Innovative anskaffelser med småkommuner og SMB i fokus neste år

Anbud365: Hva kan et femte «passepå»-organ gjøre med anskaffelsespraksis?Vi savner en holdningskampanje og en massiv satsing på økt kompetanse og innenfor offentlige anskaffelser i kommunale og statlige virksomheter. I forvaltningen av 500 – 600 offentlige milliarder årlig er det lov å kreve at alle som har med anskaffelser å gjøre, må kunne jobben – og har den etiske ryggrad som er nødvendig. En utfordring for regjeringen og KS? Hva med et initiativ fra næringsminister Iselin Nybø?

Skriv ut artikkelen

Flere små og mellomstore offentlige virksomheter og kommuner skal neste år gjennomføre innovative anskaffelser og dermed bidra til flere arbeidsplasser i næringslivet. Dette er marsjordren fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) til Nasjonalt program for leverandørutvikling neste år. NFD skriver for øvrig i sitt forslag til 2021-budsjett at det er usikkerhet om det foreligger spredningseffekt til de virksomhetene som ikke har vært i direkte kontakt med programmet.

Rapporteringen for 2019 viser bl.a. at det gjennom initiativ fra programmet hittil er initiert eller gjennomført 15 fellesanskaffelser, bl.a. innen velferdsteknologi, heldøgns omsorg, pasientforløp og oppfølging etter hjerneslag. Dagens programperiode er for 2020–2024. Tiltaket foreslås videreført i 2021, melder Helse- og omsorgsdepartementet.

Annet sted i budsjettdokumentene finner vi at siden starten i 2010 har programmet (LUP) hjulpet kommunale og statlige virksomheter med over 150 innkjøp.

Resultater av programmets virksomhet viser positiv effekt, skriver Nærings- og fiskeridepartementet. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til om det foreligger spredningseffekt til de virksomhetene som ikke har vært i direkte kontakt med programmet. Tilskuddet programmet får fra Nærings- og fiskeridepartementet for 2021 skal bidra til at flere små og mellomstore offentlige virksomheter og kommuner gjennomfører innovative anskaffelser og dermed bidrar til flere arbeidsplasser i næringslivet.

Innovasjonspartnerskap

Tilskudd til Innovasjonspartnerskap ble etablert i 2017. Per utgangen av 2019 hadde 13 offentlig-private innovasjonssamarbeid fått risikoavlastning og prosessveiledning fra Innovasjon Norge.

I første halvdel av 2019 lyste Innovasjon Norge og Forskningsrådet ut til sammen 100 mill. kroner til offentlig-private samarbeid. Totalt kom det inn 57 søknader og fem nye innovasjonspartnerskap ble finansiert. Alle prosjektene finansiert fra 2019 har inngått samarbeid med eller skal bidra til kunnskapsoverføring til mindre kommuner. Ny utlysning er gjennomført våren 2020.

Evaluering

I 2019 ble ordningen med innovasjonspartnerskap evaluert. Evalueringen viser et stort potensial for økt verdiskaping, og at kompetansen og prosessveiledningen som tilbys fra Innovasjon Norge er av avgjørende betydning, heter det. 95% av de offentlige aktørene som har deltatt, har svart at de var veldig eller ekstremt fornøyde med prosessveiledningen som de mottar fra Innovasjon Norge, Leverandørutviklingsprogrammet og Difi. De offentlige aktørene mener at programdeltagelsen har ført til en forbedret innovasjonskultur og økt innovasjonskompetanse i organisasjonen. Halvparten av de offentlige aktørene sier også at de gjennom ordningen har initiert nye typer samarbeid med andre offentlige virksomheter. Bedriftene som har deltatt sier blant annet at de har blitt mer innovative og økt sin kompetanse på innovative anskaffelser.

Elektriske ferjer

Aktiv bruk av offentlige anskaffelser og støtteordninger medvirker til at rundt en tredel av bilferjene i landet er ventet å ha helt eller delvis elektrisk framdrift i 2021. Staten har stilt krav til null- eller lavutslippsløsninger ved utlysing av nye kontrakter for drift av riksveiferjesamband.

Bli den første til å kommentere på "Innovative anskaffelser med småkommuner og SMB i fokus neste år"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.