Innovative anskaffelser: Går med full kraft inn for å gi støtte til å nå samfunnsviktige mål

Anbud365: Innovative anskaffelser: Går med full kraft inn for å gi støtte til å nå samfunnsviktige målPå bærekraft-, helse-, digitaliseringssiden og andre sentrale, samfunnsviktige satsinger – der skal vi sette inn støtet, sier Per Harbø, programleder i Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Skriv ut artikkelen

Driveren fremfor noen bak bruk av innovative anskaffelser skal nå satse alle sine krefter og kompetanse på å støtte oppunder sentrale, prioriterte satsingsområder fra myndighetenes side. Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) skal skape forståelse, inspirasjon og motivasjon – og være en driver for at offentlige oppdragsgivere tar i bruk og deler resultatene av innovative anskaffelser på disse områdene. Det understreker Per Harbø, programleder i LUP i en samtale med Anbud365, der han også fremhever en fornyet, regional satsing – og forteller om Fast Track-løsningen, en «snarvei» til nye løsninger og ideer.

Nasjonalt program for leverandørutvikling, forkortet LUP, har som arbeidsverktøy bl.a. dialog og relasjoner. Nå er programmet nettopp trådt inn i sin tredje periode siden det startet opp i 2010 – samtidig med at pandemi, nedstengning og digitale møteformer herjer.

– Det har vært krevende, slår Harbø fast, men fremhever at programmet har utviklet bruk av digitale kanaler til sitt formål, lært en del av det og fått kunnskap som kan vise seg verdifull også senere.

Overskriften til programmet i denne perioden er «fra modning til skalering». – Det betyr, forteller Harbø, at erfaringen og kunnskapen fra vår virksomhet frem til nå, skal tas i bruk. Det skjer på to måter. Vi skal spre forståelse, kunnskap og motivere til økt bruk av innovative anskaffelser for å nå samfunnsviktige mål, og vi skal bidra med behovs-, dialog- og mobiliseringsarbeid inn i konkrete satsinger og tiltak.

Er «limet» mellom kjøper og selger

Arbeidsfeltet til programmet er mellom kjøper og selger, dvs. mellom offentlige oppdragsgivere og leverandørmarkedet. – Vi skal skape forståelse nytten av innovative anskaffelser, motivere og inspirere – og være en driver, poengterer programlederen. I utøvelsen er programmets funksjon – i tillegg til å være «spesialister på behov, dialog og mobilisering» – å være «limet» mellom ulike innsatsfaktorer, samt vise til og evt. utfylle rollene til programmets eiere der det er relevant.

Han illustrerer med Innovasjon Norges og Forskningsrådets program for henholdsvis innovasjonspartnerskap og førkommersielle anskaffelser. I flere runder tilbys det støtte til slike prosjekter. Her spiller LUP en konkret rolle gjennom å hjelpe til med å få interesserte aktører i gang, vise vei. Det gir trygghet og hjelp. Det samme gjelder StartOff-programmet som Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har ansvaret for. Her skal også leverandørutviklingsprogrammet spille en rolle.

Videreutvikler regional rolle

Harbø kan også fortelle at programmet er i ferd med å videreutvikle den regionale rollen de har hatt: – Vi gjør dette for i enda sterkere grad å kunne støtte opp under de nevnte prioriteringene – i erkjennelse av at det er på regionalt nivå man kjenner behovene der best. I tillegg til regional representasjon rigger vi nå opp regionale ressursteam.

I de regionale ressursteamene skal regionale representanter for eierne (NHO, KS, Innovasjon Norge og Forskningsrådet) være med, supplert med DFØ, samt regionale partnerne. Foreløpig er der regionale ressursteamene i gang i Midt- og Øst-Norge. Det planlegges tilsvarende team i Vest og i Nord. En tredelt oppgave skal ivaretas:

– Å forankre og forsterke arbeidet med innovative anskaffelser i regionen, gi energi til regionale aktører

– Å tilpasse aktivitetene til regionale behov

– Å gi tilbakemelding om hva som virker.

Harbø har stor tro på at det er viktig å opprettholde det regionale trykket. Det gjøres ikke minst ved å systematisere og strukturere arbeidet på en bedre og tydeligere måte. Innspill fra regionen kan også vise seg viktig for plan- og strategiarbeidet i den sentrale styringsgruppe – og det er en modell som kanskje kan overføres til andre samfunnsområder, ifølge LUP-lederen.

Sirkulær Fast Track

En aktivitet i regi av programmet fra pandemitiden kan ha en fremtid foran seg langt frem i tid: Fast track -ordningen for sirkulærøkonomi:

– Som et «motkonjunktur»-innspill kom Klima- og miljødepartementet i april fjor med spørsmål om vi kunne etablere en ordning som kunne gi fortgang i og fremme nye ideer til nytte for overgangen til sirkulærøkonomi, forteller Harbø. Normalt er jo innovative anskaffelser en mer langdryg prosess. Sammen med våre eiere utviklet vi en løsning basert på bruk av plan- og designkonkurranse, definerte fem viktige prosjekter og satte i gang. Resultatet er at 25 leverandører siden september i fjor har kommet med innspill utviklet nye sirkulærløsninger på fem ulike områder. 25. mars presenteres ideene: Sirkulær mobilitet (Øyer kommune), sirkulær emballasje (Bærum kommune), sirkulære kunstgressbaner (Trøndelag fylkeskommune mfl), sirkulære skillevegger (Statsbygg) og bærekraftig energiforsyning (Statens vegvesen).

– Dette er en effektiv måte å få opp nye løsninger, understreker han, det er en modell man godt kan utnytte mer.

Fylkeskommunalt initiativ på gang

Vestfold og Telemark fylkeskommune har tatt initiativet til etablering av en innovasjonsarena med formål om å øke innovasjonen innen drift og vedlikehold av vei (DOV). Her er Statens vegvesen med, likeså Nye Veier og fylkeskommunene Viken, Møre og Romsdal, Rogaland, Innlandet, Trøndelag og Nordland. Etterslepet innenfor drift og vedlikehold er svært omfattende, og bevilgninger greier tilsynelatende ikke å gjøre nok. Harbø ser for seg en utvikling ikke ulik hva som skjedde da fylkeskommunene tok grep og bad om innovasjon som første til miljøriktige hurtigbåter og ferger:

– Det er åpenbart at det trengs nytenkning nye ideer og nye løsninger for å komme skikkelig i inngrep med drift og vedlikehold av eksisterende veinett, og at veieierne selv tar initiativ lover godt. Her kan det også ligge an til store besparelser. LUP bidrar med sin erfaring, for å støtte behovet for samhandling (limet), deling av dokumenter, erfaringer og best praksis.

Innovasjonspartnerskap

Han kan også fortelle om en rekke innovasjonspartnerskap og førkommersielle anskaffelser som er i gang, bragt i havn og under forberedelser – mange med hjelp og støtter fra leverandørutviklingsprogrammet. Her – på hjemmesiden til LUP, innovativeanskaffelser.no – fins mye å se og lære om innovasjonspartnerskapene.

Inspirerte danskene

Og kontakten med Center for Offentlig Innovation (COI) i Danmark kaster av seg: – COI har nå fått gjennomslag for å starte et pilotprosjekt etter LUP-modellen, opplyser Per Harbø, programleder i Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Bli den første til å kommentere på "Innovative anskaffelser: Går med full kraft inn for å gi støtte til å nå samfunnsviktige mål"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.