Jakter innovativ hjelp til å løse fremtidens kommunale utfordringer

Anbud365: Jakter innovativ hjelp for å løse fremtidens kommunale utfordringerMonica Fossnes Petersson er programdirektør for KS-prosjektet «Partnerskap for radikal innovasjon», der den demografiske utviklingen i kommunene er et av de prioriterte satsingsområdene. Nylig ble markedet utfordret i forbindelse med planlegging av en anskaffelse.

Skriv ut artikkelen

Å sette sammen all nødvendig kunnskap og deretter utvikle en effektiv politikk for å håndtere utviklingen i kommunene i 10-20 års perspektiv er ikke mange gitt. Det kan KS fortelle. KS-satsningen «Partnerskap for radikal innovasjon» er derfor gått i dialog med markedet, og satser på å anskaffe en «hjelpende hånd». Det kan for eksempel dreie seg om verktøy for modellering eller simulering, scenario-utvikling i form av mikrohistorier, eller helt andre formidlingsformer. Nye, mer radikale løsninger med langsiktig sosial og økonomisk bærekraft kan bli resultatet.

KS har søkt hjelp hos Nasjonalt program for leverandørutvikling, dere de er en av eierne. Nylig gjennomførte de sammen et dialogmøte, der 19 leverandører møtte og fikk del i tenkningen til KS. 13 av dem ville også ha med seg en-til-en-møte. KS jakter på ideer og innspill fra markedet til alternative og innovative måter å dekke oppdragsgivers behov på.

KS har varslet at de etter dialogmøtet vil ta stilling til hvilken anskaffelsesprosedyre som er best egnet i den videre prosessen. Prosedyrevalget blir å finne i konkurransegrunnlaget, der også fremdriftsplan og frister er med. KS ønsker en rask prosess for å komme i gang med arbeidet så raskt som mulig. Antatt beløp for anskaffelsen ligger mellom nasjonal og EØS-terskelverdi, og valget står da mellom åpen eller begrenset anbudskonkurranse – åpen velges trolig, etter hva Anbud365 får opplyst.  Kunngjøring ventes mot slutten av inneværende uke – med fire ukers tilbudsfrist.

Kommunale utfordringer

Det dreier seg om hvilke utfordringer kommunal sektor står overfor når folk lever lengre, de unge flytter til byene og flere står utenfor arbeidslivet. Riktignok er flere kommuner i gang med å gjøre seg klar til å møte en slik demografisk utvikling, men i invitasjonen til dialogmøtet heter det:

Innsikten fra det innledende arbeidet i KS-satsningen «Partnerskap for radikal innovasjon» viser at mange ikke setter sammen tilgjengelig kunnskap, framskrivninger eller prognoser når de legger sine planer, og i liten grad utvikler politikk som møter utfordringene i et 10-20 års perspektiv.

Øke bevisstheten

Målet med prosjektet er å øke kommuneledelsens og befolkningens bevissthet om den demografiske utviklingen og hvilke konsekvenser den vil kunne få for lokalsamfunnet. Den økte bevisstheten skal mobilisere til endring i kommunene og skape forståelse for endringene i befolkningen. Prosjektet skal samle eksisterende tall og fakta om den demografiske utviklingen og andre relevante nøkkeltall og perspektiver på samfunnsutviklingen, og finne nye måter å fremstille, visualisere og formidle kunnskapen på.

KS vil ha svar på spørsmål som:

– Hvilke utviklingstrekk bør settes i sammenheng for å kunne danne grunnlag for ny forståelse og mer langsiktig politikkutvikling?
– Hvordan kan en bredere innsikt om fremtiden skapes og formidles slik at den gir inspirasjon til dialog om alternative fremtider, utvikling av politikk og mobilisering til innovasjon og handling?
– Hvordan kan vi gjennom prosessen øke offentlig sektors evne til å møte morgendagens utfordringer på en mer bærekraftig måte? – Hvordan kan vi kombinere et krevende fremtidsbilde med en offensiv og optimistisk tilnærming slik at utfordringene ikke virker passiviserende, men mobiliserende?

Bli den første til å kommentere på "Jakter innovativ hjelp til å løse fremtidens kommunale utfordringer"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.