Jobber for nordisk harmonisering av informasjon knyttet til karbonfotavtrykk

Anbud365: Jobber for nordisk harmonisering av informasjon knyttet til karbonfotavtrykkEksperter fra Norge, Sverige, Finland og Danmark gruppen som driver Nordisk ministerråds prosjekt som skal se på hvordan nordiske, offentlige anskaffelser skal bli mer sirkulære og klimavennlige. Fra Norge Martin Standley og Helene Hoggen fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Skriv ut artikkelen

Et tydelig behov for nordisk harmonisering av tilgjengelig informasjon om produktrelaterte karbonfotavtrykk er avdekket. Metoder og data eksisterer i varierende grad for ulike produkter, men er ikke harmonisert. Dette fremgår av en rapport fra et prosjekt i regi av Nordisk Ministerråd. Blant tiltakene som foreslås i rapporten, er å velge ut noen aktuelle anskaffelses-kategorier og sette i gang pilotprosjekter med disse.

Miljø- og klimakomiteen i Nordisk ministerråd har finansiert prosjektet, som skal se på hvordan nordiske, offentlige anskaffelser skal bli mer sirkulære og klimavennlige. Ett av målene er å forbedre kvalitet, konsistens og tilgjengelighet når det gjelder informasjon om produktrelaterte karbonfotavtrykk.

Rapporten som prosjektet nå er kommet med, «Climate Accounting in Public Procurement – Status in the Nordic Countries», inneholder en oversikt over status i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Eksperter fra de samme landene er gruppen som driver prosjektet – fra Norge Martin Standley og Helene Hoggen fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Pilotprosjekter

Neste fase er å etablere pilotprosjekter hvor oppdragsgivere og leverandører kan sette seg sammen med leverandører av datastyrings-systemer med sikte på en effektiv harmonisering av karbonavtrykk-data til bruk i anskaffelsesprosesser. På den måten kan de klimautslippene som følger av det offentliges anskaffelser, reduseres.

Hovedkonklusjonen i den foreliggende rapporten er nettopp at det er tydelig behov for en slik harmonisering og at et nordiske perspektiv er relevant i så måte. Metoder og data eksisterer i varierende grad for ulike produkter, men er ikke harmonisert. Det nordiske markedet er ofte oppfattet å utgjøre ett marked av leverandører, og anskaffelsesmodenheten er sammenliknbar, slik at harmonisering på nordisk nivå er naturlig.

Spesifisere krav

Offentlige oppdragsgivere er dessuten i behov av hjelp for å finne ut hvordan de kan spesifisere krav i sin dialog med markedet, samle informasjon og benytte det aktivt i sine anskaffelsesaktiviteter. Det gjelder fra prioritering av kategorier til å måle virkninger, heter det i rapporten

Ekspertene i prosjektet foreslår flere tiltak.  Blant disse er å velge ut noen få kategorier som grunnlag for pilotprosjekter. Byggematerialer, kontormøbler, el-biler, tjenestereiser og anleggsplasser nevnes. Det tas til orde for en mulig konferanse til våren for mulige pilotkategorier, og flere oppdragsgivere har allerede meldt seg med det for øyet å presentere krav de stiller til interesserte leverandører.

Kontakt med EU

Et annet tiltak er å etablere kontakt mellom EUs og de nordiske aktivitetene når det gjelder kunnskapsdeling- og overføring. Ekspertene ønsker seg også mer detaljerte analyser av eksisterende teknisk infrastruktur som støtte for klima-informasjon. Digitale produktpass tas opp under flere av punktene.

Bli den første til å kommentere på "Jobber for nordisk harmonisering av informasjon knyttet til karbonfotavtrykk"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.