Innovative anskaffelser skal gi løft for lokalt næringsliv, småbyer og tettsteder

Anbud365: Innovative anskaffelser skal gi løft for lokalt næringsliv, småbyer og tettstederStatsrådene Linda Hofstad Helleland og Nikolai Astrup står bak «Strategi for småbyer og større tettsteder som regionale kraftsentre».

Skriv ut artikkelen

Småbyer og større tettsteder skal bli kraftsentre, ikke minst ved hjelp av offentlige anskaffelser – i særdeleshet innovative anskaffelser. Dette slår regjeringen fast i en nylig fremlagt strategi. Tre tiltak fremheves: Samarbeid på tvers om innkjøp, smart bruk av innkjøps- og kontraktstrategier – i tillegg til bruk av innovative anskaffelser. Regjeringen oppfordrer dessuten til tidlig involvering av næringslivet ved konkrete anskaffelser.

Regjeringen la forleden dag frem sin «Strategi for småbyer og større tettsteder som regionale kraftsentre». Målet er at staten og kommunene sammen skal jobbe for at småbyene kan utnytte sine fortrinn, utvikle tjenester og funksjoner, tiltrekke seg folk og virksomheter, og bli sterkere og mer attraktive for fremtiden.

Tre tiltak

Regjeringen lanserer i strategien tre tiltak som er nær knyttet til bruken av offentlige anskaffelser som verktøy for å nå sine mål:

• fremme innovative anskaffelser som virkemiddel for å stimulere til innovasjon, omstilling til lavutslippssamfunnet og lokal næringsutvikling

• ta i bruk næringslivets potensial til å skape fremtidsrettede løsninger, blant annet ved å legge til rette for mer tidliginvolvering og smart bruk av innkjøps- og kontraktstrategier

• oppfordre kommuner som ikke slår seg sammen til å samarbeide på tvers av kommunegrenser om planlegging, innkjøp og nærings-, samfunns- og tjenesteutvikling

Legge til rette for lokalt næringsliv

Regjeringen vil, heter det, bruke offentlige innkjøp for å stimulere til innovasjon og omstilling, samt legge til rette for at lokalt næringsliv kan delta i og vinne konkurranser om offentlige oppdrag. Gjennom innovative anskaffelser kan oppdragsgivere legge til rette for innovasjon og dialog. Slik kan også offentlige anskaffelser i større grad komme lokalt og regionalt næringsliv til gode, og samtidig stimulere til mer bærekraftig innovasjon og nye løsninger. Ved å stille klima- og miljøkrav og etterspørre produkter og tjenester vi trenger i lavutslippssamfunnet, kan kommunene i sine anskaffelser bidra betydelig med å utvikle næringslivet i en mer miljøvennlig retning.

Kjøreregler

På initiativ fra regjeringen ble det høsten 2020 lagt frem kjøreregler for hva partene kan gjøre for at innkjøpene skal bli bedre, mer effektive og mindre konfliktfylte. Kjørereglene er utarbeidet av representanter fra næringslivet og offentlige oppdragsgivere. Målet er sunn konkurranse og at flere skal få mulighet til å delta i konkurranser om offentlige oppdrag.

Leverandørutvikling

Regjeringen understreker at den vil stimulere til leverandørutvikling og nye forretningsmodeller gjennom innovative innkjøp og dialog. Nasjonalt program for leverandørutvikling hjelper statlige virksomheter, kommuner og kommunale selskaper som vil bruke innovative offentlige anskaffelser for å skape innovasjon. Programmet er nå representert i alle landsdeler, og har en viktig mobiliserende rolle for at småby- og omlandskommunene i større grad tar i bruk offentlige anskaffelser som et virkemiddel for å fremme innovasjon.

Innkjøpssamarbeid

Økt samarbeid om innkjøp mellom flere innkjøpere kan være et virkemiddel for å oppnå bedre innkjøpskompetanse og bidra til synergieffekter. Regjeringen miner i den forbindelse om at den, i samarbeid med fylkeskommunene og kommunene, har tatt initiativ å utrede samordning av kommunale og fylkeskommunale innkjøp.

Bli den første til å kommentere på "Innovative anskaffelser skal gi løft for lokalt næringsliv, småbyer og tettsteder"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.