Intet krav om at evalueringsmodell må fremgå av kvalifikasjonskravet

Anbud365: Stilte breddfull av krav i rettssaken, sprengte lagmannsrettens tidsrammeDommen i en sak for Agder lagmannsrett ble ikke avsagt innen lovens frist, bl.a. på grunn av sakens omfang og kompleksitet. Det var en tvist med dusinvis av krav - mellom en entreprenør og Statens vegvesen/Vest-Agder fylkeskommune.

Skriv ut artikkelen

I kvalifikasjonsvurderingen hadde oppdragsgiver benyttet måltall som ikke var oppgitt i konkurransegrunnlaget. De var da heller ikke absolutte krav, og det ble foretatt en helhetlig og skjønnsmessig vurdering av leverandørenes finansielle og økonomiske situasjon. Dette har, skriver Oslo byfogdembete, inngått i oppdragsgivers evalueringsmodell. Det kan ikke i klarhetskravet innfortolkes et krav om at evalueringsmodell eller andre terskler for vurderingen må fremgå av kvalifikasjonskravet. Oppdragsgiver har en stor skjønnsfrihet når det gjelder hvilket nivå kravet skal legges på.

En sak om midlertidig forføyning for Oslo byfogdembete (9-021028TVI-OBYF) gjaldt en konkurranse som ble kunngjort av Politiets Fellestjenester («PFT») i oktober i fjor. Den gjaldt en rammeavtale for anskaffelse av arbeids- og uniformsfottøy. Total kontraktsverdi er beregnet til 28 mill eks. mva.

En av tilbyderne, Blue, ble avvist fra konkurransen med den begrunnelse at Blue ikke oppfylte kravet til økonomisk og finansiell kapasitet. Blue ønsket prinsipalt at konkurransen måtte avlyses, subsidiært at beslutningen om å avvise Blue fra konkurransen må settes til side.

Klarhet og forutberegnelighet

Bl.a. har Blue i sin klage ment at det medfører brudd på kravet til klarhet og forutberegnelighet at PFT i vurderingen av relevante nøkkeltall har benyttet måltall som ikke er oppgitt i konkurransegrunnlaget. De såkalte måltall er hentet fra Bisnodes standardiserte forklaring av nøkkeltall. PFT har forklart at måltallene ikke ble oppstilt som absolutte krav til gjeldsgrad, egenkapital og tapsbuffer, men at det er foretatt en helhetlig og skjønnsmessig vurdering av leverandørenes finansielle og økonomiske situasjon.

Domstolen la til grunn at de nevnte måltall og formler er benyttet som en målestokk i oppdragsgivers vurdering. Dette har følgelig, heter det, inngått i oppdragsgivers evalueringsmodell: – Etter rettens syn kan det ikke i klarhetskravet innfortolkes et krav om at evalueringsmodell eller andre terskler for vurderingen må fremgå av kvalifikasjonskravet. Oppdragsgiver har en stor skjønnsfrihet når det gjelder hvilket nivå kravet skal legges på.

En form for målestokk

Slik kvalifikasjonskravet og dokumentasjonskravet er utformet, er det Oslo byfogdembetes oppfatning klart forutberegnelighet for leverandørene at oppdragsgiver ville benytte en form for målestokk i denne vurderingen – uten at nivået er direkte uttalt i kvalifikasjonskravet.

Når det ikke er uttrykkelig presisert i kunngjøring eller konkurransegrunnlaget hvilket nivå kvalifikasjonene må ligge på for å oppfylle kravet til deltakelse i konkurransen, hører det under oppdragsgivers skjønn å fastlegge terskelen for oppfyllelse av kvalifikasjonskravene, skriver retten. Måten kvalifikasjonskravet og tilhørende dokumentasjonskrav er utformet på, innebærer imidlertid at rammene for skjønnsutøvelsen er begrenset.

Bli den første til å kommentere på "Intet krav om at evalueringsmodell må fremgå av kvalifikasjonskravet"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.