Innovative anskaffelser: Forskningsprosjekt skal vise vei for kommunene

Anbud365: Innovative anskaffelser Forskningsprosjekt skal vise vei for kommuneneSeniorrådgiver Hilde Sætertrø representerer Leverandørutviklingsprogrammet i FORAN-prosjektet, og skal samtidig gjennomføre et doktorgrads-prosjekt tett knyttet til hovedprosjektet.

Skriv ut artikkelen

Et forskningsprosjekt skal innen 2024 vise vei slik at kommunen lettere kan forsere barrierene som i dag hindrer dem i å utnytte innovative anskaffelsers fulle potensial. Det dreier seg om forankring, organisering og kompetanse. Siktemålet er at kommunenes evne til å gjennomføre innovative anskaffelser kontinuerlig forbedres inntil den når et stabilt og tilfredsstillende modenhetsnivå. Kunnskapen som utvikles skal komme alle som jobber for mer innovasjon i offentlige anskaffelser til gode, og det vil bli lagt opp til kunnskapsdeling underveis i prosjektet.

Det er Nasjonalt program for leverandørutvikling som sammen med partnerne Bergen, Kristiansand og Trondheim kommuner og NTNU, deltar i forskningsprosjektet FORAN. Det har som mål å komme frem til en modell for å utvikle kommuners evner og ferdigheter til å gjennomføre innovative anskaffelser og oppnå mål for kommune, innbyggere, nærings- og samfunnsliv, heter det på innovatioveanskaffelser.no. Forskningsrådet står for finansiering av forskningsprosjektet, som er ledet av NTNU og med SINTEF Digital som forskningspartner. FORAN varer frem til juli 2024.

Den overordnete problemstillingen i forskningsprosjektet er: Hvordan kan man styrke kommunenes innovative anskaffelseskapabilitet og anskaffelsesprosesser gjennom endringer av anskaffelsesprosessene i seg selv, endringer i kommunenes organisatoriske system som danner rammene for prosessene, og endringer i kommunenes samhandling med aktører i innovasjonsøkosystemet rundt kommunen og anskaffelsene?

Forventninger

LUP har forventninger om at prosjektet skal gi utvidet forståelse av hvordan innovative anskaffelser kan forankres og «sette seg» som en del av praksis i innovasjonsarbeidet.

Forskning viser at det er utilstrekkelig forankring av innovative anskaffelser i kommunene, fremgår det av søknadsdokumentet. Det er en barriere for å kunne hente ut et mye større potensial. Spesielt er det behov for å forbedre den generelle ledelsen og organiseringen av slike anskaffelser. Kompetansen på innovative anskaffelser må styrkes innenfor og på tvers av de involverte disiplinene og enhetene. Samlet sett betyr dette at kommunene må styrke sin «organisatoriske kapabilitet» på denne typen anskaffelser, slik at deres evne til å gjennomføre ulike typer av innovative anskaffelser kontinuerlig forbedres inntil den når et modenhetsnivå som innebærer at kapabiliteten har en stabil og tilfredsstillende funksjonalitet.

Systematisering

FORAN-prosjektet er derfor rettet mot å identifisere de ulike elementene som inngår i en kommunes innovative anskaffelsesdyktighet, som må fungere både hver for seg og i samspill for at kapabiliteten skal fungere på en stabil og tilfredsstillende måte og dermed bli «generell praksis». Det er mange tanker og refleksjoner om hva som er nødvendig for å få til «god, generell praksis» på innovative anskaffelser. Idéene er imidlertid ikke blitt systematisert og eksisterer primært som fragmenterte erfaringer og refleksjoner på ulike steder i organisasjonene og i økosystemet omkring innovative anskaffelser.

I prosjektsøknaden slås det fast at det er behov for å samle og systematisere disse i en helhetlig organiserings- og ledelsesmodell som sammenstiller de vesentlige elementene i en kommunes innovasjonsyteevne for anskaffelser. En systematisering skal kunne veilede kommunen ved beslutninger om endringer og utviklingstiltak for å styrke deres innovasjonskapabilitet på anskaffelser.

Bli den første til å kommentere på "Innovative anskaffelser: Forskningsprosjekt skal vise vei for kommunene"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.