Innsynskrav: Tilbud fra de kommer inn og protokoller fra de opprettes

Anbud365: Innsynskrav: Tilbud fra de kommer inn og protokoller fra de opprettesBlant de områdene hvor det har vist seg å være svært gode grunner for å styrke offentlighetsprinsippet er offentlige anskaffelser, skriver Norsk Redaktørforening i sitt høringssvar til Anskaffelsesutvalgets første delutredning. På bildet, generalsekretær Reidun Kjelling Nybø (foto: Hans Trygve Holm).

Skriv ut artikkelen

Både tilbud fra de kommer inn og anskaffelsesprotokoller når de blir opprettet, bør i utgangspunktet være offentlige, mener Norsk Redaktørforening i sitt høringssvar til Anskaffelsesutvalgets første delutredning. Dette bør fastslås positivt i den nye loven, med unntak for taushetsbelagte opplysninger, og eventuelt for opplysninger som ellers kan unntas fra offentlighet. I det minste bør dette gjøres gjeldende for protokollene – det finnes ikke grunnlag for at ikke de kan gjøres offentlige fortløpende i anbudsprosessen, heter det.

I sitt høringsutkast skriver Norsk Redaktørforening at det er behov for å øke innsynet i offentlig forvaltning og den demokratiske kontrollen av både sentrale og lokale forvaltningsenheter og saksbehandling:

Svært gode grunner

 –  Blant de områdene hvor det har vist seg å være svært gode grunner for å styrke offentlighetsprinsippet er offentlige anskaffelser, fremholder foreningen. For at pressen skal kunne utføre sitt samfunnsoppdrag, og bidra til å avsløre uregelmessigheter i forbindelse med disponering av offentlige midler, motvirke kameraderi og korrupsjon og sørge for rettferdige vilkår for konkurrenter innenfor samme bransje, er innsyn i offentlige innkjøps- og anbudsprosesser svært viktig.

Redaktørforeningen fremholder at dagens lov om offentlige anskaffelser ikke har tydelig henvisning til offentleglova eller prinsippene for innsyn i forvaltningens dokumenter. Det er viktig at det i en ny lov slås uttrykkelig fast at offentgleglova gjelder for disse dokumentene, slik det fremgår av høringsnotatet: «For allmennhetens innsyn i dokumentene knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder offentleglova.» Og det er ekstra viktig å knytte dette til gjeldende rettstilstand i Norge, understreker foreningen, som dessuten mener dette også bør tydeliggjøres i de videre forarbeidene, slik at det ikke oppstår misforståelser om rammene for innsyn i offentlige anskaffelser

Protokoller og tilbud

Det er ikke grunnlag for at ikke protokollene ved offentlige anskaffelser kan gjøres offentlige fortløpende i anbudsprosessen, Norsk Redaktørforening, som mener det er vanskelig å se hvordan innsyn i protokollene skal kunne svekke det offentliges forhandlingsposisjon. Likeledes tar de til orde for at også de respektive tilbudene burde kunne offentliggjøres fortløpende, med unntak av opplysninger som vil være underlagt lovbestemt taushetsplikt.

– I tillegg til å lage tydelige regler for hva som skal føres i anbudsprotokollen, og gjøre denne tilgjengelig, bør det lages klare regler for at den endelige kontrakten mellom det offentlige og tilbyder vil være gjenstand for offentlighet, fremgår det av høringssvaret fra foreningen. Begge deler bør gjøres i lovs eller forskrifts form, og tas inn som standardvilkår i alle offentlige anbudsdokumenter. Det ville skape forutsigbarhet for anbyderne, enkel saksbehandling for forvaltningen og stor grad av innsyn for allmennheten.

Bli den første til å kommentere på "Innsynskrav: Tilbud fra de kommer inn og protokoller fra de opprettes"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.