Ja til pålegg om e-faktura for alle anskaffelseskontrakter over 100 000

Anbud365: Søker innovasjonspartnere til jakt på dokumentasjon av klimagassutslipp i anleggSamarbeider om «KlimaGrunn – Klimagassreduksjon i grunnarbeider»: Bane NOR v/ konsernsjef, Gorm Frimannslund (foto: Tonje Walde)

Skriv ut artikkelen

Det er bred støtte til forslaget om at alle offentlige oppdragsgivere pålegges å stille krav om elektronisk fakturering i alle kontrakter som inngås etter anskaffelsesloven, dvs. alle anskaffelser over NOK 100.000 – i alle fall blant de høringsuttalelser om temaet som Anbud365 har kikket på denne gangen. Statsbygg presiserer imidlertid at kravet burde gjelde alle offentlige anskaffelser, også anskaffelser under NOK 100.000.

Høringsfristen løp ut 1. november, og i skrivende stund er 25 uttalelser lagt ut på nettstedet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Vi har dykket ned i noen av de nylig publiserte.  Det dreier seg om utkast til forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser.

Skatteetaten

I sin høringsuttalelse undrer Skatteetaten seg over hva som er nytt i forhold til gjeldende bestemmelser: – Staten er også i dag forpliktet til både å kunne motta og kreve elektronisk faktura. Kommunesektoren er forpliktet til å kunne motta elektronisk faktura også i dag. Vi oppfatter at det nye da må være at kommunesektoren er forpliktet til å kreve dette, heter det.

Etaten støtter forslaget om at alle offentlige oppdragsgivere pålegges å stille krav om elektronisk fakturering i alle kontrakter som inngås etter anskaffelsesloven, dvs alle anskaffelser over NOK 100.000.

Det er imidlertid viktig at statistikk for andel elektroniske fakturaer blir publisert og gitt enkel tilgjengelighet for offentligheten, skriver Skatteetaten. Denne type statistikk er ofte også en motivasjon for privat sektor til å kunne bli minst like bra på resultater for moderniserings- og effektiviseringstiltak.

Samferdsel og justis

Samferdselsdepartementet har på sin side ikke merknader til forslaget om å pålegge alle offentlige oppdragsgivere å stille krav om elektronisk fakturering i alle kontrakter som inngås etter lov om offentlige anskaffelser. Forslaget får også støtte fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Statsbygg

Statsbygg støtter forslaget, men presiserer at kravet burde gjelde alle offentlige anskaffelser, også anskaffelser under NOK 100.000. Statsbygg mottar et stort antall fakturaer og en stor del av disse vil være under NOK 100.000.

Pålegg om å rapportere

Justis- og beredskapsdepartementet, Skatteetaten, Statsbygg og Samferdselsdepartementet støtter for øvrig forslaget om at alle offentlige oppdragsgivere pålegges å rapportere andel faktura de mottar som elektronisk faktura i standardformatet. Skatteetaten slår også til lyd for at det også bør rapporteres på fakturaer som ikke mottas i EHF (Elektronisk handelsformat).

Når det gjelder spørsmålet rapportering, mener Bane NOR en manuell rapportering fra hver enkelt offentlig oppdragsgiver i hele Norge vil være en lite effektiv metode for datainnsamling. En slik innsamlingsmetode krever påminnelser, sammenstilling av data rapportert i forskjellig format samt risiko for ufullstendig rapportering. Det antas å være en stor fordel om rapporteringer vil kunne skje automatisk ved innhenting av relevante metadata via aksesspunktene i PEPPOL-nettverket.

Bli den første til å kommentere på "Ja til pålegg om e-faktura for alle anskaffelseskontrakter over 100 000"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.