Innkjøpsstrategi med fire konkrete tiltak for lokalt næringsliv

Anbud365: Innkjøpsstrategi med fire konkrete tiltak for lokalt næringslivMed en strategi sies det også hva en kommune vil med innkjøpsområdet. Det må innrømmes at her har Bjerkreim kommune en lang vei å gå og mye kan gjøres bedre, men en strategi gir oss muligheten til å gjøre noe med dette, skrev kommunedirektør Ørjan Daltveit til kommunestyret.

Skriv ut artikkelen

Der det er formålstjenlig, skal det inngås kontrakt direkte med lokale leverandører der den totale verdien av anskaffelsen er under netto 100.000 kroner. Dette er et av fire tiltak som Bjerkreim kommune forplikter seg til å etterleve med sikte på å legge til rette for lokalt og regionalt næringsliv. Det fremgår av deres nylig vedtatte innkjøpsstrategi. Og under behandlingen i kommunestyret kom også «bruk av lærlinger» inn i strategien.

Rogalands-kommunen Bjerkreim med sine nær 2800 innbyggere hadde forslag til innkjøpsstrategi som sak på et kommunestyremøte forleden. Kommunen kjøpte i 2021 varer og tjenester for om lag 40 mill, og har om lag 15 rammeavtaler. Hos leverandørene kommunen har rammeavtale med, er det blitt handlet for i underkant av 9 mill i 2021. Sett sammen med investeringskostnader (ca 10 mill) og andre tjenestekjøp med avtaler (om lag 12 mill), gir dette en avtaledekning på om lag 78 %, fremgår det av strategidokumentet.

Anskaffelsesstrategien skal konkretiseres i en årlig plan som kommunedirektøren godkjenner.

Strategisk anskaffelsesbruk

Kommunen ønsker å benytte anskaffelsene strategisk for å bidra til den innovasjon- og virksomhetsutvikling kommunen trenger, heter det bl.a. I kontrakten ligger det dessuten potensiale for gevinster. Man må følge opp kontraktene for å realisere dette potensialet, fremheves det i strategidokumentet til Bjerkreim. God kontraktsoppfølging bidrar til økt kvalitet i leveransen og kan redusere kostnadene.

I størst mulig grad skal det benyttes standardiserte kontrakter, og for anskaffelser over 1,4 mill skal det utarbeides obligatorisk strategiplan som viser risikovurderinger og kritiske suksessfaktorer.

Lokalt og regionalt næringsliv

I et av de fem delmålene slås det fast at kommunen ønsker å utvikle et lokalt og regionalt næringsliv gjennom sitt innkjøpsarbeid. Ønsket er å inkludere det lokale næringsliv, og kommunen vil, der det er mulig, legge til rette for lokal deltakelse i anbudskonkurransene. Dette kan gjøres samtidig som regelverket blir fulgt. Formålet i anskaffelsesloven om å fremme effektiv bruk av samfunnet sine ressurser skal alltid ligge til grunn.

Ved å legge til rette for lokal deltakelse, vil Bjerkreim kommune bidra til å gi tilbake til samfunnet, og sikre et bærekraftig næringsliv. Kommunen er med på å heve kompetansen i bedriftene ved å stille seriøsitetskrav. Seriøsitetskrav stiller krav om faglærte arbeidere, at leverandør skal være knyttet til en offentlig godkjent lærlingordning, og krav til lønns- og arbeidsvilkår, heter det og fire konkrete tiltak er å finne i strategidokumentet. Bjerkreim kommune, heter det:

Konkrete tiltak

  • … skal der det er mulig, vurdere å dele opp i delkontrakter, slik at det er mulighet å gi tilbud også for mindre bedrifter
  • … skal, der det er mulig, benytte kriterier som miljø, leveringstid, tilgjengelighet el. i tillegg til pris.
  • … kan oppfordre større leverandører til å benytte lokale leverandører som underleverandører for bestemte område/vareområde.
  • … skal der det er formålstjenlig inngå kontrakt direkte med lokale leverandører der den totale verdien av anskaffelsen (totalt for hele kommunen) er under netto 100.000 kroner.

Bli den første til å kommentere på "Innkjøpsstrategi med fire konkrete tiltak for lokalt næringsliv"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.