Innovative anskaffelser skal trolig samles hos Innovasjon Norge

Anbud365: Innovative anskaffelser skal samles hos Innovasjon NorgeAdm. dir. i Innovasjon Norge, Håkon Haugli, kan få ansvar for innovative, men ikke førkommersielle anskaffelser (foto: Esben Johansen).

Skriv ut artikkelen

Overføring av ansvar for innovative offentlige anskaffelser til Innovasjon Norge. Vi anbefaler en økt prioritering på etterspørselsrettede virkemidler, spesielt innovasjon gjennom offentlige anskaffelser. Vi mener det nye Innovasjon Norge bør ha et større og mer samlet ansvar for virkemidler rettet mot innovative offentlige anskaffelser. Dette innebærer en innlemming av Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP). Dette skriver rådgivningsselskapet Deloitte i en rapport. KS signaliserer allerede nå at de ikke liker forslaget. Arbeidet med før-kommersielle anskaffelser skal imidlertid fortsatt være i Forskningsrådet.

Rapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, og heter «Områdegjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Helhetlig anbefaling om innretning og organisering av det næringsrettede virkemiddelapparatet». Den er sendt ut på høring med frist 20.desember i år.

Leverandørutviklingsprogrammet

I en kommentar til rapporten sier programleder i Nasjonalt program for leverandørutvikling, Per Harbø, til Anbud365 at han ser positivt på en slik gjennomgang av virkemiddelapparatet. Han peker spesielt på at arbeidet med innovasjon og innovative anskaffelser skal skaleres opp. – Min erfaring er at måten programmet har arbeidet på frem til nå har vært god, fremholder han. Ytterligere kommentarer overlater han til sine eiere, blant disse NHO, KS og Innovasjon Norge.

Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, er også opptatt av de forslagene som angår Leverandørutviklingsprogrammet:

– Leverandørutviklingsprogrammet er et samarbeid på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Siden starten i 2010 utgjør det nå et partnerskap med over 30 partnere fra kommuner, fylkeskommuner, stat og akademia. KS kan ikke se at en overføring til Innovasjon Norge, slik det er foreslått, vil bidra til fortsatt utvikling som den svært effektive innovasjonsmotoren for næringslivet og offentlig sektor vi ser i dag. I stedet for å legge dette inn i statsapparatet, bør den eksisterende suksessen styrkes og videreutvikles basert på det som har gitt unik uttelling så langt, sier hun i en pressemelding fra KS.

Stort verdiskapingspotensial

Innovative anskaffelser utgjør et stort verdiskapingspotensial både for offentlig sektor og for næringslivet, poengterer Deloitte i sin rapport. De mener derfor at det bør være en tettere kobling mellom prosess- og fasiliteringsdelen og tilskuddsmidler på dette området. Leverandørutviklingsprogrammet får i dag tilskudd på 10 mill fra Nærings- og fiskeridepartementet, resten fra partnerne. Ifølge rapporten skal midlene til innovative offentlig anskaffelser (i dag til LUP) overføres til Innovasjon Norge.

Offentlige virksomheter bruker i dag innovative anskaffelser i for liten grad, og det er derfor et stort uforløst verdiskapingspotensial for både bedrifter og offentlige virksomheter, fremholdes det i rapporten. Deloitte gir i rapporten uttrykk for at det er flere eksisterende og nye synergier som kan gå tapt ved å splitte porteføljen, men at dette bør avklares med oppdragsgiverne.

Før-kommersielle anskaffelser

Også ordningen med før-kommersielle anskaffelser i Forskningsrådet er vurdert. Spørsmålet er om slike anskaffelser bør overføres og samles med innovasjonspartnerskap. Disse to programmene er svært tett knyttet til hverandre, og det har vært flere fellesutlysninger, men Deloitte kommer til at før-kommersielle anskaffelser er forskningsdrevet og bør videreføres i Forskningsrådet.

Denne organiseringen vil innebære behov for koordinering opp mot DFØ (Direktoratet for økonomistyring) og deres overordnet ansvar for offentlige anskaffelser. Difis avdeling for offentlige anskaffelser skal overføres til DFØ. Deloittes vurdering er at det er en risiko for at LUP blir mindre fleksibel dersom det innplasseres i DFØ, og for at DFØs manglende kontakt med leverandørindustrien kan være hemmende for programmet.

Landsdekkende tilstedeværelse

I motsetning til DFØ har Innovasjon Norge en landsdekkende tilstedeværelse som i dag er større enn hva LUP har. Dette gir dermed mulighet til ytterligere geografisk dekning av kompetanse om innovative offentlige anskaffelser dersom LUP legges til dit. I Innovasjon Norge vil LUP ha gode muligheter til å ha tilstedeværelse i alle de nye fylkeskommunene, og samtidig beholde et sentralisert kompetansesenter for utvikling av programmet.

Bli den første til å kommentere på "Innovative anskaffelser skal trolig samles hos Innovasjon Norge"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.