Jakter på innovasjonsvillige kommuner og etater

Anbud365: Jakter på innovasjonsvillige kommuner og etaterInnovasjon Norge, Leverandørutviklingsprogrammet (NHO/KS) og Difi inviterer til innovasjonspartnerskap.

Skriv ut artikkelen

Sentrale aktører innenfor innovative anskaffelser inviterer nå til skissekonkurranse for å bidra til mer radikal innovasjon i offentlig sektor. Tanken er å etablere 1-3 innovasjonspartnerskap. Disse offentlig-private innovasjonsprosjektene loves risikoavlastning og veiledning i innovasjonsprosessen. Tiden er med andre ord inne for modige og ambisiøse kommuner og statlige etater. Stavanger er allerede i gang.

Det er Innovasjon Norge, Leverandørutviklingsprogrammet (NHO/KS) og Difi som står bak invitasjonen. Utlysningen retter seg mot offentlige virksomheter med ambisjoner om å få frem nye løsninger som både øker kvaliteten på offentlige tjenester, og som bidrar til å senke utgiftssiden i offentlige budsjetter.

I et innovasjonspartnerskap går offentlige og private virksomheter sammen for å utvikle nye løsninger på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer. Målet er å utvikle helt nye produkter og løsninger som i dag ikke finnes på markedet. Et innovasjonspartnerskap har utgangspunkt i behov, krever topplederforankring og inkludere næringsliv og offentlig sektor både i behovsforståelse og under løsningsutforming. Prosessen krever tett offentlig-privat samarbeid.

Testes ut i Stavanger

Prosedyren ble tilgjengelig i det nye anskaffelsesregelverket og testes i disse dager ut i Stavanger kommune med støtte fra Innovasjon Norge, Leverandørutviklingsprogrammet og Difi. Gjennom Norges første innovasjonspartnerskap er ønsket å få fram nye løsninger på utfordringer i heldøgnsomsorgen.

I utlysningen blir det bedt om prosjektskisser. De fem beste konseptene blir invitert til en presentasjon i september. Målet er å gi 1-3 innovasjonspartnerskap risikoavlastning og veiledning i innovasjonsprosessen. Det kommer hjelp til å sikre deltakelse fra gode innovative bedrifter og klynger.

Disse kan være med

Alle offentlige finansierte virksomheter som forvalter offentlige oppgaver, som kommuner og etater. Næringsliv og privatpersoner kan ikke søke.

Skissen som maks kan være på fem sider, skal ta utgangspunkt i et stort, uløst problem eller samfunnsbehov der det ikke finnes gode løsninger i dag. Det er ingen tematiske begrensninger. Skissen skal beskrive hvorfor søker/partnerskapet er de beste til å løse denne utfordringen, og det skal følge med et overordnet, tentativt budsjett for prosjektet (inkl. utviklingskostnader men eks. anskaffelseskostnader).

Innhold i skissen

De som skal vurdere innkomne skisser, vil bl.a. se etter:

  • Om behovet representerer store offentlige budsjettposter, og radikal innovasjon kan bidra til mer bærekraftige budsjetter i fremtiden
  • Om behovet/utfordringen beskrives godt og gjerne underbygges med tall/data
  • At skissen ikke tar utgangspunkt i teknologi eller ønske om å utvikle en konkret, identifisert løsning
  • Prosjekter med mål om å skape et grønnere og smartere samfunn
  • Prosjekter der det er relevant å invitere næringslivet til dialog om løsningsmuligheter og inngå et tett utviklingssamarbeid med innovative selskaper

I invitasjonen understrekes en oppfordring om samarbeid mellom flere offentlige aktører, både flerkommunesamarbeid og samarbeid mellom kommune og stat.

Bli den første til å kommentere på "Jakter på innovasjonsvillige kommuner og etater"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.