Innspill: Slik kan offentlige anskaffelser benyttes til å nå bærekraftmålene

Anbud365: Innspill Slik kan offentlige anskaffelser benyttes til å nå bærekraftmåleneHittil har det ikke fra departementsnivå vært tydeliggjort hvilket potensiale digitaliseringen har for å oppnå bærekraftmålene, for eksempel ser vi et betydelig potensial for at digitalisering av offentlige anskaffelser kan bidra til å tilrettelegge for at innkjøpere stiller miljøkrav/kriterier og måling av miljøeffekter, skriver Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. På bildet direktør Steffen Sutorius i direktoratet.

Skriv ut artikkelen

For at offentlige virksomheter skal utnytte potensialet som ligger i å benytte offentlige anskaffelser for å nå bærekraftmålene, er det behov for tydelige styringssignaler fra departementene. I fravær av slike svekkes mulighetene for måloppnåelse. Dersom offentlige anskaffelser skal bli et effektivt virkemiddel for oppnåelse av bærekraftmålene er det nødvendig at virksomhetene vet at de også vil måles på dette. Det slår Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) fast i et notat til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

I notatet redegjør Digdir for tiltak knyttet til offentlige anskaffelser som kan understøtte en helhetlig innsats for å oppfylle bærekraftsmålene. Ett av elementene er handlingsplanen for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser, som Digdir og Miljødirektoratet samarbeider om. Denne bør sees i sammenheng med den nasjonale handlingsplanen for oppnåelse av bærekraftmålene som regjeringen arbeider med, heter det.

Handlingsplanen for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser vil peke ut retning for innkjøps-Norge når det gjelder hvilke sektorer som skal prioriteres innenfor grønne og innovative innkjøp – transport, bygg og anlegg samt mat og matsvinn. Handlingsplanen vil eksempelvis foreslå tiltak for å oppnå utslippsreduksjoner fra virksomhetenes egen transport, deres innkjøp av kollektivtjenester så vel som transport knyttet til deres tjeneste og varekjøp.

«Livshendelser» og risiko

En mulig vinkling for å gjøre handlingsplanen konkret for innkjøper, er en organisering rundt «livshendelser» med inspirasjon fra Digitaliseringsstrategien. Aktuelle livshendelser for offentlige virksomheter kunne være: reisevirksomhet, flytting, kjøp av mat/kantinetjenester. Handlingsplanen vil også komme inn på behov for risikoavlastning ved noen grønne og innovative anskaffelser og hvordan virkemidler virker sammen.

OECD har gjort en gjennomgang av bærekraftige anskaffelser i Norge. Som del av de foreløpige anbefalingene ber OECD Norge vurdere å styrke de statlige innkjøpssentrene gjennom dedikerte synlighetskampanjer for bærekraftige offentlige anskaffelser, rettet både mot leverandører og offentligheten generelt. Som en stor aktør vil Statens innkjøpssenter kunne bidra til å utvikle leverandørmarkedet i riktig retning for å nå bærekraftmålene.

Styringssignaler

Kategoristrategiene hos Statens innkjøpssenter må imidlertid støttes av konkrete styringssignaler hos virksomhetene selv, der de setter seg konkrete mål om å redusere antallet fysiske reiser generelt og/eller flyreiser spesielt. Dersom departementene hadde satt seg slike mål for egen virksomhet og underetater kunne det gi betydelig måloppnåelse i form av utslippsreduksjoner, kostnadsbesparelser så vel som dreining av markedene i grønnere retning.

For at offentlige virksomheter skal utnytte potensialet som ligger i å benytte offentlige anskaffelser for å nå bærekraftmålene, er det behov for tydelige styringssignaler fra departementene. I fravær av tydelige styringssignaler svekkes mulighetene for måloppnåelse. Dersom offentlige anskaffelser skal bli et effektivt virkemiddel for oppnåelse av bærekraftmålene er det nødvendig at virksomhetene vet at de også vil måles på dette, ikke kun på budsjettbalanse og økonomiske mål.

Potensial i digitalisering

Hittil har det ikke fra departementsnivå vært tydeliggjort hvilket potensiale digitaliseringen har for å oppnå bærekraftmålene, for eksempel ser vi et betydelig potensial for at digitalisering av offentlige anskaffelser kan bidra til å tilrettelegge for at innkjøpere stiller miljøkrav/kriterier og måling av miljøeffekter. I den norske digitaliseringsstrategien er ikke bærekraftperspektivet synliggjort slik det er i EUs strategi.

Bli den første til å kommentere på "Innspill: Slik kan offentlige anskaffelser benyttes til å nå bærekraftmålene"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.