlene på en god måte. 

Arve Sandvoll, rådgiver fellesenheten for anskaffelser Gjøvikregionen:

– Ikke-anskaffelsesfaglige krav er et sammensatt og vanskelig tema, men likevel et samfunnsansvar en offentlig arbeidsgiver må ivareta. Både miljø og etiske hensyn er en forutsetning for en god samfunnsøkonomisk utvikling. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser er svært viktig og en nøkkelfaktor for å ivareta virksomhetens omdømme, troverdighet og tillit i markedet. Omdømme er summen av de oppfatninger ulike interessegrupper har om en virksomhet, og det er naturlig når vi vet at menneskers holdninger styrer deres handlinger. Det som har størst betydning for offentlige virksomheters omdømme er forhold knyttet til virksomhetens samfunnsrolle og forvaltning, som å vise god dømmekraft, opptre etisk, ta miljøhensyn og bruke samfunnets ressurser forsvarlig. 

Bli den første til å kommentere på "Innkjøpsmiljøet (III): Delte meninger om å kutte ut ikke–anskaffelsesfaglige krav"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.